UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 8 oktober 2014

ÄNGLADYRKAN?


Anemon i morgonljus.


- ÄNGLARNA SJUNGER I HIMLEN, HALLELUJA!

Det är änglavecka och kyrkorna firade ärkeängeln Mikael i söndags.

Men varför skall vi bry oss om änglarna?
Är det fromma fantasier som vi hittat på till barnens tröst?
I en högteknologisk tid kan vi väl släppa änglatron?

Nej, jag tror inte det.

Alldeles för många har egna erfarenheter av deras existens.

Men.
Kyrkan har reducerat mycket av sin tro, till att mer handla om det synliga "här och nu" istället för det osynliga som "himmel och frälsning".

Samtidigt söker sig tron vidare, utanför kyrkan. Nu finns änglatron som starkast inom det vi lite förenklat kallar New Age.

Många läser den norska prinsessan Märtha Louise´s änglabok "Änglars hemligheter - och hur du öppnar dig för dem".
Även jag har gjort det, med intresse, och börjar se fjädrar överallt...

Fjäderhälsning.


Det finns kurser hur vi kan få kontakt med våra skyddsänglar genom meditation.

Och Bibeln är full av änglar!

- ÄNGLARNA SJUNGER I HIMLEN!
GLÄDJEN BLIR STOR NÄR GUDS ANDE VÄCKER OCH STYRKER VÅR TRO.

Men det är något jag värjer mig emot.
Nämligen.
Fixeringen vid själva ängeln, och det tenderar att bli en ängladyrkan...

Och det är det sista ängeln själv vill!!

Dyrka inte mig.


Men änglarna vill gärna vara med och hjälpa oss, på Guds uppdrag.

- Den autonoma och myndiga människan har idag svårt att sätta sig själv in i bilden av en Gud som handlar med henne, skriver Bernice Sundkvist, professor i praktisk teologi, i Åbo.

Kan själv.

Men, nej, så enkelt är det inte.
Vi lockas av de andliga djupen. Ja det är alldeles nödvändiga för vår överlevnad, annars blir vi okänsliga maskiner.

Förstå ditt sammanhang.


De bibliska änglarna har två uppgifter:

1. De är inför Guds tron och ger Gud all ära och pris. Deras lovsång tar aldrig slut.

2. De sänds till oss som hjälp och stöd och utför Guds befallningar.
De har ingen egen vilja, de är ett med Guds vilja.

Att sakta våga närma sig tron är en vinglig väg.
Då är det lätt att börja med änglarna. De är liksom ofarliga mellanväsen.

Materialisten hittar sakta dörren in till andligheten.

Spännande!

Men allt för många stannar där.
Änglarna reduceras till gulliga dockor i bokhyllan och blir föremål för någon form av dyrkan eller önsketänkande.

Det är inte vad änglarna vill!

Deras fokus är på Gud, tillvarons Skapare.
De vill hjälpa oss att komma vidare och få samma kärleksfulla centrum som de.

Blicken vänd mot Skaparen.


Framför mig har jag  en annan änglabok, "Min ängel skall gå framför dig", skriven av en fransk katolik, Georges Huber.

Han har tagit sin utgångspunkt i Andra Vatikankonciliet från 1962, och ger en mycket god genomgång av kristen änglatro.

Jag saxar några stycken ur kaptilet "På alla dina vägar".

Först en fråga:
- Skulle inte Gud kunna klara sig utan änglarna?
Gud kan väl själv utföra sitt verk bland människorna?

Jovisst. Ett sådant ingrepp skulle kunna låta Guds allmakt lysa fram.
Men det skulle också mindre återspegla hans kärlek.

Gud vill liv. Gud ÄR liv. Gud vill gemenskap, med allt levande.

Gud vill liv.


Den store katolske teologen Thomas av Aquino har skrivit mycket om änglarna:

- Guds kärlek inskränker sig inte till att ge dessa varelser existens och liv; i sin strävan att utbreda sig tilldelar han änglarna också värdigheten att fungera som orsaker.

Vi återkommer till det.

En jämförelse:

När en chef anlitar medarbetarnas hjälp så är det p g a egen otillräcklighet.
Men så är det inte för Herren Gud.
Det är p g a överflöd av liv och resurser som Gud knyter änglarna till styrandet av världen och ger dem denna värdighet att fungera som orsaker.

Gud utgjuter denna överflödande fullhet genom att skapa och placera ut milliarder skyddsänglar.

Änglavinge, i lönndom...


Nästa fråga:
- Hur verkar änglarna?

De påverkar vår fantasi, vårt minne och våra känslor med hjälp av bilder och ingivelser.
Varför?
För att upplysa oss, avvända oss från det onda och förmå oss till det goda.

De goda änglarna lämnar frid efter sig.
De onda lämnar bara oro...


- Hur märker man att änglarna påverkar en?

George Huber skriver:
De förser förståndet med klarare och bättre uppgifter.
Änglarna är mästare i att sammanställa och ordna en människas föreställningar.

Det blir en tillväxt i själsförmögenheterna. Kärleken växer och intelligensen ökar.

Men människan kanske inte har en aning om att detta sker genom en ängels påverkan, utan tror sig vara gynnad av en lycklig slump...

Vinglig tro.
Eller.
Bevingad tro...

Bevingad tro.


Om man erfar att ens vidgade vyer faktsikt har med den andliga världen att göra, skall vi inte tacka ängeln, utan Gud...
Vänd blicken mot samma fokus som ängeln har.

Prisa inte redskapet, utan den som använder redskapet...


Skyddsänglarna avbildas ofta tillsammans med barn som går över farliga broar.

Men frågan är om inte tonåringar och vuxna bättre behöver deras beskydd - män och kvinnor är ju utsatta för faror och frestelser som barnen inte har en aning om.

En del teologer tänker sig att en vuxen har två skyddsänglar:
- en för själva personen,
- och en för personens uppdrag.

Ljusgestalt.


Det bibelord som ofta återkommer vad gäller änglarna är Psaltaren 91:

HAN SKALL GE SINA ÄNGLAR BEFALLNING OM DIG, ATT DE SKALL BEVARA DIG PÅ ALLA DINA VÄGAR.

DE SKALL BÄRA DIG PÅ HÄNDERNA, SÅ ATT DU INTE STÖTER DIN FOT MOT NÅGON STEN.

ÖVER LEJON OCH HUGGORMAR SKALL DU GÅ FRAM.
DU SKALL TRAMPA NED UNGA LEJON OCH DRAKAR.
Psalt 91:11-13.

Lyfter dig.


När du och jag stöter på fysiska hinder, synliga fiender eller moraliska svårigheter,då finns skyddsängeln där, och bistår dig och mig.

De kan rent konkret stödja oss, avlägsna ett farligt föremål eller djur.
Änglarna kan genom ett ljud fästa vår uppmärksamhet på en fara (det har jag själv varit med om och räddats från en brand).

Skyddsängeln kan ingripa på det psykiska planet och ge en ingivelse som förändrar vårt sätt att tänka.
De kan distrahera våra fiender, upplysa dem eller hindra deras rörelser.


Om vi återgår till grundfrågan - finns änglarna? - så menar den franske katoliken George Huber att:

- Skulle folkopinionen vara en säkrare bedömningsgrund än Guds egen sannfärdighet i den Heliga Skrift?

Och för min egen del tänker jag att det är mycket mer intressant att ta reda på vad Gud själv menar med sin uppenbarelse, än vad "folk tycker" eller vad de senaste trenderna är.

Vakar över oss.


Så, sammanfattningsvis vill detta lilla blogginlägg uppmuntra dig, bästa läsare, att fortsätta växa i din andliga utveckling.
Men låt änglarna bara vara det de är: redskap, och inte föremål för tillbedjan!

Annars riskerar vi att missbruka dem, mot deras vilja, och falla i gropen för avgudadyrkan.
Och det är en vinglig tro!

Det är bättre att ha en bevingad tro.

- ÄNGLARNA SJUNGER I HIMLEN, HALLELUJA!
SÅNGEN OCH GLÄDJEN VÄNTAR OSS HEMMA HOS GUD.
Psalm 333 i den svenska psalmboken.


Fjäderlätta hälsningar från
Helene F Sturefelt,
- ofta hulpen av dessa ljusvarelser. Tack gode Gud!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar