UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 20 februari 2015

VÄNSKAP eller UNDERKASTELSE


Start eller mål?


Att vara kristen; vilken relation har vi till Gud då?

- Är vi tjänare?
- Medarbetare?
- Eller vänner?

Det slår mig gång på gång, när jag läser om andra religioner, hur unik kristendomen är.
Jag går till källorna.

Jesus får ordet.
Det är Johannes evangelium kapitel 15:

JAG KALLAR ER INTE LÄNGRE TJÄNARE, TY EN TJÄNARE VET INTE VAD HANS HERRE GÖR.

JAG KALLAR ER VÄNNER, DÄRFÖR ATT JAG HAR LÅTIT ER VETA ALLT VAD JAG HAR HÖRT AV MIN FADER. Joh 15:15.

Vad betyder detta?

Sammanhållen vänskap.


EFS har haft ett antal inspirationsdagar kring temat "Växtkraft".

Nu senast var det i Kristofferkyrkan i Karlshamn, då Ingrid Lundström och Per-Eive Berndtsson var talare.
Jag återger några tankar som Per-Eive, pastor från Johanneskyrkan i Halmstad, delade.

Jesus visar oss vilken relation Gud vill ha med oss.
Det är inte ett "antingen eller", det är både ock:

- Som kristna är vi både Guds tjänare, Guds medarbetare och Guds vänner.

Per-Eive Berndtsson, Ingrid Lundström.


TJÄNARE

Allt lärjungaskap börjar på knä.

Petrus böjde knä inför Jesus och bekände honom som Guds son.

När Paulus blev omvänd på Damaskusvägen (finns den kvar eller är den sönderbombad?) blev han bländad av Guds ljus och föll ned på knä.

Jesus finns även inom "New Age", men inte som Guds son. Där påstår man att alla är gudomliga och detta är den sanning som ska upprepas:
- Jag är gudomlig.

Men där kan relationen med Gud inte börja! menade Per-Eive Berndtsson.
Det finns stora skillnader mellan Gud och människa...

Och kristendomen lär tvärtom att människan är ofullkomlig, bristfull, ja fallen i synd och därmed helt åtskild från Gud.

Kristofferkyrkan i Karlshamn.


Min tanke flög iväg till Indien där en god vän poserade framför ett antal hinduer, som var i färd med att offra till Shiva...
Romantisk syn på andras religiösa tillbedjan... utan kunskap om vilken rädsla hindun lever under, att aldrig vara fri från karmalagens förbannelse...

Inga offer är stora nog att bryta reinkarnationen - tills hindun får lära känna Jesus!

Då!

Då byts rädsla till glädje, offer byts till mottagande av Jesu försoning på korset och Guds kärlek strömmar in i hjärtat!
Det är ingen romantik.
Det är andlighet på djupet, där synden tas på allvar och löses upp - inte genom meditation över sin egen gudomlighet utan över den förlåtelse som befriarl

Fri från karmalagen!


Tillbaka till Kristofferkyrkan i Karlshamn.


MEDARBETARE

När vi böjt våra knän, insett vår egen belägenhet och Guds storhet, då upprättar Gud oss.
- Res dig upp!

Helig Ande bor i våra hjärtan och gör oss till Guds medarbetare.

Medarbetare med Jesus.

När Paulus åkte iväg på sina missionsresor gjorde de färdplaner var de skulle plantera nya församlingar.
Apostlagärningarna har ett underbart uttryck för detta:

- Vi och den Helige Ande har beslutat att...

Tillsammans.

Men det var också så att Helig Ande stoppade deras planer, så att de fick ta en annan väg.
Antingen var det för farligt, eller så var folket inte redo.

Se Guds ljus.


VÄNNER

Att vara vän med Jesus är att gå från att vara tjänare och medarbetare till vän.

Hjärta till hjärta. Intimitet. En enda själ.

Förtroende. Tillit.
- Jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min Fader...

Otroligt!
Vi lyfts in i den gudomliga gemenskapen.
Och Jesus vill hjälpa oss träna upp vårt öra så vi hör Guds röst, precis som fåren känner herdens röst.

Det är ju det som är svårt.
Och det är här alla misstag har begåtts. Människor som tror sig veta Guds vilja, men förleder andra.

Smält mig, fyll mig, sänd mig.


Per-Eive lyfte fram hur vi kan känna igen Helig Andes röst.
Den har nämligen ett par kännetecken:

Om du i ditt sammanhang upplever att man:

1. förhärligar Jesu Kristi person; "sann Gud och sann människa",
2. förhärligar Jesus Kristi kropp, som är församlingen,
3. förhärligar Jesu Kristi ord,

.. då är Guds Ande där.

Men om din gemenskap förminskar eller förnekar något av detta, då är det inte av Gud.
Då är det bara mänskligt påfund, utan kraft.

- Om Jesus bara är en god lärare - då är det inte Bibelns Guds son vi talar om.
- Om Jesus bara är en gud bland många andra - då är det inte frälsaren vi talar om.
- Om Jesus bara är en profet - då har vi ingen som försonat våra synder och öppnat himlaporten.

Jag sänder ett ljus för att... VÄNSKAPENS INNEHÅLL

Att vara vän med Jesus innebär en helt ny identitet!
Inte så att vi blir en annan person, men att det perverterade i oss tas bort, och vi får "barnaskapets Ande"!
Det står fantastiskt beskrivet i Romarbrevet kapitel 7 och 8.

Att vara vän är också att vara med-arvinge.
Genom Jesus skänker Gud oss hela sin härlighet.


Per-Eive jämförde med kronprinsessan Viktoria som valde Daniel till sin äkta man.
Han blev ingift i kungafamiljen, inte p g a egna meriter utan för att Viktoria älskade honom.

Kärleken gav honom "himmelriket"!

Det är ju precis det som Jesus säger här:

NI HAR INTE UTVALT MIG, UTAN JAG HAR UTVALT ER.

OCH JAG HAR BESTÄMT ER TILL ATT GÅ UT I VÄRLDEN OCH BÄRA FRUKT, FRUKT SOM BESTÅR... Joh 15:16


Medarvinge.


Precis som Daniel fått gå i "prinsskola" för att veta vad som förväntas av honom och hur han skall uppföra sig, så får vi kristna också gå i "lärjungaskola" och lära oss agera tillsammans med Jesus.

Paulus läxade upp församlingen i Korint för deras omoral.

- Har ni glömt att ni är inte längre så som ni var förut! I Kristus har ni fått en ny identitet, det gamla är förbi.

- Och till er som tror att allt är kört, nej! Du kan aldrig trycka ned dig själv i värdelöshet, sa Per-Eive, för då har du inte förstått vad Kristus har gjort för dig.
Det är han som är din rättfärdighet, inte du själv.

- Är du missmodig? Förtrösta inte bara på dig själv... Kristus lever i dig!

Det är inte kört! 


OBALANS?

Första gången vi möter Guds Andes tilltal kan vara mycket kraftfullt. Vi kanske skakar och ramlar.

Men i takt med vår mognad talar Anden på ett mer stillsamt sätt. När vi har har blivit Guds vänner är det som en inre viskning...

Allt eftersom åren går kan det bli så att vi fastnar i en roll.

- Jag är bara tjänare... och upplever aldrig någon frimodighet.
- Jag är bara medarbetare... och börjar bränna ut mig allt mer.
- Jag är bara vän... och blir en inåtvänd nallebjörn.

Du som har det tjänande sinnelaget; glöm inte ta emot Frimodighetens Ande, och våga vara förtrolig med Jesus i bön!

Du som är den goda medarbetaren;  det är inte du som har initiativet - högmodet lurar dig bakom dörren!
Vila. Släpp lite, Jesus vill ha dig som vän, inte bara att du är på uppdrag...

Och du som älskar att "sitta vid Jesu fötter" i bön och lovsång; glöm inte det diakonala tjänandet och arbetet!

Jesus tänder Guds ljus i dig.


Petrus var både tjänare, medarbetare och vän.
Men det höll på att gå riktigt illa när hans högmod tog över...

När de tog Jesus tillfånga sa Petrus:
- Jag skall aldrig svika dig! Vilket han strax gjorde...

Efter uppståndelsen gav Jesus honom en chans till upprättelse.

Teologiskt intelligent ljusbärare!


Nu lämnar vi "Växtkraft" i Kristoferkyrkan i Karlshamn.
Det märkliga är att vi som kristna "underkastar" oss en Gud som upprättar oss - till kärlek.

DETTA BEFALLER JAG ER:
ATT NI SKALL ÄLSKA VARANDRA. Joh 15:17.

Det är en motsatt rörelse till det jag kan utläsa av islam.
Där är underkastelsen orsakad av rädsla och fruktan för Guds straff.

Flera av mina muslimska vänner anar att vi "har något" som de saknar;
- Barnaskap hos den Gud vi får kalla för Fader.

Det är något jag vill räcka till mina vänner!

Liten kyrka mitt i stan.


Under tiden gråter jag över de 20 kristna kopter från Egypten som brutalt avrättades av islamister här om dagen...
Deras blod blandades med havets vatten, som om denna illgärning kunde tvättas bort...

All extremism, som hämtar näring ur heliga böcker, kommer få ta konsekvensen av sitt missbruk inför Guds Dom en gång - men inte i form av väntande jungfrur!!
Utan genom att de egna handlingarna riktas mot dem själva...

Jag vet inte om det går att öppna länken med bilden:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=652973081474681&set=a.112841722154489.14002.100002859849758&type=1&theater


- Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör!!

Eller?

Växtvärks-hälsningar från Karlshamnsbesökaren
Helene Sture Kastfelt,

- som undrar vad som är mål och vad som är start?

Tjänaren, Medarbetaren eller Vännen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar