UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 23 januari 2015

BRÖLLOPET I KANAInte bröllopsgäster. Turister i Turkiet.


Ibland kan livet kännas tunt, som tunnaste vatten.
Genomskinligt, utan innehåll eller mål...

Tänk om tillvaron kunde genomsyras av något annat, som fyllde på, inifrån?
Kanske någon tänker:
- Låt min vattniga tillvaro bli förvandlad till mustigt vin! Med kraft och styrka!

Följ med till Listerkyrkan och ta del av en riktigt god och märgfylld predikan. Håkan Lindberg, EFS, lyssnar vi gärna till.
Den återges och bildsätts efter mitt eget sinne.


Inte Galileen. Efesos med Johannes gravplats.


Det är Johannes som skriver i sitt 2:a kapitel, vers 1-11:

PÅ TREDJE DAGEN HÖLLS ETT BRÖLLOP I KANA I GALILEEN, OCH JESU MOR VAR DÄR.
JESUS OCH HANS LÄRJUNGAR VAR OCKSÅ BJUDNA TILL BRÖLLOPET.

Johannes lämnar inget åt slumpen. Vart enda ord bär en djupare mening än dess bokstäver, och blickar både bakåt och framåt.

"På tredje dagen" - efter vad då?
Efter dopet i Jordan? Nu är anonymiteten slut och Jesus går in i sin offentliga verksamhet.

Men även vi sentida efterföljare hör att "på tredje dagen" är ett kodat uttryck för det sista som sker i Jesu jordiska tillvaro: efter sin död på korset uppstod han igen, på tredje dagen.

Alltså, det första och det sista hör ihop! Kana i Galileen och Jerusalem i Judeen.


Början och slutet. Guidad tur.VINET TOG SLUT, OCH JESU MOR SADE TILL HONOM:
- DE HAR INGET VIN.

Det är ingen tillfällighet att det är på ett bröllop som Jesus gör sitt första under, eller tecken, på.

När Gamla Testamentet beskriver den messianska tiden som ska komma, används ofta bilden av en stor fest.
Profeten Jesaja skriver i kapitel 25:6-8:

Och Herren Sebaot  skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter och med starkt vin...

Och han skall på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk, och den slöja som täcker alla folkslag.

Han skall för alltid göra döden om intet, och herren, Herren, skall avtorka tårarna från alla ansikten, och ta bort sitt folks vanära överallt på jorden.

Här finns tydliga kopplingar mellan denna gamla profetia som sedan gick i uppfyllelse i Kana, många hundra år senare.
Jesus kunde inte valt en bättre plats att visa att Guds rike nu var nära!

Även efter tidens slut talar Bibeln om att livet blir fullkomnat i ett jättestort bröllop, kallat "Lammets bröllop".
För den intresserade: läs mer i Johannes Uppenbarelse kap 19:6-9.


På väg till fest?JESUS SVARADE:
- LÅT MIG VARA, KVINNA. MIN STUND HAR INTE KOMMIT ÄN.

Vilket konstigt svar... Var Jesus inte intresserad?
Och talade han nedsättande till sin egen mor?

Nej, ordet "kvinna" hade en annan klang på biblisk tid än det har idag hos oss.

Åter igen knyter Johannes ihop början med slutet.

På korset, timmarna innan sin död, skapar Jesus nya familjeband mellan Maria och Johannes då han säger:
- Kvinna, där är din son. Och till Johannes sa han:
- Där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.
Joh kap 19:26-27.


Marias hus i Efesos."Min stund har inte kommit" hör ihop med den plågsamma bönestunden i Getsemane.
Jesus bad för oss alla, men bad också att slippa dricka lidandets kalk.

- Fader, stunden har kommit.
Förhärliga din son så att Sonen kan förhärliga dig.
Du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla.

Och detta är det eviga livet: att de känner Dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.
Joh 17:1-2.


Stenkärl i Efesos.Oavsett vad Jesus svarade, gav Maria order till tjänarna. Hon förväntade sig att han skulle ingripa! En mor känner alltid sin pojk...

HANS MOR SADE TILL TJÄNARNA:
- GÖR DET HAN SÄGER ÅT ER.

DÄR STOD SEX STORA STENKÄRL FÖR VATTNET TILL JUDARNAS RENINGSCEREMONIER; VART OCH ETT RYMDE OMKRING HUNDRA LITER.

Själva antalet är viktigt. Det är inte bara ett nummer, 6 stycken, utan säger något mer.
Det representerar det gamla förbundet mellan Gud och folket.
Och det var inte fullkomligt... Någonting saknades och nu skulle det uppfyllas.

Talet 7 är just Fullkomlighetens tal.
Det som saknades var Messias. Han är här nu, på bröllopsfesten...

Och enligt Johannes gjorde Jesus 7 underverk - allt för att betona att det gamla är förbi och det nya har kommit.


Hundra liter... runnit ut.


JESUS SADE:
- FYLL KÄRLEN MED VATTEN.
OCH DE FYLLDE DEM TILL BRÄDDEN.

Här kommer nästa bibliska vink, från Psaltaren 23:

Herren är min Herde... Du låter min bägare flöda över...

Det Gud gör är aldrig snålt. Det är alltid i överflödande mått!

SEDAN SADE HAN:
- ÖS UPP OCH BÄR DET TILL BRÖLLOPSVÄRDEN OCH DET GJORDE DE.
VÄRDEN SMAKADE PÅ VATTNET, SOM NU HADE BLIVIT TILL VIN.


Förvandling.


Det gamla "vattniga" förbundet, om uttrycket tillåts, blev nu fullkomnat genom Jesus.
Det nya förbundet består av mustigt vin, fullt av kraft!

De gamla reningsceremonierna nådde inte ända fram.
Det hjälper inte att rena det yttre.
Endast förlåtelsen i blodet - som vinet symboliserar - gör oss rena, inifrån och ut.

Brudgummen blev anklagad att bjuda på det goda vinet sist. Så dumt, gästerna är ju berusade och kan inte njuta lika mycket av det...
Bröllopsvärden förstod ingenting av det som hände.

MEN DET VISSTE TJÄNARNA, SOM HADE ÖST UPP VINET.

Detta är också tydiskt och typiskt för den pedagogik som Gud har.

Det är de som står socialt längst ned som ser och förstår... Tjänare, slavar och herdar var inte uppfyllda av sin egen ordergivande röst. Nej, de var lyhörda för det som hände.

Och i den första kristna församlingen var det ofta dessa människor som med sitt tjänande sinnelag utgjorde grunden för den tidiga kyrkan.


Gud kan bara fylla den som är tom.Jesus Kristus är den som fullkomnar allt.

Det som i ditt och mitt bleka liv känns som tunt vatten, kan han med sin Helige Ande fylla med nytt liv!
Det hopplösa kan få nytt hopp, det förtvivlade kan bytas till ny tilltro.

När vi lever nära Jesus, kan vi lära oss att se på livet med Trons Ögon.
Bönesvar finns runtomkring oss!
Jesus är mäktig att förvandla det ofullkomliga till att äntligen nå sitt mål.

Eller som en alkoholist sa:
- I mitt fall har Jesus förvandlat vin och sprit till rent och friskt vatten! Nu är jag nykter och har börjat ett nytt liv.


Vid Johannes gravsten...SÅ GJORDE JESUS DET FÖRSTA AV SINA TECKEN; DET VAR I KANA I GALILEEN.
HAN UPPENBARADE SIN HÄRLIGHET, OCH HANS LÄRJUNGAR TRODDE PÅ HONOM.

- Käre gode Gud, det handlar inte om procent eller alkoholhalt, det handlar om att jag behöver mer av din Andes kraft i mitt liv!

Hjälp oss var och en, särskilt den som just nu läser dessa rader, att ta emot din Helige Ande in i sitt hjärta.
Jag vill att tron ska födas i mig, på nytt, och på nytt. Amen.


De bästa hälsningar från vinkännaren
Helene Sture Vinfelt,
- som minsann har lärt sig se skillnad på rött och vitt vin...


Nya Testamentet vilar på det Gamla.Om du inte har fått nog, är här en annan infallsvinkel:

http://helenesturefelt.blogspot.se/2012/01/vatten-blir-till-vin.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar