UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 5 februari 2017

INYMPAD I ISRAEL - Anders Sjöberg

Ympning på gång.


Man känner det i magen när det är rätt!

Listers EFS har inbjudit till bibelhelg med Anders Sjöberg - präst, lärare och reseledare - med temat ISRAEL "igår, idag och imorgon".

Vi hör så många föredrag och predikningar, och läser så många böcker och rapporter med infallsvinklar till höger och vänster.

När svensk massmedia rapporterar om Israel får jag alltid en konstig känsla av att något är fel.
I den offentliga debatten är vi inte anti-semitiser och ger judar en självklar plats i samhället, men tar parti emot dem när det gäller konflikten med Palestina.

Svenska kyrkan gör likadant på riksnivå.

Luther hade stora problem med judarna, och satte dem på samma bräda som den katolska kyrka han kritiserade - "ni är alla lagrättfärdiga"! Men han skapade nya problem med sitt hat emot dem.

Någonting är fel.

Nu fick vi äntligen ett perspektiv som var både erfarenhetsbaserat och bibelförankrat, med kärlek.

Hoppa inte över grinden.


Jag skulle kunna skriva ett antal artiklar om Anders Sjöbergs värdefulla kunskap, men jag får begränsa mig till en sak i sänder.

Syftet är att visa hur Gud i alla tider använt Israel för att välsigna alla folk.
Ja, man kan jämföra det med att vi blir inympad i det stora moderträdet... Därför bildsätter jag detta inlägg med ett litet välsignat äppelträd utanför huset som efter ett år börjat grönska med nya sorter!

Välsignat.


OM NÅGRA AV OLIVTRÄDETS GRENAR HAR BRUTITS BORT
OCH DU SOM ÄR EN GREN AV EN VILDOLIV HAR YMPATS IN ISTÄLLET 
OCH FÅR DEL AV DEN SAVEN FRÅN DET ÄKTA TRÄDETS ROT
SÅ FÖRHÄV DIG INTE ÖVER DE ANDRA GRENARNA. Romarbrevet 11:17

Anders Sjöberg har vistats mycket i Israel och står i nära kontakt med en rabbin.
- Judisk tro har fördjupat min förståelse av min kristna tro, sa han.

Kristendomen hänger ju inte i luften - fast ibland känns det så när jag lyssnar till urvattnade predikningar. Vi är vuxna ur den judiska roten, som ett sidoskott.

Nytt sidoskott.


- Men vart tog 2/3 av Bibeln vägen i Trosbekännelsen?

Vi bekänner Gud såsom Fader och Skapare, sedan kommer Jesus direkt och helig Ande.

- Var är Skrifterna och Profeterna? Alla skeenden i Gamla Testamentet bygger på varandra.
Gud ger ett löfte och det uppfylls. Gud ger nästa vägledning och det uppfylls.

Anders Sjöberg söker förklaringen hos kejsar Konstantin, som på 300-talet gjorde kristendomen till sammanhållande stats-religion.
Men då skulle allt judiskt rensas ut...

Till stöd hade han kyrkofäderna Hieronymus och Eusebius, de tillhörde samma krets.

Istället tillät man det grekiska inflytandet bli större - och det är vår olycka!

Du vet, Platon var den som menade att idévärlden var den riktiga och den fina, och den avspeglades i dunkelhet här i jordelivet, som hade lägre status.

Denna uppdelning är djupt obiblisk. I det hebreiska tänkandet hålls allt samman i en helhet.

Det andliga är inte finare än det kroppsliga!

Bladen inte finare än grenen.


Om kyrkan hade hållit fast vid sitt judiska/ hebreiska ursprung hade inte kristendomen skenat iväg åt fel håll!
Och om folket själva hade kunnat läsa sin Bibel skulle de kunnat argumentera emot kyrkofäderna.

På 300-talet var vi vikingar som varken kunde läsa eller skriva... Vi var skövlare och barbarer i norra Europa.

Men det var ju inte förrän på 1500-talet som Bibeln kom på folkspråket - översatt av Luther som inte gillade judar...

Om du förhäver dig, säger Paulus i Romarbrevet, då...

... DÅ SKA DU VETA ATT DET ÄR INTE DU SOM BÄR ROTEN
UTAN ROTEN SOM BÄR DIG! Rom 11:18

Kyrkofadern Eusebius lär också ha sagt att när vi firar nattvard skall vi inte ägna oss åt "de judiska legenderna" - alltså att Jesus som Guds lamm hör ihop med den judiska påsken då de skulle fly ut ur Egypten.

Listerkyrkan i Hällevik.


Anders Sjöberg lyfte också fram att vår tids översättningsarbete präglas av en historiesyn som inte tar hänsyn till sammanhanget med gamla testamentet.

Exempel:
1 Mosebok 12:3 berättar om Abraham, hur alla släkten skall bli välsignade i honom.

Bibel 2000:
OCH ALLA FOLK PÅ JORDEN SKALL ÖNSKA SIG DEN VÄLSIGNELSE SOM DU HAR FÅTT.

Varsamma revisionen av 1917 års översättning:
OCH I DIG SKALL ALLA SLÄKTER PÅ JORDEN BLI VÄLSIGNADE.

Det är skillnad! Eller hur!

Hur ska man veta vilket det skall vara då? Välsignelsen hör ihop med Abraham och då bör man känna till vad hans namn betyder på hebreiska.
Häng med nu:

1 Mosebok kapitel 11 har just avslutat berättelsen om katastrofen med Babels torn, då mänskorna ville upphöja sig själva och bli som Gud. Konsekvensen blev den stora språkförbistringen.

Därefter kallar Gud på Abram för att börja om... Ja, han hette från början ABRAM, vilket betyder Upphöjd Fader.

Hm... mänskorna kunde inte upphöja sig själva, det blev ett egobygge som rasade ihop.
Men Gud upphöjer Abram! Till en fader!

Sedan får han ett tillägg - det lilla ordet "ha", som betyder "till många folk".

Anders Sjöberg visade här hur nödvändigt det är att ha kunskap om det hebreiska ursprunget när vi gör våra nya översättningar, och inte bara hålla oss till bokstaven.

Alltså, ABRAHAM är = en upphöjd fader till många folk.
I honom skall alla släkter bli välsignade!
Inte att de skall "önska sig det..."

Nu är magkänslan rätt igen.

Så, vi behöver göra upp med det här avbrottet från vårt judiska arv. Vi kan inte bryta av den kvisten.

Bryt inte av.


Det känns som att påvekyrkan historiskt sett hellre lutat sig mot makten än mot bibelordet. En sådan gren bär inte frukt.

DE BRÖTS BORT DÄRFÖR ATT DE INTE TRODDE
MEN DU ÄR KVAR DÄRFÖR ATT DU TROR.
VAR INTE ÖVERMODIG, UTAN TA DIG I AKT. Rom 11.

Ja, det gäller oss alla. Idag har katolska kyrkan börjat göra upp med sitt vissna arv. Gud är mäktig att låta den grenen grönska igen.

Visset kan grönska igen.


Det finns en kristen ambassad i Jerusalem, startad 1980, då flera länder flyttade sina ambassader till Tel Aviv. Deras mål är:

1. Att hjälpa judar få en fristad i Israel. Förra året återvände 10.000 judar från förföljelser i Frankrike.
Situationen liknar idag alltmer 1930-talets nazism.

2. Att vara ett socialt stöd, både till judar och araber.

3.Att göra manifestationer i Josafats dal, där lövhyddo-festen firas. Orden från Sakarja kap 14 och Uppenbarelsebokens kap 7 pekar profetiskt framåt mot det.

4. Den kristna ambassaden erbjuder riksdagsmän att resa ned till Israel för att se själva med egna ögon hur situationen är, och inte förlita sig på vinklade rapporteringar.

Min magkänsla är mycket god.

Kristna ambassaden har ett postgironummer ifall du vill stötta dem:
pg 72 02 76 - 5

Du kan också besöka Anders Sjöbergs hemsida:
www.andersjoberg.se

Se hur det grönskade i år!


Hur ska man använda det profetiska ordet? Gamla Testamentet, judarnas Bibel, är ju full av uttryck som pekar fram mot framtiden.

1897 hölls den första sionistiska kongressen i Basel. Teodor Herzel grundade staten Israel.
Allt det motstånd han mötte kommenterade han så här:

- Om 50 år kommer världen att få se!

Vad hände 1947? Då tog FN sitt beslut och erkände Israel.

Och i år 2017 är det 120 år sedan - "jubelår". Vi kommer att få se omvälvande händelser i världen, menade vår gästföreläsare.
Hans gode vän rabbinen påminde honom, och nu oss:

- Säg inte "det profetiska ordet är uppfyllt", säg hellre "nu aktualiseras det igen".
Bibelns profetior dyker upp flera gånger under historiens lopp.

De lever som de lär. Israels ökenareal minskar ständigt, därför att de lever efter Guds ord.

DEN RÄTTFÄRDIGE GRÖNSKAR SOM ETT PALMTRÄD.
ÄNNU NÄR DE BLIR GAMLA SKJUTER DE NYA SKOTT. Psaltaren 92:13

Hur går det till? De sitter inte och tittar på sanden.. de planterar träd!
Israels folk går in och tar sitt ansvar, tillsammans med Gud!

Det kan vi också göra. Jag är med i Keren Kajemet Israelfond, som medverkar till att göra öknen grönskande.

Nytt liv kommer.


Så, låt oss hitta tillbaka till Guds röst och löften i Gamla Testamentet. Bibeln förmedlar en verklighet, som är högaktuell än idag, inte en terapi...

Och vi kan brottas med Bibeln eftersom den är förankrad både i geografin och i historien.

Till sist.
Nej, det är inte så att vi "är en Ande, har en själ och bor i en kropp..." Paulus vänder på dessa grekiska influenser redan i 1 Thessalonikerbrevet, då han säger:

MÅ HAN SOM ÄR FRIDENS GUD
HELGA ER HELT IGENOM,
OCH MÅ ER ANDE, SJÄL OCH KROPP BEVARAS HELA OCH OSKADDA,
SÅ ATT DE ÄR UTAN FLÄCK NÄR VÅR HERRE JESUS KRISTUS KOMMER... 1 Tess 5:23

Må du, bästa läsare, bevaras i din helhet - inte uppsplittrad i delar.
Må du vara stolt över att vara inympad i Guds sanning - slit inte bort skyddstejpen!

De grönaste hälsningar från
Helene Sture Ympfelt,

- som är glad att få tillhöra en missionsförsamling som tar sitt uppdrag på allvar,
- och som funderar på att resa till Israel i maj... Om Gud vill.

Vandrar glada hem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar