UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

torsdag 27 februari 2014

TEOLOGISK HISTORIEBESKRIVNING - profeten Jeremia


Uppbrott.


Det måste gå en tid.
Distansen måste infinna sig.
Allt som är för nära näsan går inte att bedöma.

Det som ser ut som en olycka, kan vara till välsignelse.
Och det som ser ut som en framgång, kan leda fel...

Vem kan beskriva ditt liv så att du känner igen dig? Och mitt.
Har man turen finns det en god vän som kan ge längre perspektiv.

Vill se långt, bortom isen.


Följ med på en runda längs Stumholmen och Borgmästarfjärden i Karlskrona.
I tankarna tänker jag på profeten Jeremia.

När jag läser min Bibel får jag välbehövlig distans. Och närhet.

Kan Guds Ord beskriva vårt land idag?
Varför läser vi annars de gammeldags profettexterna i söndagens gudstjänster?

Är profeten i stötdämpare?


En ny tidning damp ned i brevlådan idag: Dagens Samhälle. Har inte sett den förut.
Vilken vinkel har de?
De skriver:

- Alliansen har tappat tolkningsföreträdet. Deras berättelse om Sverige stämmer inte med majoritetens uppfattning.
Det s k "sentimentet" - känslan för tillståndet i landet - går i motvind mot Alliansen.

Samtidigt har det aldrig funnit så många "politiska vildar" som idag, skriver Dagens Samhälle:

- Mer än 2700 avhopp. Över 100 tomma stolar. 170 politiska vildar. Landets kommunfullmäktige har blivit politiska oroshärdar.
Också ledande politiker lämnar sina partier.

Tom plats.


När man läser Gamla Testamentet så är det en historieframställning som har teologisk vinkel.
Det är viktigt att veta det, för förståelsens skull.

Guds utvalda folk, det pyttelilla Israel, bedöms hela tider efter hur de förhåller sig till Guds Förbund.
Respekterar de Guds helighet?
Låter de omsorgen om medmänniskan råda?

Det är detta som avgör ifall det går dem väl, eller inte.
Och ofta, ofta, är de på avvägar. De vill inte.
Struntar i Gud.

Precis som vi!

Med den skillnaden att vi inte har någon teologisk historiebeskrivning på det sättet.
Var finns den profetiska rösten idag?

Den röst som vågar gå mot strömmen...
Allt står inte väl till.

Går mot strömmen.


Profeten JEREMIA läses denna vecka, kapitel 23:23-29, under den söndag som heter Sexagesima = sextio dagar till påsk.

I kapitel 22 går domen över de egoistiska makthavarna, som roffar åt sig på befolkningens bekostnad:

VE DEN SOM BYGGER SITT HUS MED ORÄTTFÄRDIGHET
OCH MURAR ÖVERVÅNINGEN MED ORÄTT,

SOM LÅTER SIN NÄSTA ARBETA UTAN BETALNING
OCH INTE GER HONOM LÖN.

TÄNK PÅ DIN FAR:

HAN VÄRNADE DEN SVAGES RÄTT - DÅ GICK ALLT VÄL.
ÄR INTE DET ATT KÄNNA MIG, SÄGER HERREN.
                                                         Jeremia 22:13-16.

Intet nytt under solen.
Människan är sig lik, i alla tider.

Liten sothöna tvekar.


När Jeremia fick kallelsen att bli profet, ville han dra sig undan.
Det var ett tungt uppdrag som gavs honom.

Hans uppgift blev att varna för den dom som måste komma när folket inte ville omvända sig (25:8-11).

Detta var det ständiga temat i Jeremias förkunnelse.
Inte konstigt att hans åhörare blev irriterade och arga.

Inte konstigt om vi inte vågar predika över dessa texter idag...

Nu ska du hamlas!


Jeremia mötte motstånd även från sina vänner (kap 20:10) och från sina "kollegor" (26:7-8).

Ja, folket som helhet sa:

VI MÅSTE TÄNKA UT ETT SÄTT ATT KOMMA ÅT JEREMIA.

VI FÅR ÄNDÅ VÄGLEDNING FRÅN PRÄSTERNA, RÅD FRÅN DE VISA OCH GUDSORD FRÅN PROFETERNA.

VI SMUTSKASTAR HONOM SÅ BEHÖVER VI INTE BRY OSS OM VAD HAN SÄGER.
                                                 Jeremia kap 18:18.

Såja. Där fick du.


Även makthavarna var arga på profeten.
Kung Sidkia hämtar honom för att fråga ut honom vad han håller på med (37:15-21).

Jeremia fick bära smälek och lida förföljelse för sin förkunnelse.

Men det var inte egna ord han predikade!
Bara det som blev honom givet, av Herren.

Det är så lätt att falla för de egna fördelarna.
Så mycket enklare att följa strömmen.
- Ge folk vad folk vill ha!

Även prästerna, herdarna, riskerar att följa sin egen vilja istället för Guds.
Herren håller inte dem om ryggen.
Också de får sina varningsord:

VE DE HERDAR SOM LÅTER FÅREN I MIN HJORD GÅ VILSE OCH SKINGRAS, SÄGER HERREN.

JAG SKALL SJÄLV SAMLA DEM OCH FÖRA DEM TILL DERAS BETESMARK.
                                                            Jeremia kap 23:1-4.
Samla oss igen, Herre!


I brevlådan idag låg också ett missionsblad från pastor Owe Lindeskär.

Han gör en fantastisk insats bl a i fattiga Benin, där han startat ett hem för utsatta flickor, där de får utbildning och undervisning.

På hemmet "Rut" råder en varm kristen mänskosyn och många av dem finner kärleken hos Jesus.
Ja, det är som om Jeremias profetord går i uppfyllelse i Benin...

ETT RÄTTFÄRDIGT SKOTT SKALL VÄXA UR DAVIDS STAM. Jer 23:5.

Owe Lindeskär är kritisk till att flera kyrkor och kristna ledare alltmer lutar sig mot "världen" och ifrågasätter Guds helighet.
Att sätta sig själv före Gud leder inte till andligt djup. Välsignelserna uteblir.

- I den sista tiden blir världen ond, men församlingen skall vara god, säger Owe i sin undervisning.

Samhället blir anti-kristligt men kyrkan skall vara fokuserad på Kristus.
Människorna skall ha ett falskt sken av gudsfruktan, men församlingen ska fokusera på Guds kraft.

Världen blir alltmer anti-semitistisk, men Guds folk skall älska det judiska folket, välsigna dem och be för dem.

Pastor Lindeskär är orolig för den religionsblandning som är alltmer framträdande:

- Ifrågasättandet av Bibelns trovärdighet öppnar för en global religiositet där allt är tillåtet.

Man kan vända sig mot månen eller solen, mot Mecka eller fornnordiska gudar. Och självklart får Jesus var med, men bara om han rättar sig in i ledet och inte gör anspråk på att vara unik och suverän...

Det går att läsa mer på Owe Lindeskärs hemsida: www.kerygma.se

Håller ihop. Glider isär.


Det är inte lätt att vara kristen idag. Det är inte lätt att vara predikant.

Toleransen är inte stor mot oss som hävdar att Jesus Kristus är unik med den kärleksfulla försoning han vill ge alla.

Den mångreligiösa toleransen blir då plötsligt mycket intolerant.
Men, som Jeremia säger:

DET ÄR SKILLAND PÅ HALM OCH SÄD.


Samtidigt erkänner Bibeln att det finns många gudar!
Men det är bara EN som är Skapare... Livgivare och Försonare.

Är det intolerant att berätta att man funnit frälsningen?

Genom profetens mun kommer Herrens ord:

ÄR DET JAG SOM VERKAR I DE PROFETIOR SOM PROFETERAR LÖGN OCH PREDIKAR SINA EGNA BEDRÄGLIGA PÅFUND?

GENOM SINA DRÖMMAR VILL DE FÅ MITT FOLK ATT GLÖMMA MITT NAMN, SÅSOM DERAS FÄDER GLÖMDE MITT NAMN FÖR BAAL.
                                                            Jeremia kap 23:27.

Glöm inte fästet!

Det doftar kaffe.
På ett café satt Sting-Sture och Skogs-Sune och fikade med Kyrkråttan.
De hade också läst Dagens Samhälle.

Ingen av dem ville kalla sig för politisk vilde, men de vände och vred på begreppen och fick till slut fram en egen politisk lista.

- Vem ska du rösta på, Sune?
- Vet inte, sa Sting-Sture. Kanske nån av dessa:

   M  -   Egoscentriska RikemansKlubben (ERK)
   Fp  -  Skolmoderaterna (SkM)
   C   -  Glesbygdens Vänner (GV)
   S    -  BetongBlocket (BB)
   Mp  - Skogspartiet (Sp)
   KD  - Familjedemokraterna (Fd)
   V    -  StatligSamling (StS)
   Fi    -  KvinnoKliniken (KK)
   SD  - InvandrarMotståndarna (IM)

- Ni är inte kloka! sa Kyrkråttan, ni är verkligen politiska vildar oavsett vad ni säger!
- Vi lägger ett nytt "sentiment" över landet, sa Sune surt.
- Inte för att vi är någon profetisk röst, sa Stinget, men något ligger det väl i det här va´?

Verkar spretigt..


Nu lämnar vi den teologiska historiebeskrivningen och alla tjyvlyssningar på caféer.

Den kämpande, milde Jeremia får en sista ömsint beskrivning av teologen Ivan Hellström:

- Jeremia hade ett vekt sinne. Han skulle kunnat skriva på sitt vistikort det samma som diktaren Birger Sjöberg:

Träffas säkrast i hjärtat.

- Därför var det under stor vånda han bar fram Guds budskap.

Han kände med sitt folk. Han bad enträget för det.
Nöden och våndan drev honom närmare Gud och vi kan genom hans profetbok få en gripande inblick i hans samtal med Herren.


- Det gäller att hålla den teologiska och politiska blicken klar! sa Kyrkråttan.
Visst. Gå och ät din ost nu.

De bästa hälsningar till var och en.
Med stort hjärta för Jeremia - och dig, bäste läsare, som får min förbön ikväll.

Måtte du få den distans du behöver, så att du ser hur Herren är med dig, i ditt liv.

Helene F Sturefelt,
- som ogillar hamlade träd och beskuren tankefrihet.

Aj aj..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar