UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 19 mars 2017

DALAI LAMA - DESMOND TUTU - om glädje


Konsten att finna lycka i en osäker tid.


- Don't worry, be happy! sjöng Bobby McFerrin. Oroa dig inte. Var lycklig.

Hur då? Hur blir man lycklig?
Hur hittar man glädjen i en konfliktfylld värld och där de egna skavsåren gnager?

I min hand har jag fått en alldeles fantastisk bok om glädje - DALAI LAMA och DESMOND TUTUs samtal om GLÄDJE.

"Konsten att finna lycka i en osäker tid".

Två av världens just nu största andliga ledare möttes under en vecka för samtal.
En buddhist och en kristen delade sina erfarenheter av glädjens förutsättningar, sammanfattat i denna guldskimrande bok.

Jag skall göra ett ytterst tappert men omöjligt försök att dela något av dessa guldkorn.

Puss på dig!


Det talas om livets fyra grundkänslor, varav bara en är positiv:
- Rädsla, vrede och sorg. Dessa tre står i vägen för den fjärde känslan, som är glädjen.

Både Dalai Lama och Sydafrikas ärkebiskop Desmond Tutu utstrålar glädje, trots hemska umbäranden genom landsflykt och apartheid-politik.

Glädje är mer än en känsla. Det är en livshållning.

Båda understryker vikten av ett annat perspektiv bort från sig själv, till andra. Inte så att lidande och bekymmer skall förnekas, utan att inse att även andra lider.

Från ångest till medlidande.

- När vi förstår att andra också lider under tillvarons hårda omständigheter, då inser vi att vi inte är ensamma - då minskar vår egen smärta.

Glädjen ligger dold i detta perspektiv.

God cirkel.


Ett sätt att komma tillrätta med vår egen smärta är att inrikta oss på andras smärta.
- Det blir en god cirkel!

Dalai Lama var noga med att påpeka att man inte ska ställa sin egen situation i kontrast till andras. Hellre vidga sin egen identitet till att omfatta hela mänskligheten.

"Smärta är ofrånkomligt men lidandet är valfritt"...

Händelse och reaktion är två olika saker.

När vi drabbas av smärta, klagar vi. Det gör ont, först fysiskt men sedan även psykiskt.
Det behöver inte vara så:

"Om någonting kan göras åt situationen, vad finns det då för anledning till missmod?"
Eller tvärtom:
"Om ingenting står att göra, vad har man då för anledning till att låta sig nedslås?"

Det tycks som om all denna stora mängd oro står i vägen för Glädjen.

Oro, att inte förstå...


Jag funderade på vad Jesus säger om glädje.

Ordet GLÄDJE återkommer många gånger i Nya Testamentet.

DETTA HAR JAG SAGT ER FÖR ATT MIN GLÄDJE SKALL VARA I ER 
OCH ER GLÄDJE BLI FULLKOMLIG. Johannes kap 15:11

KÄNN INGEN ORO.
TRO PÅ GUD OCH TRO PÅ MIG. Johannes kap 14:1

GLÄD ER ALLTID I HERREN.
ÄN EN GÅNG VILL JAG SÄGA: GLÄD ER! Filipperbrevet 4:4

Desmond Tutu talar om "att utgöra en reservoar av glädje, en oas av frid, en damm av lugn.

- Vad Dalai Lama och jag erbjuder, sa ärkebiskopen, är ett sätt att hantera oro genom att tänka på andra.

Glädjens väg är tillhörighet. Sorgens väg är avskiljande.

Glädje, att se skuggans källa.


Jag frågade några muslimska vänner om vad Koranen säger om Glädje.
Detta ord nämns bara två gånger över huvud taget - och det är när man kommit till paradiset.

Men de såg fundersamma ut när jag talade om att kristendomens stora gåva och känsla är just Glädjen.
Det här ska vi samtala mer om!

Men tillbaka till buddhisten och ärkebiskopen.

Glädje är så mycket större än lycka.

De två andliga ledarna kom fram till åtta grundpelare för glädjen.

Sinnets inställning handlar om:

1. Perspektiv.
   2. Ödmjukhet.
      3. Humor.
         4. Acceptans.

Hjärtats inställning är:

5. Förlåtelse.
  6.Tacksamhet.
     7. Medkänsla.
       8. Generositet.


Större perspektiv.


Glädjen utvecklas särskilt ur vår medkänsla med andra och att ha en generös inställning till varandra.

- Ärligt talat, sa Dalai Lama, det mesta av våra lidande åstadkommer vi själva...

Men genom att fokusera på ett annat perspektiv så kan vi omforma vår situation på ett positivt sätt.
Vi har en kapacitet att känna tacksamhet och vi har ett val att vara snälla och generösa mot andra.

Så säger Tibets andliga ledare, som fördrevs ur sitt land och blev flykting...

- Annars hade jag varit fast i en "gyllene bur", sa Dalai Lama, men genom landsförvisningen fick jag träffa olika människor, vetenskapsmän och religiösa ledare, som du min vän...

Och Desmond Tutu talade om sitt älskade Sydafrika och Nelson Mandelas förvandling under 27 år i fängelse:

- Lidandet kan antingen förädla oss, eller förbittra oss. Men han fann mening i sitt lidande och kom ut starkare, till befrielse för hela landet.

Förmågan att se mening med det som sker är en djup källa till glädje.

Utan mening, ingen glädje.

Mening! Liv! Glädje.


Det tycks som om glädjen måste gå genom smärta.
- Se bara på en kvinna som skall föda, sa Desmond Tutu. Genom den ofrånkomliga förlossnings-smärtan kommer den omätliga glädjen då barnet är fött!

Detta är en av dessa otroliga saker, att glädje kan uppstå så snabbt ur smärta, med hjälp av det stora perspektivet, accepterande och tacksamhet.

Psykologisk närsynthet gör att vi förlorar perspektivet.

Den här boken är guld värd!
Jag läser varje sida två gånger.. och stryker under den tredje gången.

Vårdcentralen hade ingen själavård att erbjuda, inte heller arbetsgivaren just nu, men att då få dessa stora andliga ledare till hjälp är verkligen en gudagåva!

Jag skrattar och gråter om vartannat, och känner hur gammalt liv försvinner alltmer i det förflutna.

Smile...


Vi fokuserar alldeles för mycket på ytliga ting, och förblir otillfredsställda.

- Det är allas ansvar att utveckla en lyckligare värld, sa Dalai Lama och herr Tutu nickade instämmande. Vänlighet och medkänsla är det världen behöver.
Omtanken om andras välbefinnande är det som kan rädda oss.

Det är att rikta blicken inåt - fast utåt!

En icke-teist (ingen gud finnes) och en troende kristen kunde komma fram till flera gemensamma ståndpunkter, om än från olika håll:

- Hur viktigt det är med vänlighet och medkänsla, att göra gott för andra eller åtminstone minska deras lidande.

Ubuntu - det afrikanska ordet för sammanhang och gemenskap - finns också inom buddhismen som läran om ömsesidigt beroende.

- Så bestämmer jag mitt mål för dagen; att den skall bli meningsfull, sa Dalai Lama, i betydelsen att om möjligt tjäna och hjälpa andra. Om det inte är möjligt, åtminstone inte skada andra.


Vitsipporna skrattar.


Jag låter mina andra "guldbok" - Bibeln - få sista ordet, om glädje:

VÅR SJÄL VÄNTAR EFTER HERREN,
   HAN ÄR VÅR HJÄLP OCH SKÖLD.

TY I HONOM GLÄDER SIG VÅRT HJÄRTA,
   VI FÖRTRÖSTAR PÅ HANS HELIGA NAMN.

MÅ DIN NÅD VARA ÖVER OSS, SÅSOM VI HOPPAS PÅ DIG. Psaltaren 33:20-22.

Glädjen får förlamningen att släppa, precis som i förra inlägget då jag lyfte fram lovsången som ett "offer till Gud". Detta hör ihop. Betydligt djupare och mer varaktigt än bara en känsla...

Glädjerika hälsningar från lama Helene Sturefelt Tutufelt,

- som rekommenderar boken varmt: köp den! Låna den. Läs den.
- www.bookmarkforlag.se  - 2016.

Finaste vänner!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar