UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

lördag 31 januari 2015

EVANGELISATION kabel-TV i Pakistan

Betala för vad? Inte för evangeliet ialla fall!


Vad är det för skillnad mellan en reklamkampanj och kristen evangelisation?
Är det inte samma påträngande påhopp att övertyga om sin varas förträfflighet?

Visst, så kan det vara.
Ivriga människor kan missa både mål och mening.
Men det är inte tänkt att vara så.

Jag vill dela med mig av ett hoppfullt arbete bortom Mellanöstern, där det goda evangeliet når längtande människor med sitt budskap "Du är älskad av Gud."

Framför mig ligger tidningen Missions-Visionen, utgiven av ETAL - Evangeliet Till Alla Länder - med rötter i pingströrelsen - som jag skrev om i gårdagens inlägg.

Missions Visionen i Pakistan.


Men låt oss först fundera på varför vi över huvud taget ska evangelisera.
Kan inte var och en få tro som den vill?

Visst, det kan man.
Men alla vägar når inte enda fram.
Och det vore märkligt att inte berätta, om man har funnit Vägen...
Eller hur?

Tillbaka till Skriften.

Det är Matteus som berättar:
Jesus har fullbordat det verk Gud sände ut honom till. Det är dags för "återfärd hem", om uttrycket tillåts.

De elva lärjungarna är samlade på det berg Jesus hade sagt att de skulle samlas vid.
Det som nu ska ske, kallar kyrkohistorien för "missionsbefallningen" och "Kristi himmelsfärd":

DÅ GICK JESUS FRAM TILL DEM OCH SADE:

- ÅT MIG HAR GETTS ALL MAKT I HIMLEN OCH PÅ JORDEN.
DÄRFÖR UT OCH GÖR ALLA FOLK TILL LÄRJUNGAR...
Matteus 28:18-20.

Därför.


Nej, det är inte alls dumt!


Missionen att berätta för andra är inget självändamål.
Här finns inga pengar att tjäna.
Och ingen makt att vinna.

Bara frälsning...

Sinnesfrid. Med släkt och ovänner. Grannfolk.
Och med Gud.

Jag gråter över vad kyrkohistorien och övrig maktlysten kungahistoria kan uppvisa i religionsmissbruk.
Jag sörjer över okunniga missionärer som för hundra år sedan fördärvade kulturer i sitt engagemang för evangelisationen.

Och jag är ledsen om jag skymt Kristus för någon med mitt sätt att vara.

Sorry.


Vi måste hela tiden återgå till själva Källan för att komma rätt igen.

Missbruket får inte hindra det goda bruket.

Jesus är källan.

Och eftersom han med hela sin livsgärning visade vad kärlek och försoning är, så är det det som är vårt budskap.
Och drivkraft.

Inget abonnemang. Inget avtal med krav och villkor.

Just det. Det kan bli för mycket krav.


Den eviga frågan vad man ska göra med sina misstag och tillkortakommanden får hos Jesus sin förlösning och tillfredsställelse.

Alla brott, synder och grova överträdelser kan ingen människa själv sona i tillräcklig grad.
Inte ens om hon återföds aldrig så många gånger...

ETAL kommer med ljus i mörkret.
Det behövs både här bland likgiltiga skandinaver - som till namnet är kristna men inte bryr sig - och i svåra konflikthärdar i Mellanöstern.

Det är lätt att förbanna mörkret, men Gud har en bättre väg.
Vi ska tända samma klara ljus som en gång lyste i Betlehem:

DÅ STOD HERRENS ÄNGEL FRAMFÖR DEM OCH HERRENS HÄRLIGHET LYSTE OMKRING DEM.
Lukas 2:9.

"Härlighet" betyder vikt eller tyngd. Guds massiva närvaro omgav dem.
Härligheten var som ett tungt skinande ljus, en sinnebild av Jesus som är världens ljus.

Detta är en konkret händelse en gång för länge sedan.
Men det kan upprepas, och gör det också!

Glädjen växer.


Extremister av alla slag drivs inte precis av omsorg om andra. Egots kontrollbehov och agg mot andra behöver möta sin överman. En genomgripande kärlek.
Som förvandlar.

Suck. Så hopplöst.
Trist retorik...

Eller?

Tidningen Missions Visionen vet att den makt Jesus har, kan frälsa den värsta förövare, oavsett nationalitet och religionstillhörighet.
Just nu fokuserar de på Pakistan.

Peter Ljunggren frågar:

- Fruktansvärda brott begås av militanta extremister. Vad är vårt gensvar? Ska vi vända dem ryggen? Eller ska vi nå dem med evangelium?

Döda de som dödar? Eller frälsa till omvändelse?


Han fortsätter:

"ETAL leder den första kristna TV-kanalen i världens största muslimska stad Karachi i Pakistan, med sändningar dygnet runt.

Det är ett mirakel i sig att myndigheterna i Pakistan har gett oss licens att driva en kristen TV-kanal på samma villkor som andra kanaler i landet.

Pakistan har 180 miljoner invånare varav 21 miljoner bor i Karachi.
Sverige är så pytte-pytte-litet...

Stora kampanjer har genomförts där det goda budskapet om kärleken från Gud förkunnas.
Städerna Peshawar, Rawalpindi, Lahore och Hyderabad är bara några exempel.

Nå 180 miljoner muslimer.


Många av de muslimer som kommer till kampanjerna riskerar liv och säkerhet.
Våra medarbetare i Pakistan berättar att många som kommer till tro önskar att de vågade gå till en kristen församling, men riskerna är för stora.

Därför är denna TV-kanal så oerhört viktig.
Den heter "GAWAHI" vilket betyder "vittne" på urduspråket.

Varför är kristendomen så hotfull när budskapet är just "Kärlek & Förlåtelse"?
Det kan ju bara vara till gagn för alla!

Muslimen läser goda ord i Koranen:

ALLAH ÄR ÄR FÖRVISSO DEN ALLVETANDE.
HAN HAR FÖRESKRIVIT EDER SAMMA RELIGION SOM HAN ÅLAGT NOA, SOM VI UPPENBARAT FÖR DIG,
OCH SOM VI HAR ÅLAGT ABRAHAM, MOSE OCH JESUS, MED DESSA ORD:

- IAKTTAG RELIGIONEN OCH SÖNDRA ER ICKE I FRÅGAN OM DEN!
Sura 42:11

Men muslimen läser också:

MUHAMMED ÄR GUDS APOSTEL, OCH DE SOM FÖLJA HONOM ÄR FRUKTANSVÄRDA MOT DE OTROGNA, MEN BARMHÄRTIGA MOT VARANDRA.
Sura 48:29.

Vad ska man hålla sig till? Vilket ord gäller?

Vad gäller?


Missionstidningen redogör för några korta vittnesbörd om vad denna TV-kanals kristna budskap har betytt för vanliga muslimska män och kvinnor, som nu själva kan jämföra:

- Efter att ha börjat titta på Gawahi har en förundransvärd förändring skett i våra barns liv. I positiv riktning.

- Jag led av svår feber under lång tid och blödde i munnen, men genom Gawahi-TV kom Guds helande till mig. Jag är så tacksam till Gud och hela teamet, säger Riffat G, Karachi.

- Jag har blivit så välsignad av denna kanal och ber att den ska expandera och nå ut till världens alla hörn med de goda nyheterna.


När jag, Helene, läser om ETAL's evangelisationsarbete, tänker jag hur viktigt det är att var och en får lyssna och avgöra själv vad det är man hör.

Livsåskådning och religionstillhörighet är en allvarlig sak. Det styr vårt sätt att tänka och handla.

Jag är mycket tacksam att jag fritt får läsa Bibel, Koran och andra heliga skrifter, och söka kunskap.
Men långt ifrån alla har den möjligheten.

Och jag hade varit en hedning om inte Ansgar en gång hade börjat missionsarbetet här i kalla Norden.

Frälst hedning.


Men framför allt handlar detta om vår relation till Gud.
Hur får vi sinnesro?
Frid i hjärtat?

I mitt eget sökande har jag alltid varit uppmärksam på vad just den här livsåskådningen säger att jag skall göra.

- Bara du ber så här... eller sitter så här... eller äter det här... eller ger det här... eller offrar så här - DÅ!

Nej. Inte då. Inte alls.
Jag blir bara tröttare och tommare.

Och reklam-telefonförsäljarna säger:
- Bara du undertecknar avtalet och köper det här så får du följande på kuppen...

Inget av detta är gratis.

Jag vill inte betala alls. Någon annan får betala.


Det dystra beskedet kristen tro kommer med är:

- Du och jag kan ingenting göra...
Det finns ingen mänsklig prestation som kan locka ned Guds frid över oss...

OM EN ENDA MÄNNISKAS ÖVERTRÄDELSE (ADAM) BETYDDE ATT DÖDEN FICK HERRAVÄLDE,

SÅ SKALL NU I STÄLLET DE BLI RÄTTFÄRDIGA GENOM EN ENDA NÅDENS GÅVA, GENOM JESUS KRISTUS,

.. TILL FRIKÄNNANDE OCH LIV.
Romarbrevet 5.

Jesus betalade med sitt liv.
Det är NÅD!

Det dystra vänds till glädje - så lekande lätt, men också så svårt:

- Att ta emot med tomma händer... Ta emot den kärleksfulla nåd och försoning som Jesus ger, genom sin död och uppståndelse.
Och visa kärlek i konkret handling till alla människor.

Ge det man har fått.

Den som frågar får veta. Och äta.


Missions-Visionens andra skribent Johan Olehäll förklarar:

"När vi blivit indragna i Guds egen rättfärdighet, vänder detta upp och ned på allt vad gärningsbaserad prestationsreligion heter:

- Vi närmar oss inte Gud på grund av vad vi gjort - utan p g a det Kristus har gjort för oss. Romarbrevet 5:2.

- Vi lyder inte Gud för att bli välsignade - vi lyder Gud för att vi i Kristus redan ÄR välsignade! Efeserbrevet 1:3.

- Vi ber inte för att få seger - vi ber ifrån en position AV seger! Efeserbrevet 2:6.

- Vi lever ett helgat liv - inte för att bli älskade och accepterade av Gud - utan för att vi genom Jesu försoningsverk redan ÄR älskade och accepterade av Gud!" 2 Korinterbrevet 5:21."

Skulle vi inte berätta om detta?!?
Jag är överlycklig över att ha funnit detta. Eller rättare sagt: blivit funnen. Av Guds nåd.

Detta är inga teorier.
Inget vi tänkt ut själva.
Ingen filosofi.

"Kort sagt:
- Evangeliet uppenbarar denna rättfärdighet från Gud, och det ger oss ett helt nytt sätt att leva!"

Gud, på insidan.


Jag vill stödja allt gott missionsarbete som har en mänskosyn där var och en är älskad.
Jag stöder den mission som räcker evangeliet utan villkor, utan krav på motprestation.

Och nästa gång en telefonförsäljare ringer, skall jag svara:
- Nej tack jag vill inte ha din vara, men har Du hört talas om Guds fantastiska kärlek?!

Bakvänd mission... Jag ringer inte.

Men den som ringer till mig kan få höra det Goda Budskapet - alldeles gratis!

Du é fin. Och detta är slut.


Kanal-kanaliserade missionshälsningar från TV-tittaren
Helene F Missionsfält,

-   som önskar att hon vore i Immanuelskyrkan i Stockholm.
Ty där arrangeras De Hemlösas Melodifestival just nu.
Initiativtagare är Kavlan Ferdowsi, som flydde från Iran efter att ha konverterat från islam till kristendomen.

Herre, ge oss alla en ny sång att sjunga!

Och fler reklamskyltar att fotografera.

Amen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar