UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 30 oktober 2016

UPPSKATTAR VI FRÄLSNINGEN? - Hebréerbrevet 2

Frågor och svar. Svar som frågor.


Här och nu ställer vi våra frågor till Bibelordet.
Men vi får vara beredda att det ställer frågor tillbaka till oss!

Med hjälp av Guds Ande är varje bibelstudium ett levande samtal. Vi ska inte tro att vi har övertaget.
Däremot är vi föremål för Guds oändliga kärlek...

Vi öppnar Hebréerbrevet kapitel 2 med bön:

- OMKRING DITT ORD, O JESUS, OSS STILLA GÖR
OCH FRAM TILL LIVETS KÄLLA AV NÅD OSS FÖR

DU SER I VARJE HJÄRTA DESS DJUPA NÖD
DU ENSAM KAN OSS MÄTTA MED LIVETS BRÖD. Sv psalm 65:1.

Guds ord, den heliga Skrift.


Vad är kyrkans budskap? Vad är centrum i det vi förmedlar? Det är lätt att tappa kursen...

DÄRFÖR MÅSTE VI DESTO MER GE AKT PÅ DET VI FÅTT HÖRA, SÅ ATT VI INTE TAPPAR KURSEN.

REDAN DET ORD SOM FÖRMEDLADES AV ÄNGLAR VAR GILTIGT,
OCH VARJE ÖVERTRÄDELSE OCH OHÖRSAMHET FICK SITT STRAFF.

Detta syftar på den gammaltestamentliga lagen.
I många Biblar finns en notapparat som är till stor hjälp att förstå texten.

Insidan är viktigast.


Parallellstället till detta är Galaterbrevet 3:19. Vi slår upp det och ser hur det förklarar sammanhanget:

VAD ÄR DÅ LAGEN?

JO, DEN BLEV TILLAGD FÖR ÖVERTRÄDELSERNAS SKULL 
OCH VAR AVSEDD ATT GÄLLA TILLS AVKOMLINGEN FRAMTRÄDDE, 
HAN SOM FÅTT LÖFTET.

DEN UTFÄRDADES GENOM ÄNGLAR OCH MED HJÄLP AV EN FÖRMEDLARE (MOSES).

OCH FÖRMEDLAREN FÖRETRÄDER FLER ÄN EN, 
MEN GUD ÄR EN.

Gud bortom alla ord och begrepp!


Paulus anknyter här till den samtida judiska föreställningen att Mose inte fick lagen direkt från Gud, utan genom änglar  - Gud dikterade buden för änglarna, som skrev ned den.

Lagen har bara ett begränsat värde. Den ska hjälpa oss, inte vara trons centrum för då blir vi moralister...

Änglarnas flertal visar på deras ofullkomlighet, medan Gud är en enda.

Ordet "straff" tycker jag inte om. Konsekvens är bättre.
Allt vi gör och säger får sin konsekvens.

Israels folk gjorde sig en guldkalv medan Mose tog emot budtavlorna. De fick ta konsekvensen av sin ohörsamhet.
Det får vi också göra, när vi ber om ett bönesvar men inte accepterar det som Gud sänder i vår väg.

Det är inte säkert!


HUR SKALL VI SLIPPA UNDAN OM VI INTE RÄTT UPPSKATTAR EN SÅDAN FRÄLSNING, DEN SOM HERREN FÖRST FÖRKUNNADE,

SOM VI HAR FÅTT BESTYRKT AV DEM SOM HÖRT HONOM
OCH SOM GUD SJÄLV HAR BEKRÄFTAT 
MED TECKEN OCH UNDER OCH OLIKA SLAGS KRAFTGÄRNINGAR

OCH GENOM ATT DELA UT HELIG ANDE EFTER SIN VILJA.

Duvan som symbol för Helig Ande.


Kristen tro är ingen filosofi, den är ett möte!
Och att möta Jesus går inte oförmärkt förbi! Då medföljer både under och tecken... även om det inte är så lätt att tala om.

Det är fint att se sig om bland sina medmänniskor och tänka:

- Här sitter ett antal döpta människor som har fått Guds helige Ande?
Eller... hur är det ställt med det?

Tänk om vi kunde uppmuntra varandra till att se det som det berättas om i 1 Korinterbrevet kap 12:8-11:

DEN ENE FÅR  GENOM ANDEN GÅVAN ATT MEDDELA VISHET,
DEN ANDRE KAN MED SAMMA ANDES HJÄLP MEDDELA KUNSKAP.

EN FÅR TRON GENOM ANDEN,
EN ANNAN GENOM SAMMA ANDE GÅVAN ATT BOTA,

EN ANNAN FÅR KRAFT ATT GÖRA UNDER.

ALLT DETTA ÅSTADKOMMER EN OCH SAMMA ANDE GENOM ATT FÖRDELA SINA GÅVOR PÅ VAR OCH EN, SÅSOM DEN SJÄLV VILL.

Har vi tagit dessa gåvor i bruk?
Svenska kyrkans församlingskultur är dålig på detta... Här slumrar en stor rikedom att väckas till liv!

Bibelstudium.


Vid vårt förra bibelstudium (se inlägg 21/10) läste vi om änglarna.
Vår tid tror gärna på änglarna, men på ett sätt så det liknar avgudadyrkan...

DET ÄR INTE ÄNGLAR GUD HAR SATT ÖVER DEN KOMMANDE VÄRLD SOM VI TALAR OM.
OM DETTA FINNS ETT KLART VITTNESBÖRD.

Och citerar författaren Psaltaren 8:

VAD ÄR EN MÄNNISKA EFTERSOM DU TÄNKER PÅ HENNE, 
EN MÄNNISKOSON EFTERSOM DU TAR DIG AN HONOM?

EN LITEN TID LÄT DU HONOM VARA RINGARE ÄN ÄNGLARNA,
MEN MED HÄRLIGHET OCH ÄRA KRÖNTE DU HONOM.

ALLT LADE DU UNDER HANS FÖTTER.

Ringare än änglarna.


Änglarna har ingen egen vilja, därför kan de heller inte frestas.
När Gud lät sig bli människa i Jesus avstod han från allt då han blev såsom en av oss.
Jesus fick egen vilja... och kämpade som vi med gott och ont.

Det är därför det står att Jesus blev en kort tid ringare än änglarna.
Men när Jesus bestått provet och genomlidit döden för vår skull, blev han krönt av ära och härlighet!

För vår skull.


I Psaltaren 8 står några välkända ord som vi känner igen.

NÄR JAG SER DIN HIMMEL, DINA HÄNDERS VERK
MÅNEN OCH STJÄRNORNA SOM DU BERETT... vers 4

Vilken psalm påminner detta om?

Vi brast ut i "Måne och sol, vatten och vind, och blommor och barn skapade Gud!
Himmel och jord, allting är hans, Herren vår Gud vill vi tacka."

Valven i Carl Gustafs kyrka fylldes av skönsång från psalm 21.

Skönsång, valvsång.


Hebréerbrevets författare har så mycket att säga att han inte hittar punkten i sina meningar... Han tar sats, och skriver med bisatser och långa förklaringar.

Nästa halva av kapitel 2 handlar om hur lidandet är ofrånkomligt:

GENOM GUDS NÅD SKULLE DET KOMMA ALLA TILL GODO ATT HAN FICK MÖTA DÖDEN.

HAN SOM LEDER OSS TILL FRÄLSNINGEN MÅSTE BLI FULLKOMNAD GENOM LIDANDE.

Jag berättade om ett sorgehus jag mötte en gång, de ville ha en fin psalm till begravningen där texten löd:

- En liten tid vi leva här, med mycket möda och stort besvär...

Men när de insåg hur texten fortsatte blev de generade:

- Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara!

Men det kanske inte är så fel ändå?
Vid begravningen ger vi plats åt sorg och tårar, men efteråt äter vi och dricker för att hämta nya krafter.
Och när allt är som bäst och sorgen förlöst kan glädje komma åter! Hej alla tomtegubbar...

Hej hej... Orörlig.


Jesus besegrade döden.
Det var inte så att han dödades eller mördades. Det är helt fel! Det är kolossalt fel.

Jesus GAV sitt liv och det är skillnad!
Av egen fri vilja, trots kamp och frestelse, gav han sitt liv på korset för oss syndiga människor.

Vi kunde inte låta bli att fortsätta sjunga:

- Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon Herre mig giv!

Hela vår psalmbok är fylld av sjungna bibelverser! Och det man kan sjunga, kommer man bättre ihåg.
Vilket pedagogiskt redskap vår sångbok är!

Sjung! I glädje och sorg... och glädje igen.


Nu läser vi sista stycket:

DÅ NU BARNEN ÄR AV KÖTT OCH BLOD MÅSTE HAN PÅ SAMMA SÄTT BLI MÄNNISKA,
FÖR ATT HAN GENOM SIN DÖD SKULLE GÖRA DÖDENS HERRE, DJÄVULEN, MAKTLÖS
OCH BEFRIA ALLA DEM SOM GENOM SIN FRUKTAN FÖR DÖDEN VARIT SLAVAR HELA SITT LIV.

Hur ska man döda döden?
Genom att dö döden...

Och det kan bara den göra som har livet i sig... och är odödlig... för annars blir det inget genombrott!

Vi lyfte blicken och tittade på den enorma altartavlan på sidoväggen med Jesus på korset, när hans tas död ned...
En stor värme sköljde genom mig.

Döda döden.


DET ÄR JU INTE ÄNGLAR HAN TAR SIG AN.

NEJ, ABRAHAMS ÄTTLINGAR TAR HAN SIG AN,

OCH DÄRFÖR MÅSTE HAN I ALLT BLI LIK SINA BRÖDER FÖR ATT BLI EN BARMHÄRTIG OCH TROGEN ÖVERSTEPRÄST INFÖR GUD OCH SONA FOLKETS SYNDER.

EFTERSOM HAN SJÄLV HAR PRÖVATS OCH LIDIT, 
KAN HAN HJÄLPA DEM SOM PRÖVATS.

Herren hjälper.


Allt i Bibeln hänger ihop. Vi kan läsa "runt". Löftena i GT uppfylls i NT.

Jesus är Guds utstrålning - oändligt mycket mer än den strålglans Moses hade då han kom ned från berget med lagens budtavlor.

Jesus har fullkomnat lagen, det kan inte vi.
Och när lagen fördömer oss, och vi inser vår brist, då är evangeliet där med nåd - Jesus har gjort allt för oss.

Där har vi kursens riktning!

Rikta dig...


Välsignade hälsningar till alla bibelläsare,

Helene F Sturefelt,

- som fotograferade på stan och i skånska Tåstarps kyrka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar