UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 3 mars 2017

GUD EN FÖRTÄRANDE ELD Hebreerbrevet 12 c)

Förtärande eld.


Det brinner! I Guds ord... av en förtärande eld. Vad är det som händer?
Vad är det för Gudsbild som förmedlas i Bibeln? En eld?

Åsikter och tyckanden är inte särskilt intressanta i detta sammanhang, tycker (!) jag.
Däremot är jag mycket intresserad av att förstå Bibelns egen beskrivning - och vilka erfarenheter vi har av "Guds eld" inom oss.
Vi söker tillsammans efter kunskap.

Hebreerbrevets tolfte kapitel har varit oerhört innehållsrikt. Vi har fått dela upp det i tre halvor - det är ingen idé att skynda vidare om vi inte har förstått vad vi läst.

Kall aska eller varm glöd?


Bibelstudiegruppen fick börja kommentera texten baklänges... Jag behövde börja med sista versen för att få ljus:

LÅT OSS DÄRFÖR VARA TACKSAMMA OCH TJÄNA GUD SÅSOM HAN VILL,
MED VÖRDNAD OCH FRUKTAN.

TY VÅR GUD ÄR EN FÖRTÄRANDE ELD. Hebr 12:29

Vad har elden för egenskaper?

- Den värmer, den bränner upp allt och den renar. Elden ger ljus, den kan förstöra och den kan rädda. Elden håller vakt, ger glöd till mat och den håller farliga djur på avstånd.

Snart blir det mat.


Vi slår upp ett parallellställe, i Gamla Testamentets näst sista profetbok Sakarja, med ett rykande aktuellt ämne:

JERUSALEM SKALL BLI EN STAD UTAN MURAR,
TY MÅNGA MÄNNISKOR OCH DJUR SKALL RYMMAS DÄR.

JAG SKALL SJÄLV VARA EN MUR AV ELD RUNT STADEN
OCH VISA MIN HÄRLIGHET DÄR INNE. Sakarja kap 2:4-5.


Eldsmur?


Jerusalem utan murar... utan befästning..! Vi vet ju att situationen idag är helt annorlunda.
Israel har byggt upp en mur mot Palestina, för att skydda sig mot anfall. Men ofta är våra nyhetsrapporteringar vinklade från andra hållet.

Vi går inte in på politiken, men konstaterar att i den kommande freden skall inga befästningsmurar behövas.
Men. Men! Gud själv skall vara en "mur av eld"... Med vilket syfte?

Tänk dig att det är du och din familj som är staden, då blir det lättare att förstå. Om ingen ondska eller korruption finns, då behövs inga murar förstås. Men verkligheten är inte så god.

- Guds eldsmur håller ondskan borta, lyser upp, ger värme och bevarar renheten.

Inne i församlingsgården i Karlshamn finns ett fint andaktsrum. Av gatsten har man byggt upp en mur... med värmeljus på... Jag vet inte om man vet hur bibliskt detta är!

Alltså, Jerusalem skall inte ha några mänskliga murar, utan bara Guds vakande eldsmur.

Mur av ljus.


Bibelstudieruppen sitter i ett litet avskilt rum i Carl Gustavs kyrka där det finns en glasdörr. Ett ljus är målat på glaset och en av deltagarna satt så att ljuset hamnade ovanför huvudet! Det var mycket vackert, och vi fick en bild av hur det kan ha sett ut när Andens eld föll över de första lärjungarna...

Vi fortsätter i texten.

NI HAR INTE KOMMIT TILL ETT BERG SOM MAN KAN TA PÅ, ETT BERG I LÅGOR, INTE TILL TÖCKEN, MÖRKER OCH STORMVIND,

TILL BASUNSTÖTAR OCH EN RÖST SOM TALADE SÅ ATT DE SOM HÖRDE DEN BAD ATT SLIPPA HÖRA MER.... Hebr 12:18.


Förbränner sig själv.


När detta brev lästes i de första kristna församlingarna visste de mycket väl vad det var för ett berg som åsyftades - berget Horeb där Gud slöt förbund med Mose.

Situationen var extraordinär milt sagt, och en eld höll folket på avstånd.

Om du vill kan du "läsa på bredden" i 5 Mosebok, både kap 4:15 och kap 5:4.

NÄR NI NU HÖRDE RÖSTEN UR MÖRKRET MEDAN BERGET BRANN I ELD
TRÄDDE STAMMARNAS HUVUDMÄN FRAM INFÖR MIG... 5:23.

VI HAR HÖRT HANS RÖST UR ELDEN... 5:24

DENNA STORA ELD KOMMER ATT FÖRTÄRA OSS... TY VEM FINNS SOM KAN HÖRA DEN LEVANDE GUDENS RÖST TALA UR ELDEN OCH ÄNDÅ FÖRBLI VID LIV? 5:25


Hör rösten i elden!


Här är risken att allt och alla förbränns.. Ordet "förtära" på grekiska heter "kat-ana-lisko" i betydelsen konsumera.

Engelska:
- For our God is a consuming fire.

Franska:
- Car notre Dieu est aussi un feu consumant.

Här skulle jag kunna bli rädd, livrädd. Dessa ord om Guds förtärande eld har missbrukats genom tiderna, eller hur?
Jag är rädd för präster och predikanter, politiker och talare som vill skrämma andra till lydnad, med åsikter som är halvsanna och "alternativa".

Men nu beskriver Bibeln min käre himmelske Fader såsom en eld! Och det är en annan sak!
Vi lever i Guds kärlek, inkorporerade i hans förbund - "in-kroppade" genom det heliga dopet!

Min eldslågande Gud skyddar mig mot faror, han håller mig varm och lyser upp mitt mörker.
Min Gud av eld bränner bort det i mig som är skräp och gammalt bråte...
Ja, Gud såsom en förtärande eld ser till att hålla mig ren från synden.

"In-kroppad" i Kristus.


På Askonsdagen var det hundratusentals människor jorden runt som lät teckna ett sotigt kors i sin panna:

- Minns att du är stoft.
- Minns också att Jesus besegrade döden med sin uppståndelse!

Fastetiden inleds med att elden har gjort sitt, och ger oss rätt perspektiv, för att sedan tända trons eld inom oss så att vi med glädje vandrar fram mot ljuset, våren och påsken som kommer med jubel.

Men jag erkänner att jag misslyckades.

Förra årets videkvistar från palmsöndagen har stått vid min ikon ett helt år. Nu var det dags att elda upp dem. Men de ville inte ta fyr...

Vi hade nog inte Guds konsumerande eld i vår tändsticks-ask.

Videkissarna ville inte.

Vi fortsätter med berget:

NEJ, NI HAR KOMMIT TILL SIONS BERG OCH DEN LEVANDE GUDENS STAD,
DET HIMMELSKA JERUSALEM, OCH NI STÅR INFÖR MÅNGTUSENDE ÄNGLAR,

EN FESTFÖRSAMLING AV ALLA FÖRSTFÖDDA, SOM HAR FÅTT SITT NAMN I HIMLEN. Hebr 12:22.

Sions berg är ett vanligt uttryck i Bibeln. Det kan ha flera betydelser:

- "Sion" = språkligt sett betyder just höjd, topp, torr plats.
Men med en annan nyans "Schion" blir det tvärtom = en ruin, förödelse, nästan som en ordlek.

- Sions dotter i vår julpsalm är = Jerusalems invånare.

- Sion = det jordiska folket Israel vars mittpunkt är Jerusalem. Jämför ordet "sionism" och "anti-sionism".

- "Sion" till sist är också det himmelska Jerusalem med sin himmelska gudstjänst.

Himmelsk gudstjänst.


Hebreerbrevets författare vill alltså visa på skillnaden mellan Sinais berg Horeb och Sions berg.

Det är skillnaden mellan lagen och evangeliet.
Mellan egen laguppfyllnad och det Jesus har gjort för oss.

Jesus själv är den "förstfödde" i denna nya tidsålder.

De första kristna kallas också för "de förstfödda" i detta nya förbund /se förra inlägget/.

Om vi inte har den kunskapen kan vi läsa helt fel:
- Jasså, det är bara de förstfödda som har en chans här... alla vi andra då, längre ned i syskonskaran?

Men det är alltså inte så det skall förstås.


Låt ondskan brinna upp.


Istället för att stå inför det eldssprutande lagberget står nu de första kristna inför Sions berg.
Vi får smaka en framtidsvision, den kommande himmelska friden, där Gud skall skipa rättvisa och försoning skall råda:

NI STÅR INFÖR GUD, ALLAS DOMARE, INFÖR ANDARNA AV DE RÄTTFÄRDIGA SOM HAR FULLKOMNATS

OCH INFÖR JESUS - FÖRMEDLAREN AV ETT NYTT FÖRBUND
OCH DET RENANDE BLOD SOM TALAR STARKARE ÄN ABELS. 12:24.

Ingen människa är medlare mellan Gud och människa - det är bara Jesus som är det.
Prästerna kan förmedla kunskapen och förlåtelsen - inte medla - och det är en annan sak, eller hur!
Vi är lika beroende av Jesus som alla andra.

Korsmärkt. Skyddsmärkt.


Kommer du ihåg det första brödramordet?
Adam och Evas söner Kain och Abel, där Kain levde bortvänd från Gud och fick inte sitt offer accepterat, medan levde Abel inför Guds ansikte och blev accepterad.

I sin avundsjuka dräpte Kain sin oskyldige broder, så att blodet ropade från marken.
- Skall jag ta vara på min broder? är den skyldiges fråga som ekar genom alla sekler av våld och krig.

När Jesus dör på korset så är hans blod om än mer oskyldigt än Abels, med syfte att vara det sista offret en gång för alla, till alla människors befrielse.

Vår befriare.


När allt detta är genomgånget kommer så uppmaningen:

SE TILL ATT NI INTE AVVISAR HONOM SOM TALAR.. 12:25.

Hm... vi lever i en svår tid där religionsblindheten gör att vi inte ser riktigt vad som händer runt omkring oss.
Vi tror att vi kan snickra ihop vår livsåskådning utan Gud, som om det vore ett smörgåsbord, och har inte en tanke på att lyssna efter Guds egen röst.

Men en dag skall det bli tydligt hur stadigt vårt livsbygge står. Är grunden fast? Är de bärande bjälkarna på plats?
Eller byter vi åsikter och tro allt eftersom vindarna vänder?

EN SISTA GÅNG SKALL JAG SKAKA INTE BARA JORDEN UTAN OCKSÅ HIMLEN...
VILKET VISAR ATT DE SOM DÅ VACKLAR ÄR SKAPAT OCH SKALL FÖRSVINNA,
FÖR ATT DET SOM INTE VACKLAR SKALL BESTÅ.

VI FÅR ETT RIKE SOM INTE KAN SKAKAS. 12:28

Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud såsom han vill, med vördnad och fruktan.
Ty vår Gud är en konsumerande eld...

Så knyter vi ihop säcken och slutar där vi började.

Nej den förtärs inte.


Du som nu läst detta - glöm inte att du är en del av Guds rike! Du har Guds beskydd.
Tjäna Herren med glädje!

Och även om världen nu kommer att skaka fruktansvärt av sina politiska omvälvningar, så håll fast vid kärleken från Gud, och försoningen från Jesus.
Låt fylla dig med helige Andes eld, som är sanning, och var inte rädd.

De varmaste hälsningar... från eder eldfängda bibelstudieledare

Helene F Sturefelt,

- som fotograferade i Gullabo, i bokhyllan och i Karlshamn,
- och som tänker på Frälsningsarméns ordspråk som är just "Blod och Eld".


Trons fullkomnare!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar