UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

tisdag 11 augusti 2015

ANDLIG MJÖLK, SPÄDBARN I KRISTUS


Mjölk till spädbarn.


Inte nog med att jag är hungrig - jag är törstig också!

Igår skrev jag om den andliga hunger som inte alltid blir mättad i Svenska kyrkan.
Men några finns det som upplever att nivån ligger rätt.

De som behöver den första andliga mjölken...

Jag är medveten om att jag generaliserar, men någonting har hänt som vi måste våga prata om.
Sekulariseringen.

Att leva SOM OM GUD INTE FINNS.

Idag blir det ett litet bibelstudium vad Nya Testamentet säger om trons början - den Andliga mjölken - och sedan dess fortsättning.
Det jag kallar för det Andliga köttbenet... eller kålroten, om man är vegetarian...


Kålrots-sockerbeta.


Hämta din Bibel. Och en blyertspenna så du kan stryka under.

1. Vi börjar med Petrus och hans andra brev, 2 Petr 2, där han talar om hur vi kristna ska leva nära Jesus i ett heligt liv.

Han skriver om hur den kristna församlingen ska leva i sanningen i vem Jesus är, och visa den i uppriktig kärlek till varandra.
Ni är ju födda på nytt!

Läs gärna hela sammanhanget från kap 1 vers 13, till kap 2 vers 2.

LÄGG DÄRFÖR BORT ALL SLAGS ONDSKA, FALSKHET OCH FÖRSTÄLLNING, AVUND OCH FÖRTAL.

SOM NYFÖDDA BARN SKALL NI LÄNGTA EFTER DEN RENA ANDLIGA MJÖLKEN,
FÖR ATT VÄXA GENOM DEN, OCH BLI RÄDDADE.

NI HAR JU FÅTT SMAKA HERRENS GODHET!
                                                2 Petrus brevet, kap 2:2   

Lantmjölk, med "sockerbär".


"Mjölk" är ett bildspråk för den kristna nybörjarundervisningen.

Jag konstaterar glad att detta har återupptäckts genom katekumenatet (som betyder undervisning från katedern) i Svenska kyrkan.

Där får vuxna plats med sin livsberättelse, att möta bibeltexten och se hur Gud finns närvarande i det egna livet.
Kristenlivet kan få fart och börja växa i ett lärjungaskap i vardagen.


Vardagsarbete. 


Om man roar sig med att läsa predikoturerna i lokalbladet, så får man en god bild av vad som erbjuds i kyrkan.

Kyrkan befinner sig i en missions-situation och behöver hitta nya ingångar till gudstjänstlivet.
Det är bra.
Men går vi i mål?

Blev evangeliet läst, eller bara en Psaltarpsalm med naturperspektiv?
Finns det någon undervisning i den korta betraktelsen om inbjudan till omvändelse och bön?

Är det bara medhårs, eller förkunnas även den sanning om vårt själamörker som behöver få se frälsningen från "himlaljusens Fader"?

Om inte - hur ska vi då växa?

Man blir kvar i sin "köttsliga natur", som Paulus uttrycker det, alltså i ett jag-centrerat perspektiv där endast mina egoistiska begär skall tillfredsställas, och välsignas av Gud.

Vilka hjulspår har jag kört fast i?


2. Nu fortsätter vi med 1 Korinterbrevet kap 3. Det handlar om församlingens tillväxt i enhet.

Paulus försöker undervisa om den vishet som kommer från Guds helige Ande, men de begriper inte.
Läs gärna helheten från kap 2 vers 6, till 3 vers 9.

DEN OANDLIGE TAR INTE EMOT VAD GUDS ANDE SÄGER, DET ÄR DÅRSKAP FÖR HONOM,
EFTERSOM DET MÅSTE BEDÖMAS PÅ ETT ANDLIGT SÄTT.
                                                                    1 Kor 2:14

Läraren Paulus kunde inte undervisa församlingen om Kristus, de hade inte bakgrunden klart för sig.
Och då måste man ju ta det från början, förstås!

VISHET FÖRKUNNAR VI FÖR DE ANDLIGT FULLVUXNA,
MEN INTE EN VISHET SOM HÖR TILL DENNA VÄRLDEN.
                                                                   1 Kor 2:6   

Om världens makter hade känt till Guds hemlighetsfulla vishet, hade de inte korsfäst härlighetens herre.

Detta kan man inte "tänka sig" fram till... Det ligger på ett så mycket djupare plan, dit varken filosofi eller psykologi når.

VI FÖRKUNNAR VAD INTET ÖGA SETT OCH VAD INTET HÖRA HÖRT.

FÖR OSS HAR GUD UPPENBARAT DET GENOM ANDEN, TY DET ÄR ANDEN SOM UTFORSKAR ALLT, OCKSÅ DJUPEN HOS GUD.
                                                                      1 Kor 2: 8-10    


Skummad mjölk i kaffet.


Så, Paulus ger dem mjölk att dricka, inte full middag med en gång... som den goda pedagog han är!

JAG KUNDE INTE TALA TILL ER SOM ANDLIGA MÄNNISKOR,
JAG FICK TALA TILL SÅDANA SOM VAR KVAR I SIN KÖTTSLIGA NATUR, TILL SPÄDBARN I KRISTUS.

JAG GAV ER MJÖLK, INTE FAST FÖDA, DEN TÅLDE NI ÄNNU INTE.
                                                                         1 Kor 3:1

Men han är tuff, för han tycker att församlingsväxten uteblir och mognaden är sen.
Precis som när sommaren varit för kall... som i år.
Frukt och bär mognar sent.

Den kyla som förhindrar visheten att växa är att de fortfarande bråkar... och inte har fördrag med varandra.

Den försoning Jesus gett oss på korset har inte fått någon genomslagskraft i de medmänskliga relationerna.

Omvändelsen syns inte till.

Några kapitel senare undervisar han om vägen dit - Kärlekens Väg - i kapitel 13.

Kärlekens ängel i kaffet!


3. Nu går vi vidare till det tredje bibelstället; Hebréerbrevets kapitel 5:11-14.

Orkar du?
Jag är lite trött, jag tror jag går och gör mig en milk-shake innan vi fortsätter...

Jag minns när jag fick mitt första jobb i kyrkan, som församlingsassistent i Ängelholm.
Då fanns det ett rikt barn-och ungdomsarbete, där tonåringarna fick lära sig undervisa barnen på enkel nivå.
Vi växte i takt med uppgiften och det var mycket roligt!

Men det gällde att det fanns någon som gav ungdomarna redskap, och ansvar att pröva sin kunskap.

Lär sig om mjölkprodukter...


Hebréerbrevets författare skriver, lite bistert:

NI BORDE VID DET HÄR LAGET SJÄLVA VARA LÄRARE,
MEN ISTÄLLET BEHÖVER NI NU PÅ NYTT NÅGON SOM LÄR ER DE FÖRSTA GRUNDERNA I GUDS ORD.

NI HAR ÅTERGÅTT TILL ATT BEHÖVA MJÖLK ISTÄLLET FÖR FAST FÖDA.

OCH DEN SOM LEVER PÅ MJÖLK ÄR ETT SPÄDBARN,
OCH KAN INTE FATTA EN UNDERVISNING OM RÄTTFÄRDIGHET.

DEN FASTA FÖDAN ÄR TILL FÖR VUXNA, FÖR DEM SOM TRÄGET HAR ÖVAT UPP SINA SINNEN TILL ATT SKILJA MELLAN GOTT OCH ONT.
                                                                Hebr 5:12-14


Fast föda? Eller "fast food"? Eller - - -


Detta är situationen i Svenska kyrkan just nu, menar jag, och flera med mig.

Det är ingen självklarhet att förtroendevalda och anställda har någon kunskap om kristen tro.
Den kan vara både grund och ytlig - ett läge för andlig mjölk!

Men problemet uppstår när kyrkan glömmer, eller inte tar tid till, oss som är andligt fullvuxna och behöver fördjupning i aktivt lärjungaskap och kontemplativ tillbedjan.

Ta emot förmaning från Hebréerbrevet!

LÅT OSS DÄRFÖR INTE UPPEHÅLLA OSS VID DET MAN FÖRST FÅR LÄRA SIG OM KRISTUS, 
UTAN GÅ VIDARE, TILL  DET SOM ÄR AVSETT FÖR VUXNA.

VI KAN INTE BÖRJA OM MED GRUNDERNA:

- OMVÄNDELSEN FRÅN DÖDA GÄRNINGAR,
- TRON PÅ GUD,
- OCH LÄRAN OM DOPET OCH HANDPÅLÄGGNING,
- OM DE DÖDAS UPPSTÅNDELSE,
- OCH EVIG DOM.

NEJ, MED GUDS TILLÅTELSE GÅR VI VIDARE.

Går snart vidare.


Det här är mycket intressant läsning!
Här finner vi fem punkter av tidig, genuin undervisning i kristen tro.

Detta är den självklara grunden.
Men vi måste börja om...

Min mjölkdrink är slut. Vi stannar här och går vidare en annan gång.

Vi får nu smälta och bearbeta dessa ord från den Heliga Skrift.

Jag skriver för att klargöra situationen för min egen del.
Men också för att dela med mig.
Ni är minst 100 till som nu funderar kring detta.

Må Gud välsigna er - både spädbarn i Kristus och andligt vuxna!

Helene Sture Mjölkfelt,
- som vill dricka djupt ur Andens källa, tillsammans med dig.

Steg 1.


P.S.
Sturellas Fotoblogg är ett led i den digitala undervisningen om Jesus Kristus, där bilderna hjälper till att förmedla Guds budskap.

Sockerbetor från Nyhamnsläge och glass från Sillabåten i Sölvesborg.
Och mjölk från kylskåpet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar