UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

måndag 16 februari 2015

BORTOM TERRORN

Beväpnade poliser.


Bortom terrorn.
Samtidigt... som den kristna kyrkan går in i sin fasteperiod, skakas omvärlden av ännu ett terrordåd.

Samtidigt... som vi får höra om Kärlekens Väg i denna söndags predikningar, bombas ännu ett sammanhang för yttrandefrihet.

En konferens i Köpenhamn, där Lars Vilks deltog, utsattes för attentat igår.
Tack vare skickliga polisiära insatser klarade de sig oskadda.

Yttrandefriheten oskadd denna gång.


Men det obehagliga är att detta terrordåd följer samma mönster som det i Paris; demokratin skulle skjutas sönder, därefter riktades våld mot judar.

Lyckliga omständigheter gjorde att "endast en" person skadades vid synagogan i Köpenhamn, men dessvärre avled. Dock hade det kunnat bli mycket värre, eftersom lokalen var full med folk.

Jag vill ge min kommentar till detta genom att saxa ur Expressen från den 8 februari, samt bildsätta med Rapports foton från TV-reportaget igår.

Står enade.


Per Wirtén drar den besvärliga slutsatsen att:

- Ledarna i väst måste börja samtala med demokratiska islamister om extremister, såsom IS och Boko Haram, ska kunna bekämpas.

Han har läst en skickligt nyanserad bok om politisk islamism, skriven av Shadi Hamid;
"Temptations of Power; islamists & illiberal democracy in a new middle east".
Oxford university Press.

Denna bok är en undersökning av Muslimska brödraskapets politik de senaste decennierna.

- Arabisk demokrati är inte längre möjlig utan samarbete med dominerande islamistiska partier, i politikens mittfåra.

Hur mycket man än må ogilla det, måste varje demokratirörelse i Mellanöstern gå genom det muslimska Brödraskapet, menar Per Wirtén.

Det räcker nu.


Men frågan är om inomeuropeiska svar kan lösa detta mörker i den arabiska natten?

Har vi rätt redskap, kunskap och rätt begreppsapparat för att förstå de invecklade skeendena?

Sociologen Evin Ismail gör ett försök att förstå attackerna i Paris, under rubriken "Att göra en fiende":

- Utomeuropeiska muslimer har bakbundits av massarbetslöshet och rasdiskriminering.
Dessutom har de medvetet ringats in som demokratifientliga.

Det blir en olycklig dubbelbindning:
- De är förkastade av sitt ursprungssamhälle och utestängda från sina drömmars samhälle p g a påstådd otillräcklighet.

Det kräver oerhörd stor politisk vilja att komma tillrätta med detta.

Förkastad och utestängd.


Går det att förstå den enorma frustration som detta medför?
Ja, visst gör det det. Men vi blundar ju för det!

Utanförskapet göder hämndbegäret.
Hämnden föder hat.
Unga män ser plötsligt sin framtid som revolutionära islamister, utan att själva ha hela grunden klart för sig.

Per Wirtén skriver:

- I ett vidsträckt band av länder från Pakistan till Mali, är revolutonära islamister invecklade i ett offensivt gerillakrig.

Det är inte längre ett litet giftigt nätverk i de afghanska bergen.
Det har på kort tid vuxit sig till något allvarligare.

Hos dem erbjuds unga män från hela världen att 'skenbart ta makten över sin livssituation och skriva berättelsen om sig själva, den som en hjältekrigare som dog i strid för en god sak', enligt Evin Ismail.

Fel väg. Hat föder hat.


Shadi Hamid skriver initierat om de egyptiska islamisterna.
Vi befinner oss mellan ofrihetens poler av demokrati-reformer och militära övertag.

Den demokrati som sakta börjat ta form i Mellanöstern är möjligen oförenlig med den som dominerar Europa, skriver Wirtén, men likväl måste vi börja tala med varann.

- Liberala, socialdemokratiska OCH  islamistiska demokrater behöver varandra för att fälla både tyranner och terrorister, menar Per Wirtén.
Och Europa bör ta initiativet.

Att tiga ihjäl problemet gör det bara värre.
Den fientliga passiviteten är förödande.

Paris. Köpenhamn.

Vi vill inte ha fler exempel.

Inte fler. Fast du är oskyldig.


- Frihetens landskap förverkligas inte med hjälp av Charlie Hebdos förakt för islam, skriver Per Wirtén.

Och inte heller av att "konstnären" Lars Vilks aningslösa rondellhundar ska kallas yttrandefrihet bara för sakens skull.
Det är att sakna kunskap om både kultur och religion, menar jag.

Effektsökeri är inte konst.

Dessutom kostar detta en skånsk kommun hutlösa pengar, i form all polisbevakning.

Vad har du tillfört?


OM JAG DELAR UT ALLT JAG ÄGER
OCH OM JAG LÅTER BRÄNNA MIG PÅ BÅL
MEN SAKNAR KÄRLEK
HAR JAG INGENTING VUNNIT. 1 Korinterbrevet 13.

Men hämnden, bomberna och terrorn skapar inte heller någon frihet.
Den som dödar p g a sin sårade stolthet, och för att bevara sin självkänsla, är inte fri.

Det finns all anledning att aktivt söka samtala om religionens innehåll, inte bara dess politiska konsekvenser.

På vilket sätt är islam "Fredens religion"?
Vad är det som gör att den lika ofta blir "krigets religion"?

Skydda varann. Från varann?


Jag skriver om texten lite ur Korinterbrevet:

Om jag talar både svenska och arabiska, men saknar kärlek,
är jag bara en ekande brons och en skrällande symbal...

Om jag har politisk gåva och känner alla hemligheterna,
och har all kunskap, men saknar kärlek...

... Och om jag har all tro - muslimsk, judisk eller kristen - så att jag kan förflytta berg,
men saknar kärlek, då är jag ingenting...


Kärlek!


Jag avslutar med en stilla fundering från en av mina muslimska vänner:

- Varifrån tror du IS får sin inspiration?
- Jag tror det kanske är USA som stödjer dem... för att skapa oreda... Men jag är glad att jag är här i Sverige.

Och för att visa sin uppskattning, och sitt sätt att söka samförstånd och fred, citerade hon SURA 5:85:

.. OCH DU SKALL FINNA ATT DE SOM SÄGA:
"VI ÄR FÖRVISSO KRISTNA" ÄR MEST BENÄGNA FÖR KÄRLEK MOT DEM SOM TRO... FÖR ATT DE EJ ÄRO HÖGMODIGA...

Nåväl. Det återstår att se...

Kanske skulle vår fasteperiod skulle vara att intensivt bedja för Mellanöstern och för freden - bortom terrorn.

Jag känner hur hungern gnager i magen...

Gud, hjälp oss.


Gud, Du som genom Kristus har försonat världen med dig själv,
låt Din goda vilja bli synlig för oss.

Ge oss kraft att gå kärlekens väg, i med-lidande för alla dem som är offer för terrorismen.

Kom med befrielse till alla dem som är förblindade av hat och utanförskap.
Hjälp oss att gå din väg. Tillsammans. 

Och avslöja högmodet i vårt eget hjärta...
Amen.


Hälsningar från tidnings-saxaren
Helene Sture Skrällfelt.

2 kommentarer:

  1. Tror faktiskt din muslimska vän har slagit huvudet på spiken med sin fundering!!!!!

    SvaraRadera
  2. Muhammeds anhängare lyssnade inte till den suran utan hellre till de 140 uppmaningarna att slå ihjäl folk. Det såg man vid Libyens strand nyligen, då havet färgades rött av 21 kristnas blod.

    Sura 5:85 är motsägelsefull. Den börjar med att säga att de som är mest fientliga mot muslimer är judar och hedningar. Idén var att skapa misstroende mot judarna, vilket avspeglas i vår tid då muslimska politiker överallt är ivriga att intyga att deras grundläggande mål är att krossa Israel. Det handlar inte om politik utan att följa Muhammeds plan för judarna.

    Muhammed gillade inte kristna heller, men i samma sura säger han att de som älskar muslimerna mest är de kristna; ett försök att härska genom att söndra. Han visste att det låg i de kristnas karaktär att älska. Men för säkerhets skull befallde han muslimerna att inte återgälda de kristnas kärlek.

    SvaraRadera