UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 24 mars 2017

UPPENBARA, AVSLÖJA - Uppenbarelseboken


Uppenbart i Carl Gustafs kyrka.


Nu tar vi tag i ett nytt kapitel, i en ny bok.

Det kräver både mognad och mod att våga närma sig Johannes Uppenbarelses bok. Och livserfarenhet!

Bibelstudiegruppen i Karlshamn har alla dessa egenskaper, och på deras begäran börjar vi nu en långsam vandring genom Bibelns sista bok.

Vi läser hellre länge än långt... och vi lägger grunden ordentligt innan vi börjar.
Utan anspråk på en heltäckande genomgång - det är inte möjligt på en timme - ska vi ändå få med oss så mycket att hjärtat blir stärkt.

Vi inleder med bön, ur psalm 64:4

DET KÄRA ORD, DET ENKLA ORD
   SOM MÄNSKOR DOCK FÖRGÄTA
     VAR ÄR EN MÄNSKLIG VISDOM SPORD
        SOM SIG DÄRMED KAN MÄTA?

VAR GIVER VÄRLDEN OSS EN GRUND
   SÅ FAST ATT DÄRPÅ BYGGA
     SOM ORDET AV GUDS EGEN MUN
        DET EVIGA OCH TRYGGA.

- Helige Ande, öppna nu våra hjärtan så att vi ser vad Du vill säga oss. Gör de torra bokstäverna levande... Kom med tröst och uppmuntran, varning och förmaning, i Jesu namn, Amen!


Ännu inte uppenbarat...


DETTA ÄR JESU KRIST UPPENBARELSE, SOM GUD GAV HONOM FÖR ATT VISA SINA TJÄNARE VAD SOM SNART SKALL SKE. Joh Uppb kap 1:1

Johannes var ensam på den grekiska ön Patmos. Tidpunkten är runt år 95 e.Kr.
Det är ca sextio år sedan Jesus dog och uppstod. Många av de som läser hans brev har själva varit med från början, och mött Jesus.

Två svåra förföljelser av de kristna har passerat, Jerusalems tempel är ödelagt och det är svåra omvälvningar.
Romarna inser att de kristna inte längre är en "judisk sekt", utan en egen sammanslutning, och de kräver nu deras tillbedjan av kejsaren.

Vi bläddrade igenom de 22 kapitlen. Vi kommer att möta talmystik, framtidsvisioner och framför allt uppmaningar till de kristna församlingarna att inte glömma sin första kärlek.

Det här kan bli kyrkopolitiskt intressant, med tanke på det kommande kyrkovalet och hur de olika grupperingarna vill profilera sig. Då behöver de alla studera just Johannes Uppenbarelsebok, tänker jag!

Johannes gravplats, Efesos.


Vem är Johannes?
Forskarna tvivlar på att det är lärjungen Johannes, eftersom textstilen är så annorlunda.

Naturligtvis har de fel, menar jag.

Jämför själv dina egna texter från ungdomsåren med dina vuxna texter med större erfarenhet och driv.

Det är också stor skillnad hur man skriver beroende av ämnet.
En ögonvittnesskildring har en stil, ett brev har en annan stil, och en dröm.. en vision.. en uppenbarelse kräver förstås en helt annan stil!

Han skriver om sig själv i tredje person, och intygar detta:

HAN SÄNDE SIN ÄNGEL OCH LÄT SIN TJÄNARE JOHANNES VETA DET, HAN SOM HAR VITTNAT OM GUDS ORD OCH JESU KRISTI VITTNESBÖRD, ALLT HAN HAR SETT. 

Johannes inleder ju sitt evangelium med orden:
- I begynnelsen var Ordet...


Johannes evangelium i Efesos!


Men vad betyder ordet "uppenbarelse"? Vad är motsatsen?
Vi kunskapade en stund kring detta.

- Visa, vision, förutse, framtid, förseglat...

Jag hade tagit med pedagogiskt materiel från garderoben... och sa nu till mina vänner:

- Nu blir det mörkt!

Och så hängde jag över dem sjalar, som täckte hela huvudet.

Detta är en sinnebild av att inte veta, men säkert längta, att vilja få större perspektiv än det hängande tygstycket ger. Jag lyfte av sjalarna.

- Avslöjad! Av-slöjad... Nu är det uppenbart vad ni ser!!

Det var alldeles tyst. Fjäll föll från ögonen... en insikt blev uppenbarad... Att uppenbara betyder avslöja!

Beslöjad.


Uppenbarelsetanken finns också i de icke-kristna religionerna, läser vi i Illustrerat Bibellexikon, men i kristendomen får det en ny mening och ett annat innehåll.

Denna grundläggande uppenbarelse är inte en produkt av någon religionshistorisk utveckling från lägre till högre och andligare former.
Nej, nu handlar det om att få full kunskap om Gud och hans rike!

Bibeln själv är ett skriftligt bevis och uttryck för Guds uppenbarelse.

Det börjar redan i Gamla Testamentet. Gud talar genom sina profeter. Vi slår upp Jesaja, kapitel 43:


INGEN GUD HAR BLIVIT TILL FÖRE MIG
INGEN SKALL KOMMA EFTER MIG.
JAG, JAG ÄR HERREN.
INGEN ANNAN ÄN JAG KAN GE RÄDDNING.

DET VAR JAG SOM FÖRUTSADE OCH FÖRKUNNADE,
INGEN FRÄMMANDE GUD IBLAND ER.

NI ÄR MINA VITTNEN, SÄGER HERREN.
JAG ÄR GUD.
OCKSÅ I FRAMTIDEN ÄR JAG DENSAMME. Jes 43:10-13.


Gud är densamme...


Gud vill tala klarspråk, om vem hen är, om människans situation, och hur vi kan leva som kristna idag. Dessa frågor ska vi ha med i vårt studium.

Vad är motsatsen till "uppenbarelse"?

- Fakta. Det vi kan se och ta på.
- Ja, och samtidigt finns det andra nivåer i oss som är lika sanna som fysisk fakta - till exempel våra drömmar! De kan förmedla en sanning, som förändrar vår insikt.

En uppenbarelse är i linje med drömmarna, men så mycket mer! Och det är bortom vår kontroll, med syfte att stärka oss, inte kontrollera oss.

Eller uttryckt så här: En uppenbarelse är en "inre fakta" om det som komma skall.

Uppenbar beslöjning.


Denna uppenbarelse är alltså inte en produkt av någon människas tänkande eller religiösa sökande. Nej, Gud själv har tagit bort täckelset, för att vi i Kristus ska få lära känna det som tidigare var okänt.

SALIG DEN SOM LÄSER UPP
OCH SALIGA DE SOM HÖR ORDEN I DENNA PROFETIA
OCH BEVARAR DET SOM STÅR SKRIVET I DEN.
TY STUNDEN ÄR NÄRA. 1:3.

Ja, här sitter vi i Carl Gustafs kyrka och är saliga... Du med, bäste bloggläsare, du är ju en digital medlem i vårt bibelstudium! Ärligt talat, i så fall är vi över hundra personer som tar del av detta!Nu är inledningen klar. Här kommer brevets hälsning.

FRÅN JOHANNES TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA I ASIEN.
NÅD OCH FRID FRÅN HONOM SOM ÄR OCH SOM VAR OCH SOM KOMMER...

Här presenterar sig Gud med sitt namn.
Den som ÄR och som VAR och som KOMMER.

Minns du berättelsen om den brinnande busken?
Gud vill sända Mose till sitt folk, som är slavar i Egypten. Men han undrar:
- Vad är ditt namn?
Han kan ju inte bara komma och tala i en okänd Guds namn, utan trovärdighet.

GUD SADE DÅ TILL MOSE:
- JAG ÄR DEN JAG ÄR. SÅ SKALL DU SÄGA TILL ISRAELS BARN: "JAG ÄR" HAR SÄNT DIG.
2 Mosebok 3:14

Det var ju ett märkligt svar. Och ett märkligt namn!

Gud "heter" Jag Är...

Alla namn bär på en egenskap. Namnet avslöjar identiteten.
Gud är alltså den som är. Själva varat.
Det är det teologerna kallar för "ontologi" (inte onkologi - obs!). Gud är. Och ingenting finns utanför detta varande.

Vi är alla inneslutna i Guds närvaro.


Kristus närvarande.... OCH FRÅN DE SJU ANDARNA FRAMFÖR HANS TRON,

OCH FRÅN JESUS KRISTUS,
DET TROVÄRDIGA VITTNET, DEN FÖRSTFÖDDE FRÅN DE DÖDA
OCH HÄRSKAREN ÖVER JORDENS KUNGAR. 1:4.

Talet 7 = fullheten.
Dessa sju församlingar får representera samtliga församlingar i området i nuvarande Turkiet, där författaren intog en ledande ställning inom kyrkan.

Ledande ställning.Johannes hälsar med den klassiska kristna hälsningsfrasen:
- Nåd och frid!

Det har vi hört så många gånger att vi inte längre hör vad som sägs...

Vad är motsatsen?

- Nåd - onåd... dom... fördömelse... obehag.
- Frid - ofrid... oro... ångest... obehag.

Alltså, Guds ärende till människan - genom varje sekel, genom varje tidsepok, år och dagar - är just detta: Nåd och Frid.

Det är stort! Mycket stort! Här finns inget hot, ingen kontroll, ingen styrning, utan bara på djupet en önskan om att vi ska leva i nåd och frid.

Ty det är inte självklart... Vi sitter fast...

HAN SOM ÄLSKAR OSS
OCH HAR LÖST OSS FRÅN VÅRA SYNDER MED SITT BLOD...


Med sitt blod.

Gud älskar oss.
Det är ännu mycket mer än empati och medkännande... Guds kärlek är större än medlidandet!

Gud sänder muslimerna till oss för att vi skall vakna...
Några vänner i Sankta Klara kyrka i Stockholm har berättat så här:

- Ni svenskar förstår inte vilken skatt ni har i kristendomen! Ni fattar inte hur vi får kämpa för att Allah skall vara nöjd med oss. Vi har levt ett perfekt liv, med böner och vallfärd, ändå visste vi aldrig om guden var nöjd. Det var en ständig oro.

Jag ville inte höra om Jesus, men en dag gick jag in i kyrkan för jag frös...
Den f.d. muslimen sa vidare:

- Jag såg Jesus på korset där framme, och då plötsligt förstod jag att han hade dött för mina synder, med sitt blod... Det jag inte kunde göra inför Gud, det gjorde han fullkomligt... fattar ni det!?

- Nej, vi fattar nog inte... vi är hemmablinda... svarade jag.
- Nu har Jesus gett mig sån frid! Det är den jag berättar om för mina kompisar där ute på Sergels torg. Fattar du hur underbart det är!! Han har avslöjat hela hemligheten! Det är så uppenbart!

- Hm...

Kärlek till alla!


Detta är Guds plan med Sverige:
Gud ger oss Jesus Kristus tillbaka genom muslimerna! Och vi blir alla befriade från synden och får uppleva både NÅD och FRID genom Jesus!

Integrationen är inte bara politisk. Den är lika mycket andlig.

Nu är slöjan verkligen helt av, om ni tillåter att jag fortsätter använda Bibelns bild.
Vågar vi missionera tillsammans med våra nya tros-syskon? Har vi förstått vilken djup identitet vi har fått i Kristus?

Hör dessa stor-ord:

HAN HAR GJORT OSS TILL ETT KUNGADÖME,
TILL PRÄSTER ÅT SIN GUD OCH FADER,
HONOM TILLHÖR HÄRLIGHETEN OCH VÄLDET I EVIGHETERS EVIGHET, AMEN! 1:6.


Et kungarike av präster.


Betoningen ligger på ETT kungadöme, alltså en gemenskap.
Vilken roll har vi där? Jo, vi är präster... allihop!

Både Jesaja och Petrus talar om detta:

Jesaja kapitel 61 talar om Ett Nådens År, om hur de uråldriga ruinerna skall byggas upp, rättfärdighetens träd skall planteras och de förstörda städerna skall på nytt resas upp.
I denna visionen talas det också om att främlingar skall valla hjordarna åt er och att vingårdarna skall skötas av utlänningar.

Vi skall vara Guds tjänare och HERRENS PRÄSTER.

Här kan vi ana ett samspel och en integration med fredens förtecken, redan trehundra år innan Jesus kom. Hela kapitlet 61 är mycket intressant, men det får du läsa själv.
Även 2 Mosebok 19:6 talar om hela folket:

OCH NI SKALL VARA MIG ETT RIKE AV PRÄSTER OCH ETT HELIGT FOLK. 

Guds rike.


I Petrus första brev läser vi:

NÄR NI KOMMER TILL HONOM - DEN LEVANDE STENEN, RATAD AV MÄNNISKOR MED UTVALD AV GUD - DÅ BLIR OCKSÅ NI TILL LEVANDE STENAR I ETT ANDLIGT HUSBYGGE.

NI BLIR ETT HELIGT PRÄSTERSKAP OCH KAN FRAMBÄRA ANDLIGA OFFER, SOM GUD VILL TA EMOT, TACK VARE JESUS KRISTUS... 1 Petr brev 2:4-5.

Dopet är vår prästvigning.
Detta gäller oss alla! För mig tar detta udden av debatten om vem som får vigas till präst.

Dop-grav i Efesos!


Vad är då vår uppgift i detta kungadöme, och här och nu?

Att förkunna Guds storverk....

Nu avrundar vi vårt studium.

SE, HAN KOMMER MED MOLNEN, OCH VARJE ÖGA SKALL SE HONOM, OCKSÅ DE SOM HAR GENOMBORRAT HONOM,

OCH ALLA JORDENS STAMMAR SKALL BRISTA UT I KLAGAN FÖR HANS NAMNS SKULL.

JA, AMEN.

JAG ÄR A OCH O, SÄGER HERREN GUD, HAN SOM VAR OCH SOM KOMMER, ALLHÄRSKAREN.

När Jesus kommer tillbaka, vilket också Koranen talar om, blir det både till glädje för dem som väntat på Honom, och skräck för dem som hånat och föraktat honom.

Ordet Amen betyder = sannerligen. Ja, det är sant.
Denna dagen har vi ännu inte sett, men vi vet att vi idag är en dag närmare Jesu återkomst än vad vi var igår.

Ljuset är uppenbarat!


Till sist:

Jesus är A och O, alfa och omega. Det är det grekiska alfabetets första och sista bokstav.

På svenska skulle vi säga att Jesus är A och Ö!

Han är början och slutet. Jesus fanns till före världens skapelse och hans finns till ända in i slutet.
Det är värt att lära känna honom... är väl det minsta man kan säga!

Och, som en ödmjuk slutkläm på tal om bokstäver:
Det är min tröst att Jesus också har en "bokstavskombination"... för det betyder att han på ett särskilt sätt innesluter alla som har ADHD... eller andra diagnoser! Särskild kärlek till er!!

Vi är alla omslutna av hans A och O!


Uppenbara hälsningar från eder bibelstudieledare
Helene F Sturefelt,

- som fotograferade på tågstationen i Karlshamn samt i Efesos i Turkiet.
- och som en gång blev avslöjad... av Guds kärlek.


Djupt tacksam.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar