UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

fredag 14 mars 2014

EN DROTTNING FALLER


Bokens folk.


Harmonisk musik snurrar på CD-tallriken.
Nature Music med Beautiful Birdsong. Jag ber min morgonbön.

Men någonstans skär ett oljud igenom.

Tack Gud för nattens vila och rekreation.
Nu sjunger hela din skapelse sin lovsång. En förväntan vilar i allt som lever.

Vi ber inte om nya himlar eller om en ny jord idag, men vi ber om nya livsvidgande erfarenheter
.
Vi ber inte om att bli förskonade från det svåra i livet,
men vi ber om kraft att möta mörkret inom och utom oss,
med insikten att vi får vandra i Ditt ljus.Vi bor i ett expansivt område.
Det är spännande.
Men varför kräver utveckling avverkning?

Ut-verkning. Av-värkning.Vid morgonljusets uppgång prisar vi Dig, Herre, ty Du är hela världens Frälsare.

Jag vet inte vad som ska hända mig idag, men jag vet att Du har förutsett det.

Du har gått före mig, därför är jag lugn.


Buller hördes. Röster. En motorsåg.
Markberedning. Tomter sålda. Roligt med nya kommande grannar.

Men.

En Drottning faller.


Du allra högste, ärorike Gud, upplys mitt mörker och ge mig i en rätt tro, ett fast hopp och en fullkomlig kärlek.

Ge mig, Herre, insikt och känsla för det som är nödvändigt.

Låt mig inte glömma att Du vet vägen, att Du är sanningen, att Du ger livet.

En bok har slagit igen.


Det var dramatik. Enorma krafter.
Bussen körde sakta förbi.

Hur länge hade Drottningen stått här och vakat?
Hur många rådjur och mänskobarn har hon inte sett passera under sitt 200-åriga liv?

Detta var sista dagen då solen lyste i hennes krona.
Klädd som en brud i vit slöja lämnade hon jordelivet.Min Gud, i gemenskap med Jesus, din Son, vill jag överlämna  allt som denna dag kommer att bli fylld av.

Han spikades på korsets altare.
Jag vill låta varje hjärtslag, varje tanke och varje liten handling förenas med honom.

Gud, också allt som det som blir fel och min synd vill jag överlämna till Dig och ber om förlåtelse, för Jesu Kristi skull.

Frisk och fin.


Songbird Music hade för länge sedan tystnat.
Koltrasten flytt på riktigt.

Hårdare takter trummade. Sabatons Carolus Rex snurrade i vansinningt tempo.

Spridda ord, här och där:

- Hårda tider... Död, kungens män vänder hem igen...
- Aldrig, aldrig återvända... dödens spår, vi består... Krigets vansinne.

Fader Vår som är i himlen, helgat varde ditt namn,
Tillkomme ditt rike, ske din vilja
såsom i himmelen, så ock uppå jorden.

Ge oss bröd för idag och förlåt oss våran skuld.

Sabaton sjöng Soldatens Bön.


Varför är vi här?
Varför lever vi?

Bibeln talar om att svåra tider kommer. Och ännu svårare.
Hur kärleken ska kallna. Men inte vi!

Jag läser i min andaktsbok, Wilfrid Stinissen:

GUD GER KLARA SVAR

Det pågår en kosmisk kamp mellan ljus och mörker, mellan gott och ont.
Den utspelas inom var och en av oss.
Vi kan tillsluta eller öppna oss för ljuset.

Om du öppnar dig och tar emot Guds ljus får du del av den säkerhet och sanning som finns hos Kristus.

De stora livsfrågorna får ett svar.
Du behöver inte mer söka eller tvivla.

Skogen hälsar. Ser du?!


- Varifrån kommer jag?
Du kommer ifrån Gud du är en frukt av hans kärlek!

- Vart är jag på väg?
Till Gud. Han har kallat dig från mörkret till sitt underbara ljus.

- Vad är min uppgift i livet?
Att älska.

- Vad är kärlek?
Att ge ditt liv, att ge dig själv.

Bokträdets pellets.


- Vad kommer att hända mig efter döden?

Om du i ditt liv försökt vara ljusets barn kommer du efter döden tillsammans med Jesus få lysa som solen i Faderns rike.

Du kommer att se Gud ansikte mot ansikte.
Det blir aldrig mer natt. Herren Gud skall själv lysa över dig.

Livet är inte en olöslig gåta.
Istället för att leva i våra ständiga frågor, kan vi få leva i Guds svar.

Enorm.


Omkretsen var 3 meter. Och diametern var 105 cm.

Nej, det är inte mitt midjemått. Inte heller mitt stussmått, men nästan...

Jag talar om Drottningen.
The Queen. Hon som mött mig varje morgon med sina tärnor längs vägen.

Nu är skyddet mot trafiken borta. Syrefabrikerna fällda.
Vindskydd, skugga och grönska borta.

Men livet vilar i jorden.
Nya frön skall växa och ur den avhuggna roten skall ett nytt skott spira.

Allt enligt Skriften och allt enligt naturens egna lagar. Ty Herren Gud har skrivit dem båda.

R.I.P.

Vaka över oss Herre, himmelske Fader, och bevara oss för allt ont, både till kropp och själ.

Ge oss nåd att denna natt trygga vila under ditt beskydd.
Och när vår sista afton kommer, låt oss då få insomna i din frid,
att vi må uppvakna till din härlighet.

Genom din Son, Jesus Krisuts, vår Herre. Amen.

Va?! Vad har hänt?


En uggla hoar långt bort, i skydd av kvällsmörket.

Men katten sprang in igen.

Majestätiska hälsningar från Drottningens tjänarinna,
Helene F Sturefelt,
- som läste och bad ur Pilgrimens Tidegärd.

Svoosch!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar