UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 18 december 2014

ABRAHAM och ISRAEL

 
Söderut.


Dagens namnsdag, den 18 december, är ABRAHAM.
Det betyder "fader till många folk".

Men det är något märkligt med de två mittersta bokstäverna... A och H.
Han hette ju från början bara Abram. Minns du?

Ta fram din Bibel medan julbrödet jäser och slå upp 1 Mosebok kapitel 15, 16 och 17.
Du behöver koppla av med något annat mellan pepparkaksbak och knäckkokning.

Pansarkaktusspjut. Fader till många folk.


SE, DET FÖRBUND SOM JAG Å MIN SIDA GÖR MED DIG ÄR DETTA;
ATT DU SKALL BLI EN FADER TILL MÅNGA FOLK.

DÄRFÖR SKALL DU INTE MER HETA ABRAM UTAN ABRAHAM SKALL VARA DITT NAMN. 1 Mos 17:4.

Jag hämtar min inspiration från boken "Israel - landet som berör", skriven av KG Larsson, pastor och förkunnare inom EFS i över 40 år.

Han skriver:

- Varför dessa små detaljer i Bibeln?
Jo, bokstäverna H och A är förkortningar på de två viktiga gudsnamnen Jahve och Adonai, på hebreiska (sid  55).

Det Gud säger till Abraham är:
- Abraham, jag är inte längre oåtkomlig, jag bor inte bara uppe i himlen utan jag bor också hos dig, i dig!
Jag låter det ta ett synligt uttryck i att du byter namn.

Byter namn.


Det samma gäller hans hustru Sarai. Lägg märke till stavningen. Det lilla "i:et" är viktigt.

Hon var ju kommen till hög ålder och kunde inte längre få några barn.
Ändå hade han fått ett löfte att:

SE UPP MOT HIMMELEN OCH RÄKNA STJÄRNORNA - OM DU KAN RÄKNA DEM.
SÅ SKALL DIN SÄD BLI. 1 Mos 15:5.

Gud gör det väldigt svårt för sig... Eller rättare sagt, för oss.
Här gäller det att tro löftet, mot alla odds.

Den lilla bokstaven I står nämligen för något som är negativt, något som är fel och betydelselöst.

Alltså finns Sarais oförmåga att föda barn liksom inbakat i hennes namn!
Denna oförmåga finns kodad i bokstaven "i".
 
Kodade bokstäver.


Men nu händer det något. Ödet vänder, skulle en del säga.
Herren Gud visar sin suveränitet och kallar Abraham till sig och säger:

DIN HUSTRU SARAI SKALL DU INTE MER KALLA SARAI, UTAN SARAH SKALL VARA HENNES NAMN.

OCH JAG SKALL VÄLSIGNA HENNE OCH SKALL OCKSÅ MED HENNE GE DIG EN SON ... OCH FOLKSLAG SKALL KOMMA AV HENNE. 1 Mos 17:15.

I vår svenska översättning har bokstaven H inte tagits med, eftersom den inte fyller någon funktion i vårt sätt att stava.

Men det är ett alltför mänskligt sätt att se.
När Gud är med, är det alltid fler dimensioner i farten.

Bokstaven H är förkortningen på det viktiga gudsnamnet Jahve.

Gud lägger alltså till sitt namn, sig själv, till Sara och hon blir fruktsam.
Livet strömmar åter i henne.

Fruktsam igen.


Vi tar ett exempet till på denna oväntade "bokstavs-teologi".
Det är patriarken Jakob.

Jakob kände sig tvingad att fly bort till sin morbroder Laban. När han till slut återvänder hem till Kaanans land kommer han till floden Jabbok.
Där kämpar en man med honom hela natten - en Guds ängel? - och Jakob ger sig inte med mindre än att han blir välsignad.

Morgonen därpå säger mannen:

- DU SKALL INTE MER HETA JAKOB, UTAN ISRAEL, TY DU HAR KÄMPAT MED GUD OCH MÄNNISKOR, OCH VUNNIT SEGER.
1 Mos 32:22-32.

I detta ögonblick händer något viktigt, skriver KG Larsson.
Israel är nämligen ett av de märkligaste namnen som finns på ett land, en stat, ett folk.

Israel börjar med bokstaven I, som alltså står för något betydelselöst.
Detta folk, som Herren skapar genom Abraham och Sara, är det minsta och mest bångstyriga folk som finns.

Men Gud vill ha det så, för att de inte ska kunna berömma sig av egen kraft. Det skall vara tydligt att det är Gud som i allt leder sitt folk.

Inget är omöjligt för Gud.


De två sista bokstäverna är av motsatt styrka. Israe-EL.
EL är förkortningen på det viktiga gudsnamnet Elohim.

Genom att skapa ett namn med dessa bokstaver så betyder det att:
- Gud har tagit sin boning i detta folk.

Samtidigt påminner Gud dem om vad de är sig själva genom att behålla bokstaven I - obetydliga...

Denna insikt kommer till uttryck i Davids bön:

OCH VAR FINNS PÅ JORDEN NÅGOT ENDA FOLK LIKT DITT FOLK ISRAEL, SOM EN GUD HAR GÅTT FÖR ATT RÄDDA ÅT SIG...
OCH SÅ GÖRA SIG ETT NAMN... 2 Samuelsboken 7:23.

Allt detta gör Gud för "sitt namns skull".

KG Larsson fortsätter:

- Utifrån svensk kultur kan man fråga sig hur Guds namn kan bli känt genom att uttala namnet på ett av de mest förföljda och hatade folken - Israel.

Hemligheten ligger i just de två sistnämnda bokstäverna I och EL.
I den osynliga andevärlden vet demonerna detta.
- Är det därför som det så lätt blossar upp stridigheter så fort namnet Israel omtalas?

Motstridigheter.
Bananplantans fruktståndare.


Gudsnamnets fördolda närvaro bekräftas på ännu ett ställe då folket hade vänt sig bort från Gud:

.. MEN OM MITT FOLK - DET SOM ÄR UPPKALLAT EFTER MITT NAMN - DÅ ÖDMJUKAR SIG OCH BER OCH SÖKER MITT ANSIKTE, OCH OMVÄNDER SIG FRÅN SINA ONDA VÄGAR,

SÅ VILL JAG HÖRA DET FRÅN HIMMELEN OCH FÖRLÅTA DERAS SYNDER.
2 Krönikerboken 7:14.

Denna insikt har betytt mycken glädje för det judiska folket.
När de var under stor press av fienden tog de spjärn mot sin identitet när de bad:

DU ISRAELS HOPP... VARFÖR ÄR DU LIK EN RÅDLÖS MAN, LIK EN HJÄLTE SOM INTE KAN HJÄLPA?

DU BOR JU DOCK MITT IBLAND OSS, HERRE, OCH VI ÄR UPPKALLADE EFTER DITT NAMN.
SÅ ÖVERGE OSS DÅ INTE! Jeremia 14:8-9.

Överge oss inte.
Fikusträd.


För oss kristna, ja för alla, är vår relation till Israel viktig, just eftersom det är Guds egendomsfolk.
Så intimt har Gud förenat sig med det judiska folket att det talas om en ögonsten:

DEN SOM RÖR VID ER, HAN RÖR VID HANS (GUDS) ÖGONSTEN.
Sakarja 2:8.

Vad vi gör mot Israel blir ytterst en handling emot Gud själv, skriver KG Larsson.

Som du förstår så är det ett långt resonemang kring detta, vilket jag inte kan återge här.
Men gärna återkomma till!
Boken är tryckt på Ljungbergs tryckeri i Klippan, 2014.

Allt hänger ihop.


Nu en dagsaktuell reflektion.

Oavsett vad vi tycker om detta land, så är Israel fortfarande Guds egendomsfolk. De har sin plats i frälsningshistorien.
Men det betyder inte att vi godtar allt de gör.

Trots alla oändliga utrotningsförsök så håller Gud sin hand över dem.
De existerar fortfarande...

Löftet säger att alla judar en dag skall återvända till Israel.

TV-programmet Korrespondenterna visade igår ett reportage där många franska judar flyttar till Israel.
Situationen är alltför hotfull i Frankrike där judar lever nästan skyddslösa.
I Israel är de tryggare - och landet välkomnar dem.

Det betyder att Israel tillförs ny kunskap med dessa välutbildade franska judar.
Ja, staten underlättar för franska företag att etablera sig.

Här är det inte tal om "integration".. eftersom de ju kommer hem...
Så stark är den judiska identiteten att den världsvida samhörigheten inte hindras, vare sig av annat språk eller annan kultur.

Kommer hem.


Dock finns det en motsatt rörelse också: judar som lämnar Israel p g a de ständiga spänningarna och konfliktutbrotten, och flyttar till - Tyskland.

- Har de alldeles glömt sin historia där! utbrister en man.

Nej, det är just de inte inte har.
De åker dit för att förstå sin historia och bottna i försoningen...

Det är stort.

Mur - till skydd, eller hinder?


Nu avslutar vi.
Din deg har säkert jäst färdigt och knäcken är nog lagom seg.

Säkert känner du igen från skolan att Tio Guds Bud är lagens förbund, som Gud gav till Mose på berget.

Men gäller det fortfarande?

Nej, även om budorden är allmänmänskliga rättesnören, så har lagens tavlor upphör som förbund betraktat..
Däremot kvarstår Abrahams förbund.

Paulus är väldigt noga med att betona att han inte är tjänare åt ett förbund som är inristat i stenar. 2 Korinterbrevet 3:6-7.

Men om det inte är det mosaiska förbundet som vi är inympade i, vilket är det då?

Herren säger ju i 1 Mosebok 17 att det han gör med Abraham är ett evigt förbund.
Detta till skillnad från förbundet med Mose, som upphör när vi kommer till Kristus.

- Abrahams förbund har alltså med Gudsnamnet att göra - Gud bor mitt ibland oss. Det gäller.

- Men Moses och Tio Guds Bud är inte längre en framkomlig väg till Gud, eftersom inte en enda människa kan hålla dessa bud...

Lagen - ingen frälsningsväg.


(Om du ligger sömnlös i natt kan du ju göra som den gode Luther och läsa igenom Galaterbrevet, som är en enda lång uppgörelse med Lagen - i motsats till det befriande Evangeliet).


ALLA ÄR NI GUDS BARN GENOM TRON PÅ JESUS KRISTUS.

ALLA NI SOM HAR BLIVIT DÖPTA TILL KRISTUS HAR BLIVIT IKLÄDDA KRISTUS.

HÄR ÄR INTE JUDE ELLER GREK, SLAV ELLER FRI, MAN ELLER KVINNA.

ALLA ÄR NI ETT I KRISTUS JESUS.

Lägg nu märke till sista raden:

OM NI TILLHÖR KRISTUS, ÄR NI OCKSÅ AVKOMLINGAR TILL ABRAHAM OCH ARVTAGARE, ENLIGT LÖFTET.
Galaterbrevet 3:28-29.

Fantastiskt!

Evangeliet öppnar VÄGEN!


Plötsligt ser jag detta med nya ögon!

Tack KG Larsson. Och tack käre himmelske Fader!
To be continued...

- Önska Jerusalem Frid! Må det gå dem väl som älskar Dig.

Helene Sture Abrahamsdotter,
- kaktusvandrare i spanska Marbella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar