UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

lördag 21 mars 2015

FÖRSONING och FEMINISTISK MINISTER


Solförmörkelsen, TV-vädret igår.


Medan solen igår förmörkades av månens skugga, står vår utrikesminister Margot Wallström i ett klart ljus!

Hon har som en av få politiker vågat stå upp för demokrati och kvinnans rättigheter.

Margot Wallström har kritiserat Saudiarabiens sätt att piska bloggare som skriver om behovet av en demokratisk reformation av deras land.

Vår rättskänsla säger att detta straff står inte i rimlig proportion till situationen!

Detta spöstraff står beskrivet i Koranen, i en ålderdomlig lagvers från 600-talet, som inte är värdigt ett nutida sätt att behandla människor.

Hon sa vad vi alla tänkte:
- Detta är ett medeltida straff.

Även Carl Bildt har uttryckt något liknande:

- I landet finns fortfarande drag vi skulle beteckna som medeltida när det gäller brutala och omänskliga former av dödsstraff. Och delvis gäller det också kvinnans ställning i samhället.

Margot försvarar vår politik.


Stormuftin Abdulaziz Al al-Shakykh har sagt i ett TV-sänt tal att Margot Wallströms kritik av landets rättssystem, som vilar på sharia-lagarna, är en kritik mot islam.

Javisst är det det.
Men utgångspunkten var inte religionskritik, så tänker vi inte i Sverige.

Utgångspunkten var att se till hur människor behandlas, för vi utgår omedvetet från vår kristna tro, att man ska behandla andra såsom man själv vill bli behandlad.

Ja just det, säger muslimen, vi behandlar folk såsom Koranen uppmanar oss.
Där står det om spöstraff. Religion och samhälle hör ihop i deras heliga bok.

Alltså blir Margot Wallströms rakryggade kritik en indirekt religionskritik.

Så frågan är vad som nu händer...

Arg.


Eftersom vi i Sverige skiljer mellan åsiktsfrihet och religionspraxis - du får tänka vad du vill, men du får inte göra/ praktisera det hur du vill - så bedyrar nu vår utrikesminister att "hon har den största respekt för islam som religion".

Begreppsförvirringen är total, om man inte förstår sammanhanget.

Nu är det min bön att Margot inte ska dra tillbaka sina åsikter, utan visa hur en demokrati fungerar.

Där ingår möjligheten att kritisera - allt och alla - dock utan att kränka.

Svårfångad förmörkelse.


Vi har talat om Försoning contra Förlåtelse i vår religionsdialog-grupp.

Dessa två ord har olika innebörd.

FÖRLÅTELSE:

- Erkänna sitt misstag. Endera parten har gjort fel.
Risken finns att förlåtelsen inte tas emot. Man är bara halvvägs. Ojämlikt.
Problemet kan kvarstå under lång tid.

FÖRSONING:

- Båda parter måste komma över ens. Försoningen är ömsesidig.
Den går ett steg längre än förlåtelsen.

Jämför FRED:

- Avsaknad av konflikter och krig... Terrorbalans.

.. med FRID:

- Konflikten har fått sin lösning för båda parter och ger sinnesfrid.

Dagmåne mellan grenarna.


Vad har detta med Margot Wallström och Saudiarabien att göra?
Vänta.

Först en sväng via Sydafrika.

Det svåra apartheidsystemet - som bl a hämtade falsk näring ur förtryckarnas okunniga felläsning av gamla testamentet - fick sina knutar lösta genom Nelson Mandelas förmåga att verkligen tala om Försoning, inte bara förlåtelse.

Jag hyser stor beundran och respekt över den storsinthet som det innebär att lägga sina fel bakom sig, glömma dem, omvända sig, och så sträcka sin motpart handen, med både fred och frid.

Det är detta som de muslimska gamla styresmännen i Saudiarabien behöver göra nu.
De måste kunna kommunicera med väst utan att bli så aggressiva.

Men problemet är att de själva är fast i ett system där Gud straffar.
Det är rädsla från högsta ort. När man själv är rädd, då slår man, i syfte att visa att man själv står på Guds sida...

Jan Hjärpe tänker sig att dessa gammeltroende muslimska män snart är borta, i kraft av sin ålder.
Istället kommer de yngre männen ta över, de som deltog i den arabiska våren.
Då kan situationen bli annorlunda. Om tio år eller så...

Riktig vår.


Nu tar vi en stund till den teologiska bakgrunden:

Rent teologisk finns inte försoningen med som begrepp inom islam.

Koranen erkänner ingen relation mellan Gud och människa.
Alltså har inget avbrott skett. Alltså finns det inget behov av någon försoning.

Bibeln säger tvärtom.

Människan levde i harmoni med Gud. Vi är skapade goda. Det är utgångspunkten.

Sedan kom syndafallet och gemenskapen avbröts.
Detta egensinniga uppror ledde till den inre konflikt som alltid har funnits i människan - skilsmässan från Gud.

Men Koranen talar inte om någon synd som finns inom människan.
Nej, varje felsteg är ett enskilt misstag, som kan förlåtas. Klart slut.

Men det finns en svaghet som Allah har skapat i människan:

GUD VILL MISSKUNDA SIG ÖVER EDER, MEN DE SOM FÖLJA SINNLIGA LOCKELSER VILL ATT NI ALLDELES SKALL KOMMA PÅ AVVÄGAR.

GUD VILL GÖRA DET LÄTT FÖR ER;
JA, MÄNNISKAN HAR SKAPATS SVAG. Sura 4:32.

Nej, säger Bibeln, inte svag! God.
Det är människan själv som har valt att vända Gud ryggen. Det kallar vi för arvssynd.

Debatt i god ton. Tack Barbro Matzols.


Koranen ger utrymme för att begå misstag genom en finurlig vers.
Tio goda gärningar botar nämligen en ond:

DEN, SOM GÖR EN GOD GÄRNING, SKALL FÅ TIODUBBELT IGEN,

OCH DEN, SOM GÖR EN OND GÄRNING,
SKALL LÖNAS FÖR DEN, OCH DEN ALLENAST, UTAN ATT DE LIDA NÅGON ORÄTT. Sura 6:161.

Då har man marginal att synda.

Denna ständiga gärningslära lägger allt ansvar på människan.
Det är hon som ska hålla sig god med Gud.
Men hon kan aldrig riktigt säkert veta att hon har det gott ställt med Gud.

Inshalla - om Gud vill...

Isskägg.


I kristendomen är det Gud som i sin kärlek söker människan.
Syndens fördärv leder till slut till döden.
Döden måste dödas.

Jesus ger sitt liv på korset, och dödar döden inifrån.
Han är det sista offret, som ger oss försoning.

Det kunde vara slut där. De flesta är ju och förblir döda när de dött.
Muhammed är död och begraven.
Men Koranen erkänner att Jesus ännu lever, och det är Han som ska komma tillbaka vid tidens slut!

Men Jesus uppstår igen, vilket Koranen dock inte erkänner - han togs direkt upp till himlen - och ger oss Liv!

Dödsisen ska smälta!


Paulus beskriver det så här:

DEN SOM ÄR I KRISTUS ÄR ALLTSÅ EN NY SKAPELSE.
DET GAMLA ÄR FÖRBI, NÅGOT NYTT HAR KOMMIT.

ALLT DETTA HAR SITT UPPHOV I GUD, SOM HAR FÖRSONAT OSS MED SIG SJÄLV GENOM KRISTUS, 
OCH STÄLLT MIG I FÖRSONINGENS TJÄNST.

TY GUD FÖRSONADE HELA VÄRLDEN MED SIG GENOM KRISTUS:

HAN STÄLLDE INTE MÄNNISKORNA TILL SVARS FÖR DERAS ÖVERTRÄDELSER...
2 Korinterbrevet 5:17-20


Mörkret ska ge vika.


Utan att vi tänker på det, är det dessa tankegångar som ligger till grund för vår mänskosyn.

Nu är det min bön att alla Guds änglar ska beskydda Margot Wallström, och landets gränser, från att saudisk härskarteknik ska markera sin sårade stolthet.

Försoning finns inte lika självklar i arabisk kultur som i vår.
Inte det kritiska tänkandet heller.

Vi ska stå rakryggade. Ty vi har mycket att ge!

Mänskosyn och kvinnovärde går före ekonomismen.
Tack Gud för vår feministiska utrikesminister som just nu skriver historia då en demokrati markerar mot en diktatur.

Knivar ska smidas om till plogbillar, och vapen ska istället ersättas av sansad förhandlingsanda.
Utan förminskning.
Utan härskarteknik.

Vi styrker dig!


Kvinnliga mänskohälsningar till er alla, särskilt mina muslimska vänner, i bästa samförstånd.
Helene Sture Femininfelt,

- som undrar om det var en solförmörkelse även den första långfredagen?

VID SJÄTTE TIMMEN FÖLL ETT MÖRKER ÖVER HELA JORDEN, OCH VARADE TILL NIONDE TIMMEN... Markus 15:33.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar