UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 20 maj 2015

KRISTNA FÖRFÖLJS, DÖDAS

Väder-lidande.


Jag har fått ryggskott.
Nej, inte av en vapenskada.. utan av vädret. Svensk maj-kyla, + 9 grader...

Det hjälpte inte att sitta i växthuset med en Irish coffee när regnet kom.
Värmen försvann, och ryggen blev kall.

Idag kan jag knappt resa mig och gå.

Vilket lidande.

Men mina i-landsproblem väger intet i jämförelse med det jag nu vill skriva om.

Ingen värme kvar.


Redan i förväg sa han vad som skulle hända.
Han såg in i framtiden, och visste att sanningen skulle kosta liv.

Det är roligare att höra om vinster på Lotto eller solskenshistorier.
Men Jesus rustar oss, för att möta den brutala verklighet där människors kontrollbehov leder till våldsamheter mot oliktänkande.

DETTA HAR JAG SAGT ER FÖR ATT NI INTE SKALL KOMMA PÅ FALL.

DE SKALL UTESLUTA ER UR SYNAGOGORNA, JA, DEN TIDER KOMMER DÅ DEN SOM DÖDAR ER TROR SIG BÄRA FRAM ETT OFFER ÅT GUD...
                                                                          Joh 16:1-2  

Jag läser veckans evangelietext ur Johannes, både kapitel 15 och 16, för att få hela sammanhanget.

Kärleken får alltid lida.


I det det trygga bekvämlighetslandet som vi lever i, är vi inte vana vid några större uppoffringar.
Och vår tro kostar ingenting.
Jo, möjligen kan vi få gliringar och möta oförstående.

Flyende människor ändrar sakta vår uppfattning. Tidningsrubriker blir plötsligt verklighet.
Och Lars Adaktusson, europaparlamentariker för KD, skriver i tidningen DAGEN den 15 maj 2015:

- När vi ser etnisk rensning av kristna runt om i världen, för att de är just kristna, är det viktigt att kunna säga det.

De allra flesta som förföljs runt om i världen är kristna.
I 139 länder förnekas ca 200 miljoner kristna den religionsfrihet som garanteras av FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Lars Adaktusson har under sin tid som europaparlamentariker häpnat över det motstånd många kollegor uppvisat, då det gäller att erkänna detta faktum.

Och i det svenska debattklimatet talas det mycket sällan om att det är kristna som råkar illa ut.

Han skriver:

- Gång på gång försöker partierna till vänster agera för att ta bort alla hänvisningar i resolutioner att det är kristna som förföljs.

Bland de svenska ledamöterna röstade S, MP och V mot att ordet "kristen" skulle nämnas.

Här finns inga hjärtan.


Vad är detta??

För det första visar det att Jesu förutsägelse är sann, särskilt under de 300 första åren då kristna systematiskt förföljdes i den romerska och grekiska världen, och nu under 1900-talet intill vår tid.

För det andra försöker de Politiskt Korrekta slänga ut "barnet med badvattnet" genom att inte favorisera oss kristna, varken negativt eller positivt.

Men den förmenta neutraliteten skapar därmed en falsk verklighetsbeskrivning!

För det tredje visar denna hållning i europaparlamentet att man faktiskt ger Jesus indirekt rätt...

OM JAG INTE HADE KOMMIT OCH TALAT TILL DEM, HADE DE VARIT UTAN SYND.

NU HAR DE INGEN URSÄKT FÖR SIN SYND.
DEN SOM HATAR MIG, HATAR OCKSÅ MIN FADER.
                                                                          Joh 15:22


Vem vill bli påmind om sin bortvändhet från Gud?
Vem vill bli avbruten i sitt TRISS-lottskrapande och istället ta itu med sin relation till Gud?
Och sin medmänniska?

Omvänd er till Guds kärlek.


Det är lättare att förneka. Håll tyst. Skriv inte.

Likväl, skriver Lars, röstades en resolution om förföljelse av kristna igenom vid Strasbourg-sessionen i april, med anledning av terrorrgruppen al-Shababs dödande av kristna studenter i Kenya.

Minns du?

Nej, alltför många liknande händelser har tyvärr inträffat sedan april.

Men då mördades 147 oskyldiga människor, efter det att al-Shabab hade sorterat ut kristna från de muslimska studenterna.

- Överlevande berättar om hur gärningsmännen skrattade och tjoade under dådet, skriver Dagen.

Allt fel. Ingen in-sikt.


Aposteln Paulus, den som bäst beskrivit den kristna trons kraft i Nya Testamentet, var själv en förföljare.

Han var en nitisk farisée, duktig på judisk lagtext och mycket plikttrogen.
Samt hängiven Gudsdyrkare.

Det borde ju vara goda meriter som bäddar för en god medborgare.
Men fel använt, i fel syfte, blir det en katastrof.

Saul, som han då hette, var övertygad om att hans dödande av kristna var en helt korrekt gärning inför Gud.

Bort med dem som tänker fel!
Bort med dem som sätter någon annan vid Guds sida!
Ja, han städade upp bland de fel-troende och tyckte sig ha den ordningsälskande guden på sin sida.

Detta påminner mycket om dagens muslimska extremisters framfart.

Men Saul blev omvänd, bländad av Guds eget ljus, förblindad och blind, för att komma till in-sikt...

Saul lärde känna Guds kärlek, och fick ett nytt namn, han blev Paulus.
Det finns mängder av berättelser om omvända muslimer som gjort samma upptäckt!
Men det tar vi en annan gång.

Sikt! Fel vändes rätt, i Guds ljus.


OCH DETTA SKALL DE GÖRA DÄRFÖR ATT DE INTE HAR LÄRT KÄNNA FADERN, OCH INTE HELLER MIG.

JAG HAR SAGT ER DETTA FÖR ATT NI, NÄR DEN TIDEN KOMMER, SKALL MINNAS ATT JAG HAR SAGT DET.
                                                    Joh 16:3-4.

Den kristna kyrkan i Sverige slipper se blod, tack och lov!
Men vi brottas med ett annat problem:

- Den inre sekulariseringen.

De församlade ber prästen tona ned det religiösa vid begravningar.
Dopsällskapet hoppas slippa höra för mycket om "det kristna".
Vigselparet tycker att kyrkan är så vacker, men...

Kyrkomusiker väljer profan musik.
Präster kåserar snällt.

Och vi tappar fokus...

Likgiltighet kan också döda.

Bry dig!


NÄR SANNINGENS ANDE KOMMER, SOM JAG SKALL SÄNDA ER FRÅN FADERN - OCH SOM UTGÅR FRÅN FADERN - DÅ SKALL HAN VITTNA OM MIG.

OCKSÅ NI SKALL VITTNA, TY NI HAR VARIT MED MIG FRÅN BÖRJAN.
                                                                   Joh 15:26-27.

Den som dödar oss kristna för att vi skulle "tillbe tre Gudar" gör här ett stort misstag.

Jesus själv visar tydligt hur han och Fadern är Ett, och hur helig Ande utgår ifrån Fadern, och talar endast det som kommer från Gud.
Enheten är stark.

Men om vi kristna själva hade hävdat att vi tror på tre gudar, då kan jag förstå muslimernas religionskritik.
Problemet är att de lägger en felaktig beskrivning i vår mun, som de sedan vill anklaga oss för.

Det är inte intellektuellt redbart.

Lägg ned era vapen och ta oss i hand i stället, alla vi som bekänner att Gud är en enda!


Jag läser ett lindrigt kapitel ur Koranen, sura 9, vers 3:

GUD UPPSÄGER FÖRBINDELSEN MED MÅNGGUDADYRKARNA, OCH HANS APOSTEL LIKASÅ - OM NI OMVÄNDER EDER ÄR DETTA BÄST FÖR EDER.

MEN VÄNDEN I EDER BORT, SÅ VETEN ATT I EJ KUNNEN UNDSLIPPA GUD!

OCH FÖRKUNNA FÖR DEM, SOM ÄRO OTROGNA, DET HUGNESAMMA BUDSKAPET OM ETT PLÅGSAMT STRAFF!

Hela buketten. Den är en.


Lars Adaktussons artikel i Dagen igen:

- Religionsfriheten är ingen sidofråga. Den hör hemma i kärnan av debatten om de mänskliga rättigheterna.

Och Göran Skytte skriver i sin krönika, i samma tidning, a pro på Svenska Bibelsällskapets 200-årsjubileum och dess bibelmission:

- De kristna gör som de alltid har gjort; de bygger och bygger och bygger - på bergfast grund. Och det ger resultat!
Vad jag vet har inte en enda av humanist-ateisterna åstadkommit något som skulle kunna mäta sig med detta.

De lägger all sin kraft att nedvärdera kristendomen. Och att "bygga icke-tro".

Kom nära mig, säger Jesus.


Men Jesus Kristus står inte eller faller med dem.
Han vet att hatet är här.

Och han möter det med försoning genom att själv "döda" allt våld på korset, genom sin egen död.

Så, vad ska vi göra när vi blir "uteslutna ur synagogorna", när vi inte platsar i kyrkorna och när andra livsåskådare förföljer oss?

Ska vi hata tillbaka? Fördöma? Eller åtminstone skicka en liten elak förbannelse över dem?

Nej.

Som kristna har vi ett annat uppdrag:

MITT BUD ÄR DETTA:
- ATT NI SKALL ÄLSKA VARANDRA, SÅSOM JAG HAR ÄLSKAT ER.

INGEN HAR STÖRRE KÄRLEK ÄN DEN SOM GER SITT LIV FÖR SINA VÄNNER.

NI ÄR MINA VÄNNER OM NI GÖR SOM JAG BEFALLER ER.

DETTA HAR JAG SAGT ER FÖR ATT MIN GLÄDJE SKALL VARA I ER,
OCH ER GLÄDJE BLI FULLKOMLIG.
                                                         Joh 15:11-14.


Sista ordet går till en syrisk arab som sa till sina muslimska vänner:

- Kom och följ med till kyrkan! De är snälla där och visar varandra stor kärlek. Mig också! Det är inte som ni tror...

Amen.

För dig utgiven.


P.S. Beställ en prenumeration av tidningen Dagen, en gång i veckan.
Varje fredag får jag veckans bästa läsning!

Och ta en kopp kaffe till! Utan whiskey... Värmen kommer nog snart.

Fridsamma allvarshälsningar från de blommande löjtnanshjärtanen och
Helene F Sturefelt,

- tidningsläsare och bibelbloggare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar