UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 27 augusti 2015

BAAL-TEMPEL SPRÄNGS - Om avgudadyrkan


Baals-tempel bombas.


Det känns som att helvetet är löst i och med IS framfart.
Upprört ser jag bilderna från Islamiska Statens sprängning av Baals-templet BAAL SHAMIN i Palmyra.

Den tvåtusen år gamla byggnaden var från romartiden, och FN kallar förstörelsen för att krigsbrott.

Ja, allt IS gör är väl ett krigsbrott!!
Att lemlästa människor, och förstöra deras kroppar och själar med bomber och våldtäkter, är ännu mer illa än att en gammal byggnad går hädan!

Igår besökte jag vår flyktingförläggning och lyssnade till några unga mäns berättelser från krigets Syrien.
Det tror inte på att fred ska komma.
Kriget är ett tre-partskrig och så oerhört komplicerat att de inte ser någon utväg.

En man sa bittert:
- Men jag tror att detta blodiga krig är nödvändigt för att alla skall vakna upp. Barnen blir den nya generationen som får bygga upp landet när det gamla är borta.

Spräckt ruta på asylboendet.


Vad var det för ett tempel egentligen som IS förstörde?
Jag behöver bakgrundskunskap. Kanske du också.

Fakta hämtar jag delvis från Illustrerat Bibellexikon, och bildersätter som vanligt efter eget huvud.

Det handlar nämligen om en urgammal avguda-dyrkan, och jag tänker låta detta inlägg bli en djupdykning i Gamla Testamentets brottning med denna avgud BAAL.

Det hebreiska ordet Baal betyder "herre", "ägare".

Det är de västsemitiska folkens vanligaste namn på den förnämste växt-och fruktbarhetsguden, ungefär som Frej i vår fornnordiska asatro.
Hans maka heter Baanat, också känd som Astarte, Anat e t c.

Varje plats hade sin Baalsdyrkan, det visar ortsnamn såsom Baal-Gad (Lyckans Herre), Baal-Berit (Förbundets Herre) och Baal-Hamon (Rikedomens Herre).

Illdådet som IS har utfört är alltså ett avgudatempel som låg i Shamin; Baal-Shamin.

Välbevarad turkisk trämoské från 1500-t.På Gamla Testamentets tid tillhörde Baals-dyrkan att man offrade människor och bedrev otukt.

Även asatron innebar mänskooffer till Tor och Oden.
Men det har vi glömt... och tycker att det mest är exotiskt med de gamla vikingagudarna.


Att dyrka denna fruktbarhetsgud blev en stor frestelse för Israel efter det att folket bosatt sig i Kanaan.

Ja, man kan säga att stora delar av GT är berättelser hur Guds folk avfaller från relationen med levande Gud, för att istället dyrka döda stenstoder, gjorda av mänskohand.

Vi har alldeles förlorat känsla för detta med avgudadyrkan.
Vad är det för problem med det?

Vi lever ju som om Gud inte finns.. och då kvittar allt.
Men nu finns Gud!
Och då kommer ett annat allvar med i bilden.

Betong-Buddha till trädgården.


Bilder ja... det är det som är problemet.

AVGUDADYRKAN är följande:

1. Man ger skapade ting gudomlig ära.

2. Man tillskriver det naturliga övernaturliga krafter.

Här i Norden blev åskan personifierad av den skapade guden Tor, för att åstadkomma någon slags kontroll på detta våldsamma oväder. Blidkande åtgärder växte fram, alltid med offer som medel.

Det är på liknande vis i den grekiska mytologin, där naturens växlingar personifieras i ett galleri av skapade gudar.

Jag möter ibland människor som talar nedsättande om "detta med gud":
- För allt är bara ett påhitt!

Ja och Nej.

Ja, vi kan finna psykologiska förklaringar genom dessa gamla projiceringar av folk som levt före oss, och finna en förståelse av deras sätt att uppfatta tillvaron.

Men då kontrar jag med att prata om börsen - vår tids största påhittade avgud, där marknadsrädda män flyttar pappersfonder hit och dit och låter sina spekulationer äventyra hela världsekonomin...

Nej, den gud som Bibeln talar om är ingen projicering av önskedrömmar, inte heller en förklaring av naturens krafter.
Det är Levande Gud, som uppenbarat sig och gett sig tillkänna!

Ugglor i mossen.


Israels förfäder var visserligen avgudadyrkare men Abraham kallades ut från hedendomen i Ur innan hans familj flyttade till Haran.
(Apg 7:2, 1 Mos 12:1).
Abraham trodde på den ende och sanne Guden. Därför skilde Gud ut honom från en omgivning som var fylld av avguderi.

När Gud skapar sig ett folk utifrån Abraham så religionsmarkören mycket tydlig:

a) ingen dyrkan av Gud genom bilder eller symboler.

b) ingen dyrkan av andra gudar genom bilder eller symboler.

c) ingen dyrkan av själva bilden eller symbolen...

Det är en grundsynd, uttryckt i den judiska bekännelsen:

HÖR ISRAEL, HERREN VÅR GUD, HERREN ÄR EN.
                                                                     5 Mos 6:4

Den ende och sanne Gudens ära och majestät kränks å det djupaste genom avgudadyrkan, särskilt när hans eget folk byter ut den oförgänglige Gudens härlighet mot en bild...

Buddha är billig idag. Gör inte så!


Luther tog ju bort bildförbudet i Tio Guds bud:

DU SKALL ICKE GÖRA DIG NÅGOT BELÄTE ELLER NÅGON BILD...
DU SKALL ICKE TILLBEDJA SÅDANA.
                                                               2 Mos 20:4-5

Det är dags att återinföra det budet menar jag, inte minst med tanke på New Age's "magiska" attityd till det gudomliga. Det får vi ta en annan gång.

Mose varnade gång på gång Israels barn från att tro att gudsuppenbarelsen skulle kunna komma genom bilddyrkan, eller dansen runt guldkalven.

Sinai-lagens bud var unikt för dåtidens gudsdyrkan.

Därför har inte heller arkeologer vid sina utgrävningar hittat bilder av Israels Gud, förstås!
Däremot har man funnit stora mängder avgudabilder från andra religioner.

Det intressanta är att de första kristna ansågs vara ateister... De hade ju inga gudabilder att visa upp!

Det visar hur revolutionerande det bibliska gudsbegreppet var för den grekisk-romerska världen.

Ser inga avgudabilder.


Men en liten amulett på en liten fenicisk fruktbarhetsgudinna är väl inte så farligt?

Jo, denna lockelse medför andlig blindhet.
Guds kraft sitter inte i träbiten.

Även om de tillverkade mänskogudarna är "ingenting", så påverkas man av beröringen med dem.
Det leder till andlig villfarelse (Jesaja 44:20) och får negativa konsekvenser för Gudsrelationen.

Det blir ju till en otrohet...

Idol.


Nya Testementet förstärker GT's undervisning om detta.

Det grekiska ordet för avgudadyrkan är eidoloratria = alltså ordet för idol!

Paulus tar det ett steg vidare:

* mänsklig filosofi, visdom och kunskapsläror är en form av avgudadyrkan (Kolosserbrevet 2:8), eftersom Guds nåd ges gratis...

* försoningen går inte genom egna gärningar; den går genom Jesus på korset (1 Korinterbrevet 1:18).
Åh, vilken dårskap det var för de vishetstörstande grekerna!

* Den kristna sanningens uppenbarelse har aldrig uppfunnits i någons hjärta (1 Korinterbrevet 2:9).

Här vänder jag mig igen till alla inom New Age som tror sig får guidade svar inom sig, utan att läsa evangelierna. En sådan andlighet är tom.

Fruktbarhetsfirande.


Nu kommer vi till inläggets stora poäng:

Den enda verkliga "bilden" av Gud är Jesus Kristus.

HAN ÄR DEN OSYNLIGE GUDENS AVBILD,
DEN FÖRSTFÖDDE I HELA SKAPELSEN... Kol 1:15.

Och den absolut vackraste beskrivningen från Hebréerbrevet kap 1:3:

OCH HAN, SOM ÄR UTSTRÅLNINGEN AV GUDS HÄRLIGHET,
OCH EN AVBILD AV HANS VÄSEN,
OCH SOM BÄR UPP ALLT MED KRAFTEN AV SITT ORD,
HAR RENAT OSS FRÅN SYNDEN OCH SITTER PÅ MAJESTÄTETS HÖGRA SIDA I HÖJDEN.

GT's förbud mot bilder var så strängt för oss människor. Det var förbehållet endast Gud själv att uppenbara sig såsom Han vill -  nämligen i Jesus Kristus!

Det största någonsin.


Orkar du en liten slutknorr till?

Vi släpper taget om statyer, träbitar och stenstoder. Det finns en osynlig avgudadyrkan också...

Att sätta Lagen över mänskokärleken.

Jesus visar ju så tydligt kritik mot fariséerna som hänföll åt den förskräckliga lagrättfärdigheten, och självgodheten.

Denna oväntade avgudadyrkan kom att bli de största fienderna till Jesus, och så småningom de kristna församlingarnas förföljare.

Gammal avgudadyrkan?


Nu får det räcka.

Vi avslutar med en sång, men inte från psalmboken utan från Evert Taubes sångskatt.

Leta upp Evert Taube's "Den kinesiska muren";
Den handlar om kejsaren som ville förstöra all historia före honom själv, för att han skulle framstå såsom enastående...

Det likar IS framfart idag.
Allt som påminner om något annat än deras tolkning av islam ska förstöras.
De har ett stort jobb framför sig...

Gode Gud bevara oss alla!!!

.. för Baal-Sebub, Flugornas Herre... Belsebub, krigets insektsplåga.

Flugornas Herre död.


Käre himmelske Far, 
Beskydda staden Palmyra. Kom med fredens änglar runt hela Syrien.
Hjälp oss att hjälpa dem som flyr för sina liv.

Förlåt oss när vi dyrkar det skapade framför Dig.
Herre, ge oss andlig klarsyn. Amen.

Dyrk-hälsningar från
Helene F Sturefelt.

Radera inte ut historien! Lär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar