UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 5 december 2014

ÖPPNINGENS SURA 1 - Religionsdialog


Koranen på svenska.


Jag befinner mig i ett sammanhang där relgionsdialogen är levande.
Den försiggår på två sätt:

- svenska kristna läser Bibeln och Koranen parallellt och samtalar tillsammans.
- syriska muslimer och svenska kristna samtalar och läser tillsammans, på engelska och arabiska.

Det är otroligt givande och vi "kunskapar" tillsammans.

Jag upprepar: vi gör det "tillsammans"!

Muslimernas allvar hjälper oss tillbaka till vårt allvar.
Och vår frihet och glädje i Kristus hjälper dem att börja se vem Isa = Jesus är i Koranen, och sedan ursprunget i Bibeln.

En solig höstdag.


Här är Öppningens Sura 1 (= kapitel), enligt Zetterstéens auktoriserade översättning:
Den har samma status som vår bön Fader Vår.

Från Mekka.

I Guds, den barmhärtige Förbarmarens namn!

1. LOV OCH PRIS HÖR GUD TILL, ALL VÄRLDENS HERRE.
2. DEN BARMHÄRTIGE FÖRBARMAREN,
3. DOMEDAGENS KONUNG!

4. DIG DYRKA VI, OCH DIG ANROPA VI OM HJÄLP.
5. LED OSS PÅ DEN RÄTTA VÄGEN,

6. DERAS VÄG, VILKA DU HAR BEVISAT NÅD,
7. VILKA EJ DRABBATS AV VREDE OCH SOM EJ FARA VILSE!

Mångfaldig dialog.


Syftet med religionsdialogen är att på vänskaplig nivå söka likheterna.
Vi bygger en gemensam plattform.

Dock går det inte att undvika olikheterna, och då måste de också få utrymme, eftersom kristendom och islam inte är samma, även om vi har Abraham som gemensam urfader.

Nu tar vi vers för vers, och söker likheter och finner olikheter:

Det arabiska bismi-Ilahi "i Guds namn" är förmodligen en efterbildning av det gammaltestamentliga "i Jahves namn".

1. Javisst vill vi prisa den Gud som skapat hela världen.

Detta motsvarar det grekiska uttrycket i Nya Testamentet "doxa to theo" = lovad vare Gud.
Även i arameiskan och hebreiskan finns flera paralleller till att kalla Gud "världarnas herre".

2. Vi delar uppfattning att Gud är barmhärtig.
Även det i Koranen så ofta förekommande ordet rahman, "förbarmare", torde vara lånat från judarna.

Allt enligt de kommentarer som finns längst bak i denna översättning.

Böj dig ned, så ser du.


3. Och visst är det Gud som är domedagens konung, endast Gud kan döma oss rättvist.

Men, jag saknar de ord som Nya Testamentet är så fullt av, nämligen att Gud är Kärlek...

4. Ja, det är Gud vi dyrkar och ber om hjälp.
5. Även heliga Birgitta bad enträget om att bli visad den rätta vägen.

6. Vem får Guds nåd? I Koranen bara de trogna som gör Guds vilja.
I Nya Testamentet riktas nåden även till "de förlorade" i hopp om att de ska omvända sig.

7. Här blir det svårt. Text ska med text tolkas.
Och många verser i andra suror påpekar att de som drabbats av vrede är judarna... och de som fara vilse är de kristna.

Hur samtalar man om det?

Jag har inget svar. Konstaterar bara att det står så.

Ljuset lyser upp det torraste löv!


Ofta återkommer våra vänner bland muslimerna att man helst bör läsa Koranen på arabiska.
Det är alltid svårt med översättningar.

Allahs vilja kan egentligen bara förstås i sitt djup på arabiska, menar de.

Naturligtvis är grundspråket att föredra, i alla sammanhang.

Men jag contrar då med att betona:
- Inget språk är mer heligt än det andra. Vår Gud är inte beroende av ett särskilt språk för att ge sig tillkänna!

Här blir jag väldigt luthersk...
Det går inte att nog betona vilket oerhörd gärning Martin Luther gjorde då han översatte Bibeln från hebreiska och grekiska till det tyska folkspråket.

Och sedan fick vi Bibeln översatt till svenska. Vilket år var det? 1527?

Var och en ska själv kunna läsa Skriften utan att vara i händerna på prästerna som uttolkare.

Detta medförde ju så småningom i vårt land att det var kyrkan som stod för att sprida läskunnighet, och sedan även driva fram hela skolväsendet.

God läsning!
Finns det något motsvarande till Koranen?


Här får jag inte medhåll från muslimskt håll.
Det är viktigare att recitera Koranen på grundspråket arabiska, även om man inte förstår det, än att översätta det och kanske missa en viktig poäng.

Jag funderar mycket på varför analfabetismen är så utspridd i muslimska länder... och inser också att de utläggande imamernas makt är mycket stor.


Samtalet böljar fram och tillbaka, hela tiden i god ton.

Jag lyfter fram att Guds goda budskap i evangeliet är så klart och tydligt att det inte går att missa i någon enda Bibelöversättning!

Gud har inte gjort sig så krånglig att endast ett språk skulle vara möjligt till den djupaste förståelsen.

Och i närvaron av Jesus har Gud gjort sig så tillgänglig som det bara är möjligt...

Jag talar också om Guds Heliga Ande som är den som alltid leder fram till hjärtats förståelse av Bibeln.
Annars blir det bara torra bokstäver.

Konfirmandbiblar.


Nu avrundar jag detta inlägg med några intressanta språksiffror från Svenska Bibelsällskapets statistik vad gäller översättningar:

* Det finns ca 7100 språk i världen.
* Hälften, ca 4455 språk, saknar en bibelöversättning.

* Hela Bibeln är översatt till 511 lokala språk.
* Nya Testamentet finns översatt till 1295 språk.

* Valda bibeldelar finns på 844 språk.

Bibelvers på kinesiska.


Jag saknar uppgifter motsvarande Koranen. Kanske du, bäste läsare, kan hitta sådana siffror?
Det vore intressant att jämföra.

Under 2013 hjälptes de olika bibelsällskapen runt om i världen att slutföra 18 bibelöversättningar på språk som talas av 15 miljoner människor.

Det är imponerande!

Bibelblad.
 Nej, körsbärsblad!

Tillbaka till Öppningssuran 1.

Oavsett språk finns det ju ett översättningsmoment som kanske är det viktigaste, nämligen:

- Vad betyder dessa ord för mig idag?

Gemensamt för oss, både muslimer och kristna, är väl att dessa ord hjälper oss att fokusera på Gud och inte bara på det materiella.

Dessa ord skapar också ett allvar i att inse att våra egna ord och gärningar en gång skall få sin dom.
Vi kommer att ställas till vuxet ansvar för vårt sätt att leva och bemöta varandra.
Det är bra.

Livet är på riktigt.

Men jag vill inte läsa vers 7... och befästa att judar skulle vara drabbade av vrede och att vi kristna fara vilse...

Är det en mänskosyn som lever kvar?
Eller är det bara ett äldre uttryck som var giltigt då Muhammed tog emot dessa rader?

To be continued...
Religionsdialogen fortsätter.

Dialog.

Öppna hälsningar från textdykaren Helene F Sturefelt,
- religionshistoriker, med rätt att ha fel i samtalets ödmjukhet...

... och som nu ska öva lite på utmurtiska, kokborok, sango samt listerlänska!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar