UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 24 maj 2015

PINGSTENS VISION


Pingst över alla länder.


Grattis Sverige till segern i Eurovision Song Contest!
Måns Zelmerlöws ambition att vinna gick i uppfyllelse.

Men hur är det med Guds visioner?
Kan vi sätta Guds planer i verket på samma sätt som våra egna, bara vi är lite nitiska?

Nej, klokhet och att vara nitisk är inte samma sak...

En vision från Gud följer en annan, andlig lag, än våra mänskliga ambitioner.

Tungor som av eld, inte krukor!


Det är söndag, Herren dag - och det är Pingstdagen - den världsvida kristna Kyrkans födelsedag!

Var ska man gå i kyrkan idag, om inte till den pentekostala församlingen!

Jag ska dela några goda tankar från gudstjänsten där Tommy Lilja predikade.
Temat är "Guds visioner" och jag bildsätter med foton från staden Göreme i Kappadokien, Turkiet.

Jag läser ur Apostlagärningarnas kapitel 2:1-11, om alla de folk som var samlade i Jerusalem den allra första pingstdagen.

Det låter ju nästan som deltagarländerna i Eurovision Song Contest...

Kraftfullt när Sverige vann!


... FÖRVIRRINGEN BLEV STOR NÄR VAR OCH EN HÖRDE JUST SITT SPRÅK TALAS.

UTOM SIG AV FÖRVÅNING SADE DE:
- MEN ÄR DET INTE GALILEER ALLESAMMANS, DESSA SOM TALAR?
HUR KAN DÅ VAR OCH EN AV OSS HÖRA SITT MODERSMÅL TALAS?

VI ÄR PARTER, MEDER, ELAMITER, VI KOMMER FRÅN MESOPOTAMIEN, JUDEEN OCH KAPPADOKIEN, 
FRÅN PONTOS OCH ASIEN, FRÅN FRYGIEN OCH PAMFYLIEN,

FRÅN EGYPTEN OCH TRAKTEN FRÅN KYRENE I LIBYEN, 

VI HAR KOMMIT HIT FRÅN ROM, BÅDE JUDAR OCH PROSELYTER, VI ÄR KRETENSARE OCH ARABER, - ÄNDÅ HÖR VI DEM TALA PÅ VÅRT EGET SPRÅK OM GUDS STORA GÄRNINGAR...

Viagra vid Duvdalen...


"Turkish Naturel Kappadokien Viagra Market"...!!

Hm, helig Andes kraft finns inte här... och inte på burk heller! Eller i oljelampan.


Denna geografiska uppräkning visar att "hela världen" var representerad den första pingstdagen.
Helig Ande föll över alla folk, ingen undantagen, oavsett ras och tidigare religion.

Men frågan är om alla tog emot Guds vision?

Lampor. Tomma.


Att ta emot Guds plan kan bara den som sätter sig själv åt sidan... Exempel:

Det är som när ofruktsamma Hanna ber till Gud om ett barn. Hennes man Elkana, gift även med Peninna, gjorde allt för henne i kärlek, men hon blev inte gravid.
Istället utsattes hon för hån och retsamheter.

Denna svåra tid av väntan och böner förberedde Hanna på bönesvaret.

Men inte förrän hon var beredd att "ge bort" uppfyllelsen tillbaka till Gud, var hon redo att ta emot en graviditet.

Jag äger inte dig.


Tommy Lilja ställde den besvärliga frågan:

- Varför vill du bli bönhörd? Vad ska du ha det till?

Om det bara är för att din egen ambition ska uppfyllas, eller din status öka eller ekonomin förbättras, då ligger det inte i linje med Guds vision...

- Jesus säger: du måste förlora ditt liv... för att vinna det!
Du måste vara beredd att ge det du fått - annars blir det inte till välsignelse.

Vägvisare till välsignelse.


Turisterna i Turkiet tittade in i en av de äldsta kyrkorna, byggd under Basilios tid för nästan tvåtusen år sedan.
Tyvärr dog kristendomen ut här och islam kunde etablerades - på grund av kyrkans inbördes strider... där egna ambitioner kommit i Guds ställe.

Och då dör kyrkan.

I vårt land är New Age den nya folktron.
Old Age har tappat greppet - för att vi glömmer sätta tro till Ordet.

Men när Helig Ande kommer över oss, då får vi kraft att leva i kärlek, och visa den till andra!!

Det är liksom det som är poängen. Den försonande kärleken.

Pelarkyrka inne i berget.


Husen i Göreme är byggda i de mycket egendomliga klippformationerna som finns naturligt i Kappadokien.
En del ser ut som torn...

Babels torn var ett mänskligt skrytbygge där egna ambitioner fördärvade gemenskapen.
För att förhindra katastrofen - att sätta sig högt över Gud själv - sände Gud en språk-sjuka så att ingen längre förstod varann.

Bygg inga torn...

Bygg inga avguda-torn...


Ofta brukar vi predika och säga att på pingstens första dag löstes denna språkförbannelse och människor kunde förstå varann igen.

Men inte så att Guds Ande bestämde att nu ska alla tala latin, eller engelska, eller arabiska...

Nej, språken var ju kvar!
Varken latin eller arabiska har företräde...

Snarare var det så att lärjungarna blev flerspråkiga... en slags andlig hemspråksundervisning om Guds väldiga gärningar!

Vår gode Luther har som få förstått vidden av att översätta den Heliga Skrift till folkspråket, för att var och en själv ska kunna läsa Guds ord.

Varken präster eller sheijker ska behålla den makten för att kontrollera till underkastelse.

Stenkonstigt i Göreme.


Och Guds väldiga gärningar var den mäktiga vision att räcka försoning till alla människor, så att gemenskapen med Gud kunde upprättas igen.

Kan. Nutid. Presens.

Vi jämför med Hanna igen.
Hon lovade Herren att om hon fick ett barn, så skulle hon ge tillbaka honom till Gud, så snart han blev av-vand.

När Herren såg att hennes hjärta inte längre var fyllt av egoistiska ambitioner, då var hon redo att ta emot Guds stora vision:
- detta barn blev profeten Samuel, som senare kom att råda över hela Israel!

Hela berättelsen kan du läsa i 1 Samuelsboken. Den är bättre än romanen du har på nattduksbordet!

Läs om Hannas välsignelse.


Tommy Lilja fortsatte:

- Om Gud ger oss en vision att att få be för sjuka, resa ut som missionär eller att starta ett företag, då måste vi ge visionen näring - precis som Hanna ammade Samuel tills han inte längre behövde bara mjölk.

När du ser att saker och ting börjar hända, då går visionen in i sin andra fas:
- Släpp taget!

Det är det svåraste...
Hanna lämnade den unge pojken ifrån sig till den gamle prästmannen Eli i templet.
Hon "ägde" inte sitt barn.

Du äger inte din förmåga att be för sjuka.
Vi äger inte vår längtan att missionera, och företaget Gud ger ska få tjäna Guds syfte - inte ditt - till befrielse och frälsning!

Jag "äger" inte ens mig själv...

Herre, mitt liv vilar i dina händer.
Och så ger du mig mitt liv tillbaka - i ett mycket bättre skick, med helt nya uppgifter, långt större och bättre än jag kunde tänka eller bedja!

Vila i din väntan.


När Helig Ande är nära, då finns det inga språkliga barriärer.
Det märker vi tydligt på Listerkyrkans språkcafé!

Där är folk från flera av de länder som är uppräknade i Apostlagärningarn!
De är här nu...

Andens tid är tillbaka.
Och Gud verkar på nytt, mitt i bland oss!

Vi kan inte uttala alla namn bland de flyktingar som kommer från Eritrea, Syrien och Balkan - Read, Egidia, Koulud, Filemon, Maha och Mohammad...

Men Guds Ande gör något med våra hjärtan.
De öppnas av Guds kärlek, som inte söker sitt, och en djupare förståelse börjar flöda.

En efter en börjar förstå att "vara kristen" inte är ett beteende, utan en relation med Jesus Kristus.

I omvändelsen från egot får vi istället tillgång till en kärlekens källa, som aldrig sinar!

Att ösa ur den, är att inte längre blanda ihop egen nitiskhet med Guds klokhet...

Ögonträd. Inte Guds öga.


När Guds plan får näring, och när du sedan släpper taget och har "av-vant ditt barn", då kommer tredje fasen.
Etableringen är ett faktum, bönegruppen fungerar, församlingen får liv, sjuka blir helade och företaget blomstrar till Guds ära.

Och Gud gör dig redo för nästa vision...

GÅ UT OCH GÖR ALLA FOLK TILL LÄRJUNGAR...

Building bridges!


Men, betonade pastorn, vi får inte bara välsignelser.

Att följa Gud innebär också att bli missförstådd och hånad - precis som Hanna av den andra hustrun Peninna - ja till och med hatad, fast andra älskar det du gör och säger!

Det innebär förföljelse och lidande, precis som för Jesus, med också uppståndelse och kraft.
Det är en glädje som ingen kan ta ifrån oss.

Och lovsången inför Guds tron flödade och jag lät tiden stanna inom mig.
Flödet sköljde över min trötta kropp och jag lät mig fyllas av det som Gud nu visar mig.

Pingstens tid är med ord från Eurovision Song Contest verkligen "Love Injected", som Aminata från Lettland sjöng!

Love Injected!


Käre himmelske Far,
jag ber för den som just nu har läst dessa rader.
Tack för att Du har en plan för honom/ henne.

Förlåt oss när vi blandar ihop våra egna ambitioner med dina visioner.
Förvandla vår nit till klokhet.
Visa vägen genom det okända, och låt korset vara en nyckel till hopp och framtidstro.
Amen.

Och tungor som av eld fördelade sig på dem.
Tag emot Andens eld i ditt liv!

Men bränn dig inte.

De varmaste hälsningar,
Helene F Sturefelt,

- jul-vän, påsk-vän, pingst-vän och Eurovsion-vän!

Amen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar