UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 7 december 2016

MELKISEDEK och SVÄRA ED - Hebreerbrevet 7

Bibelstudium i Carl Gustafs kyrka.


Välkomna till ännu ett bibelstudium kring HEBREERBREVET.
Vi har kommit till kapitel 7.
Hämta gärna din egen Bibel när du läser detta. Eller bara följ med!

Rubriken är Melkisedek och att "svära ed".

Jag är mycket medveten om att ämnet är svårt, men ärligt talat - är inte allt lite för lättuggat idag, allt vi serveras?
Inget djup och för lite motstånd. Och bara en massa ovidkommande reklam.

På slutet ska du få en överraskning... och en oväntad yrkestitel.

Josef och Maria är på väg.Först ett påpekande till alla nytillkomna läsare. Det finns många sätt att läsa Bibeln på;

- lekfullt i dramaform, som musik och sång med dans, kreativt och emotionellt med färg och form,

Jag älskar alla dessa former - och skulle önska att jag fick ha fyra olika sätt att hantera Bibeln tillsammans med er!

Fyra? Du räknade bara upp tre.

Jo, jag vet. Det fjärde sättet är det vi skall göra nu.
Den intellektuella djupdykningen...


                                          Jag känner mig som en åsna...Brukar du svära ed - alltså förstärka ditt tal med att garantera sanningshalten - genom att ta hjälp av något starkare?

Nej, det tillhör inte vår dagliga tal.

Ibland kan jag höra bland våra nysvenskar säga typ "Jag svär vid min mamma att det är sant".

Och vid domstolsförhandlingar skulle man förr lägga handen på Bibeln och svära att tala sanning.
Man binder Gud såsom borgesman för löftet eller försäkran, och som hämnare av brott och svek.

Om du gick i kyrkan på 1 Advent hörde du kanske texten från Psaltaren 24 om Ärans Konung och de uråldriga portarna som skall öppna sig, med frågan:

VEM FÅR GÅ UPP TILL HERRENS BERG,
VEM FÅR GÅ IN I HANS TEMPEL?

DEN SOM HAR SKULDLÖSA HÄNDER OCH RENT HJÄRTA,
SOM INTE HÅLLER SIG TILL FALSKA GUDAR
OCH ALDRIG HAR SVURIT FALSKT.

                                   Jag har aldrig svurit.


Att svära falskt är inte bara att luras, det är en svår synd eftersom man tar Gud själv som vittne till det man lovar. Det får konsekvenser att inte uppfylla sina löften och åtaganden och att komma med lögn.

Eden röjer det högtidliga allvaret i människors ord, då vi sätter det i förbindelse med Gud.
När en ed väl uttalats, är den oåterkallelig.

Orientens folk var stora eds-svärjare och det genomsyrar Bibelns texter.

I kristna sammanhang har man genom historiens gång ställt krav på edens avskaffande.
Varför då?

Jo, för att Jesus sa "ditt ja skall vara ja och ditt nej skall vara nej". Det är nog.
För den kristnes samvete är Gud alltid så verklig och nära som om man stod under en högtidlig ed.

Vi följer Jesu ord. (Matteus 5:33),

Nu går vi vidare i texten.

Jag slåss inte... Vi bara ramlade.


Jesus öppnade vägen för oss då han blev överstepräst för evigt, en sådan som MELKISEDEK.

Så slutade kapitel 6.

Vilket konstigt namn! Ja, men du känner igen det i "Melker" som var en av de tre kungarna som kom till Jesusbarnet i krubban.

Detta hebreiska namn betyder "konung" och "rättfärdighet".

Melkisedek är en mycket märklig person, snudd på mytologisk i sin uppenbarelse.

Det var faktiskt en muslimsk imam som gjorde mig uppmärksam på honom. Han ställde intrikata frågor som jag inte kunde svara på... Jag läste på, och kom just till detta ställe i Hebreerbrevet vi nu befinner oss.

Vi läser:

DENNE MELKISEDEK VAR KUNG I SALEM OCH PRÄST ÅT GUD DEN HÖGSTE.

DET VAR HAN SOM MÖTTE OCH VÄLSIGNADE ABRAHAM NÄR DENNE VÄNDE TILLBAKA EFTER SIN SEGER ÖVER KUNGARNA.

DET VAR ÅT HONOM SOM ABRAHAM GAV TIONDE AV ALLT.

FÖRST OCH FRÄMST BETYDER HANS NAMN RÄTTFÄRDIG KONUNG, VIDARE ÄR HAN KUNG I SALEM, DET VILL SÄGA "FREDSKONUNG".

HAN HAR INGEN FAR, INGEN MOR OCH INGET STAMTRÄD.
HANS DAGAR HAR INGEN BÖRJAN, HANS LIV INGET SLUT,

HAN ÄR LIK GUDS SON; HAN FÖRBLIR PRÄST FÖR ALLTID.

Fullkomligt i evighet.


Ytterst egendomligt. En "människa" som varken har far eller mor, inget släktträd och vars liv varken har början eller slut...

Det kittlar onekligen fantasin!

Om vi tittar i förklaringarna i notapparaten under bibeltexten (alla biblar borde ha det!) så ser vi att det förklaras så här:

"Melkisedek var en för-israelitisk prästkung i Salem - troligen Jerusalem - och nämns endast i 1 Mosebok kap 14:18 och i Psaltaren 110:4.

- Då han uppträder oförmedlat i Moseboken utan att något sägs om hans födelse eller död, ser författaren honom som en förebild till Kristus, som en evig och överjordisk präst."


Jag blir nyfiken vad som står i Psaltaren 110:

VILLIGT KOMMER DITT FOLK, NÄR DU SAMLAR DIN HÄR...

HERREN HAR SVURIT OCH SKALL INTE ÅNGRA SIG:
-  DU ÄR PRÄST TILL EVIG TID, EFTER MELKI-SEDEKS SÄTT.

Det verkar som om Israels kung är Melkisedeks efterföljare.
För att förstärka detta svär Gud en ed... vid sig själv... eftersom något högre inte finns...!!

Och bekräftar själv att han skall uppfylla löftet. Och det gör Han.

                                       Ljuset fyller upp allt.


Vi får veta att Abraham mötte denne man och till och med blivit betjänad av honom:

BETÄNK HUR STOR HAN MÅSTE VARA, DENNE SOM ABRAHAM VÅR STAMFADER GAV SITT BÄSTA KRIGSBYTE SOM TIONDE.

DE BLAND LEVIS EFTERKOMMANDE, SOM BLIR PRÄSTER, SKALL ENLIGT LAGEN UPPBÄRA TIONDE AV FOLKET, ALLTSÅ SINA BRÖDER, FAST OCKSÅ DE HÄRSTAMMAR FRÅN ABRAHAM.

MEN MELKISEDEK, SOM INTE VAR AV DERAS SLÄKT, UPPBAR TIONDE AV ABRAHAM OCH VÄLSIGNADE HONOM, SOM DOCK HADE FÅTT GUDS LÖFTEN,

OCH INGEN KAN FÖRNEKA ATT DET ÄR DEN RINGARE SOM BLIR VÄLSIGNAD AV DEN SOM ÄR FÖRMER.

I DET ENA FALLET ÄR DET DÖDLIGA MÄNNISKOR SOM TAR EMOT TIONDE, MEN I DET ANDRA EN OM VILKET DET VITTNAS ATT HAN ALLTID LEVER.Bara kort: Levi var ju en av Jakobs tolv söner. Enligt 4 Mosebok 18 skulle alla hans efterkommande ägna sig åt gudstjänsten och tjäna som präster.

De fick alltså inget eget landområde. Istället förtjäna de sitt uppehälle genom att de andra gav dem tionde av markens skördar och boskap.


Detta var väldigt viktigt i gamla förbundet.
I vår egen tid grundar sig kyrkans prästerskap på något annat.

Orkar du fortsätta? Hämta något att dricka!

Det blir var sitt äpple.


OM NU FULLKOMLIGHET HADE KUNNAT VINNAS GENOM LEVITERNAS PRÄSTÄMBETE - PÅ DETTA VAR JU FOLKETS LAGSTIFTNING BYGGD - FANNS DET DÅ NÅGON ANLEDNING ATT SÄGA ATT DET KOMMER EN PRÄST AV ANNAT SLAG, EN SÅDAN SOM MELKISEDEK, OCH INTE EN SÅDAN SOM ARON?

ÄNDRAS PRÄSTÄMBETET, MÅSTE SJÄLVA LAGEN ÄNDRAS.

DEN SOM ÅSYFTAS HÖR JU TILL EN ANNAN STAM, DÄR INGEN NÅGONSIN HAR GJORT TJÄNST VID ALTARET.

ALLA VET ATT VÅR HERRE ÄR AV JUDA STAM, OCH MOSE HAR INGET SAGT OM PRÄSTER FRÅN DEN STAMMEN.

Ämbetet var alltså ärftligt och Israels hela tillvaro kretsade kring "altaret" - att de hade en god relation med Gud, genom att vara ärliga och trofasta i förbundet (att vara rättfärdiga).

Jesus tillhörde inte Levi stam.
Det betyder med detta resonemang att han uppträder lika oförmedlat som Melkisedek!

Jesus står över alla släktträd. Dessa båda är överordnad detta för att peka fram mot evigheten.

Vi fortsätter:

                                            Inget släkt träd. Tänd gran. ; )DET HELA BLIR KLARARE NÄR DET NU UPPSTÅR EN PRÄST AV ANNAT SLAG, LIK MELKISEDEK, 
DÄRI ATT HAN HAR BLIVIT PRÄST, INTE GENOM EN LAG SOM KRÄVER EN VISS HÄRSTAMNING, 
UTAN GENOM KRAFTEN I ETT OFÖRSTÖRBART LIV.

Hebreerbrevet befinner sig på skarven mellan GT och NT.

Jag kan bara ana det oerhörda i detta att frångå härstamningen... att bryta släktens band och vidga kretsen... "genom kraften av ett oförstörbart liv".

Hur stort är inte det!!

För att du inte skall missa något, förstärker författaren budskapet:


TY OM HONOM BETYGAS:
- DU ÄR FÖR EVIGT PRÄST, EN SÅDAN SOM MELKISEDEK.

DÄRMED UPPHÄVS DEN TIDIGARE BESTÄMMELSEN, 

FÖR ATT DEN VAR SVAG OCH TILL INGEN NYTTA - LAGEN HAR JU INTE GETT FULLKOMLIGHET ÅT NÅGOT - MEN I STÄLLET FÅR VI NÅGOT BÄTTRE, 
ETT HOPP SOM NÄRMAR OSS TILL GUD.

                                                  Mucka inte gräl med mig..Läs mycket noga - "där igenom upphävs den tidigare bestämmelsen".

Alldeles för många missförstår Gamla Testamentets plats. Det är vår historiska grund. Där berättas vad som en gång hände och varför. Där finns de lagar som gällde Israel.
Och där gavs löftet som skulle uppfyllas - av Jesus Kristus.

Det betyder att du inte kan slå upp GT och säga:

- Aha! Varför följer vi inte dessa lagar? Hå hå! Här kan man tydligen kriga på... Oj oj! Här var det en taskig mänskosyn minsann, för att inte tala om kvinnosyn...

Stopp stopp.

Du läser en historisk utveckling, insatt i ett teologiskt sammanhang, ett beskrivande av en omogen tid som sakta går framåt.

(Själva ser vi inte vår egen omognad vad gäller o-vårdandet om naturen, så det gäller att ligga lågt i åsikterna.).

Öga för öga, tand för tand...Nu är vi tillbaka vid detta med att svärja en ed:

TILL DETTA KOMMER GUDS ED.

DE ANDRA BLEV PRÄSTER UTAN NÅGON ED, MEN JESUS BLEV PRÄST GENOM EN ED AV DEN SOM SÄGER TILL HONOM:

- HERREN HAR SVURIT OCH SKALL INTE ÅNGRA SIG. DU ÄR FÖR EVIGT PRÄST.

DETTA VISAR HUR ÖVERLÄGSET DET FÖRBUND ÄR SOM JESUS HAR GÅTT I GOD FÖR.


VIDARE HAR DE ANDRA PRÄSTERNA BLIVIT FLER OCH FLER DÄRFÖR ATT DÖDEN SATTE EN GRÄNS FÖR DERAS TJÄNST.

MEN EFTERSOM HAN ÄR TILL I EVIGHET BEHÅLLER HAN FÖR ALLTID SITT PRÄSTÄMBETE.

SÅ KAN HAN OCKSÅ NU OCH FÖR ALL FRAMTID RÄDDA DEM SOM NALKAS GUD GENOM HONOM, 
EFTERSOM HAN ALLTID LEVER OCH KAN VÄDJA  FÖR DEM.


Om du fortfarande är med mig ända hit är du verkligen uthållig! Tack. Tacka dig själv.
För det är för din skull jag skriver.
Och för min egen! Jag lär mig när jag sitter här och formulerar tankarna.

Vid altaret.Du vet, på Gamla Testamentets tid var offret i centrum.

När templet i Jerusalem förstördes år 70 e Kr upphörde offerkulten.
Och Jesus visar att han är det sista offret. Det är inte vår sak - längre! Någonsin!

Lyssna till slutorden:

EN SÅDAN ÖVERSTEPRÄST VAR DET VI BEHÖVDE:

EN SOM ÄR HELIG, OSKYLDIG, OBEFLÄCKAD, SKILD FRÅN SYNDARE, UPPHÖJD ÖVER HIMLARNA.

HAN MÅSTE INTE SOM DE ANDRA ÖVERSTEPRÄSTERNA DAGLIGEN OFFRA FÖRST FÖR SINA EGNA SYNDER, OCH SEDAN FÖR FOLKETS.

DET GJORDE HAN EN GÅNG FÖR ALLA NÄR HAN OFFRADE SIG SJÄLV.

LAGEN FÖRORDNAR ÖVERSTEPRÄSTER MED MÄNSKLIGA SVAGHETER, MEN DEN ED SOM AVLÖSER LAGEN HAR INSATT EN SOM ÄR SON, OCH HAR NÅTT EVIG FULLKOMLIGHET.

                                       Återspeglar himlens ljus.För mig lyser Kristus ännu klarare i detta ljus.

I hans rättfärdighet kan jag vara en liten människa - innesluten i hans förbund.

Nu kommer överraskningen - vem är präst?

Petrus drar slutsatser av det han upplevt och skriver så här om konsekvenserna av Jesu offergärning för oss:

NÄR NI KOMMER TILL HONOM, DEN LEVANDE STENEN, RATAD AV MÄNNISKOR MEN UTVALD AV GUD OCH ÄRAD AV HONOM,

DÅ BLIR OCKSÅ NI TILL LEVANDE STENAR I ETT ANDLIGT HUSBYGGE.

NI BLIR ETT HELIGT PRÄSTERSKAP SOM KAN FRAMBÄRA ANDLIGA OFFER,
SOM GUD TILL TA EMOT, TACK VARE JESUS KRISTUS.

Läs mer i Petrus första brev kapitel 2:4-5.

Vem är präst, egentligen?


När vi döps in i kyrkans gemenskap, då är vi döpta till denna uppgift att förkunna Guds rike!
Det är själva dopet som är vigningen! Enligt Skriften.

Och för att inte glida över i ett annat ämne så stannar vi här.

Men gå och spegla dig i spegeln och säg till dig själv:

- Jag tillhör det heliga prästerskapet!

Det betyder att ingen av oss är för mer än den andre...

Nu skulle jag vilja sjunga detta, dansa och måla dessa hisnande stora ord!

Imorgon är det sista bibelstudieträffen i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn.
Vi tar juluppehåll och återkommer i januari.

                                    Begrundar Ordet.


Men blogginläggen fortsätter flöda!
De varmaste prästhälsningar till er alla.

Helene F Sturefelt,

- äppelätare och kamelälskare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar