UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

tisdag 17 januari 2017

TOMHET och FULLHET


Speglar fullhet eller tomhet?Tomhet och fullhet.

Är jag tom? Eller full? Alltså, överfull...

I början var allting mörkt. Det fanns bara ett enda stort tomrum.
Ett tomt universum är en skrämmande tanke, ja omöjlig!

Men så ett korn, ett litet litet korn av någonting som tog fart.

JORDEN VAR ÖDE OCH TOM.
DJUPET TÄCKTES AV MÖRKRET.
EN GUDSVIND SVEPTE FRAM ÖVER VATTNET.
                                                             1 Mosebok 1.

Öde och tom.


Jag önskar att jag också var så tom. Inte öde, men mer tom.
Mer ihålig, så jag fick plats bättre.

Det är inte säkert att Tomhet är något negativt.
För mig som är överlastad av intryck och lever med utmattningssyndrom är ordet tomhet något alldeles nödvändigt.

Och hur skulle Gud kunnat skapa om det inte fanns plats?

Nej, den repliken åt upp sig själv...


Skap-Ande.KRISTUS ÄR DEN OSYNLIGE GUDENS AVBILD,
FÖRSTFÖDD FÖRE HELA SKAPELSEN.

I HONOM SKAPADES ALLTING I HIMMELEN OCH PÅ JORDEN,
DE SYNLIGA TINGEN OCH DE OSYNLIGA TRONÄNGLARNA...
                                                                          Kolosserbrevet 1:15

Osynlig av fullhet.
Osynlig av tomhet.

Tomfull. Fulltom och helt osynlig.

Också en definition av Gud.

Faktiskt riktigt bra!

Is med luftbubblor och tomhet.


TY GUD VILLE ATT GUDOMENS HELA FULLHET SKULLE BO I KRISTUS.

GENOM KRISTUS VILLE GUD FÖRSONA ALLT MED SIG,
BÅDE DET SOM FINNS I HIMMELEN OCH DET SOM FINNS PÅ JORDEN,
SEDAN HAN STIFTAT FRID GENOM HANS DÖD PÅ KORSET.


Är döden en fullhet eller tomhet?

Döden som fullkomning på ett långt liv? Tacksamma minnen och färdiglevda år.

Eller döden som en tomhet? Förtvivlans ovisshet och ofärdigt liv.

När Jesus gav sitt liv på korset tog han med sig all tomhet in i sin fullkomliga fullhet.
I dödsriket vände han ut och in på alltihop.

Liv blev död. Och död blev liv.

Faktiskt också riktigt bra!

Förvandlingsnummer.DET FANNS EN TID DÅ NI VAR FRÄMMANDE FÖR GUD.
NI VAR I HJÄRTA OCH SINNE HANS FIENDER
DÄRFÖR ATT ERA GÄRNINGAR VAR ONDA.

MEN NU HAR GUD FÖRSONAT OCKSÅ ER MED SIG SJÄLV
GENOM ATT KRISTUS LED DÖDEN I SIN JORDISKA KROPP.


En kropp med Gudsande inuti.
En Gudsvind som sveper runt inne i DNA-spiralen, och åker kana på alla ärftlighetsfaktorer och gen-definitioner.

Full av vind och Ande. De dansar i samklang med själen.

Men om den vrider sig till motsats varv, stannar rörelsen upp och allt går i baklås.
Fiende till sig själv.

Och till Gud.

Tom och urblåst. Oandlig och utan riktning.


Utan riktning.


LEV ERT LIV I GEMENSKAP MED KRISTUS, 
SEDAN NI NU HAR TAGIT EMOT HONOM SOM HERREN.

VAR ROTFASTA I HONOM,
BEFÄSTA I DEN TRO SOM NI HAR BLIVIT UNDERVISADE I
OCH LÅT TACKSAMHETEN FLÖDA ÖVER.


Full av gemenskap! Överfull av folk... Gemenskapsöverbefolkning.

Tomhet - rädda mig! Töm mig!

Men ett annat rop hörs också över de mörka vattnen.

Gemenskap - rädda mig. Fyll mig!

Kristus, kom till mig. Jag orkar inte vara själv längre. Ensam. Ofylld.
Livet har blivit alldeles för öde. Det är mitt öde.

Öde ö!

Vattnet tränger sig på...

Tränger sig på.


VAR PÅ ER VAKT SÅ INGEN FÅNGAR ER MED TOMMA OCH BEDRÄGLIGA SPEKULATIONER,
SOM GRUNDAR SIG PÅ MÄNSKLIGA TRADITIONER, OCH KOMMER FRÅN DENNA VÄRLDENS MAKTER, MEN INTE FRÅN KRISTUS.
Kolosserbrevet 2:8

Var noga med källkritik.
Dela inte okritiskt allt du läser på Facebook, Twitter och bloggar.
Tänk själv.

Men spekulera inte!
Ett gott råd från Paulus för tvåtusen år sedan. Intet nytt under månen.

Men pröva bibelordet. Läs det. Tugga. Ät och smaka.
Och se att Herren är god.

Fullgod.

Själens mat.


TY I KRISTUS BOR GUDOMEN HELT OCH FULLT I KROPPSLIG GESTALT,
OCH I HONOM HAR NI FÅTT HELA FULLHETEN - I KRISTUS SOM ÄR HUVUDET FÖR ALL MAKT OCH MYNDIGHET.

Kan vi få be dig, käre Gud, att Du gör Donald Trump till en trumpet för godhet?
Kan du omvända honom som är så full av förakt, till att bli en bedjande människa?

Kan Du, käre Gud, göra så att Bill Gates blir en gate, en grind och öppning för mänskligheten genom att välsigna hans miljoner?
Kan Du hjälpa kyrkorna att höja ribban, istället för att sänka den under trons alla förväntningar?


Fel förväntningar.Kristus ska vara huvudet.
Han tänker med hjärtat och handlar med förnuftet. Jesus Kristus är sträng mot förtryckarna och mild mot de förtryckta.

För en stund skruvade vi av oss våra huvuden och satte dem på paushyllan.

Vi tyckte det var skönt att slippa tänka ett tag.

Bara känna in, Känna efter. Känna före. Det var så länge sedan vi gjorde det. Flera sekler sedan.

Man ville känna sig för och låta tanken få vila lite.

Ge plats för tomrummet och utrymmet att andas.

Det går för fort i den här världen.

Huvudlöst.


Det finns en plats där det inte är överfullt.
Det finns ett tillstånd där atomer och molekyler är på rätt avstånd, så att mänskornas tankar inte krockar med sig själva.
Och varandra.

Jag värnar om det omålade, det orörda och tomma. Det akvarell-vita och sparade.

Hos Gud är inte livet exploaterat. Där är det inte överutnyttjat och skändat.

Hos Gud finns det tomrum och fullhet. Där finns tid och plats - för allt som heter godhet.

Mörkret äter upp sig själv.
Liksom ondskan som till slut dödar den som är sist kvar.

Och i tomrummet anar jag tunneln, den tunnel som min fantasi känner som det begränsade livets kanal mot det eviga.

Var inte rädd för tomrummet. Fullheten bor där.


Tom fullhet.


Fullheta hälsningar från eder filo-sofia,

Helene Sture Tomfelt,

- som har umgåtts med Kolosserbrevet,
- som har betraktat havsvikarna runt Sölvesborg,
- och som väntar på att de stora minusgraderna ska göra sitt förvandlingsnummer med vattnet!

Var välsignad.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar