UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

söndag 22 december 2013

JOSEF o MARIA på FRANSKA

Josef och Maria.
Ikon, St Katarina kloster, Sinai.

Det är lugnt. Jag har egen tid, ensam hemma, tid att reflektera.

Julstressen förstår jag mig inte på. Jag har för länge sedan hoppat av.
Lever som vanligt, men dukar fint i väntan på vår Frälsares födelse.

Du som också har "egen tid" så här da´n före da´n före Doppareda´n får gärna göra mig sällskap en stund.
Tillsammans är vi en osynlig virtuell församling.
Du hos dig, jag hos mig.
Gud med oss.

Gud med oss, i rödkålen!

TV-gudstjänsten idag på 4 Advent sändes från Katolska kyrkan i Göteborg.
Med filt om benen, ett ljus tänt och en kopp te deltog jag med hela hjärtat, så mycket jag förmådde.
Jag orkar inte med "folk", men mitt hjärta är öppet för Guds ord.

Det är jungfru Marias söndag.
Men lika mycket Josefs söndag.

De läste inte samma bibeltexter som vi, utan från Matteus kapitel 1:18-25.

Först lite fakta om Josef, sedan en spännande jämförelse med den franska bibeltexten.
Och en kommentar till varför det är så viktigt att Maria är jungfru, samt att hon även levde sexuellt efter det med Josef.

Men först helheten.

Men först:

Alla profeter betonar hur viktigt det är att den kommande Messias tillhör Davids släkt.

Det gjorde inte Maria.
Det är genom Josef som Jesus blir tillhörig Davids släkt - inte biologiskt utan juridiskt, genom sin fosterfar.

Gud gör det inte lätt för sig...
Men visar oss hur Han är större än biologi och genetik!
Gud fogar in oss i sin stora gemenskap bortom alla lagar och paragrafer.

Om man läser släkttavlan noga i Matteus kapitel 1 så ser man att Josef är släkt med kung David, i rakt nedstigande led:

ANTALET SLÄKTLED ÄR ALLTSÅ FRÅN ABRAHAM TILL DAVID FJORTON LED,
FRÅN DAVID TILL FÅNGENSKAPEN I BABYLON FJORTON LED,
OCH FRÅN FÅNGENSKAPEN TILL KRISTUS FJORTON LED.
                                                                      Matteus kap 1:17

Här är ett foto på den grotta där traditionen säger att Josef hade sin snickarverkstad i Nasaret.
Den finns under historiska tidslager.
En kyrka är byggd ovanpå, St Josefs kyrka.

Här fanns deras hem där Jesus och hans syskon växte upp.

Josefs snickar-grotta.


Svårighet nr 2:
Gud gör det verkligen krångligt för sig när han låter Maria bli gravid innan hon har varit tillsammans med någon man...

Marie avait été promise en mariage á Joseph.

Maria hade blivit lovad äktenskap till Josef.

Elle se trouva enceinte par le fait de l'esprit saint.

Hon befanns vara "omgiven, inhängnad, ringmur" = alltså havande, genom den helige ande.

Det franska verbet ceindre betyder "omgiva, linda om, omgjorda sig".
Substantivet ceinture betyder "bälte, skärp, linning".

Detta är mycket vackert!
Det gamla bibelfranska uttrycket för att vara gravid är alltså att ha något runt sig!

Hon har livet runt sig...
En graviditet växer som en ringmur runt midjan...
Kvinnan är bältad med ett nytt liv...
Ja, Maria inhängnad med ett foster som tar allt mer plats i hennes kropp.

Åh! Detta är helig poesi!

Barnet i Maria.
Kyrkfönster, Taizé Frankrike.

Men, en skandal börjar närma sig.

Vi, som tillhör den äldre generationen, vet fortfarande hur allvarligt det var att bli gravid utan att vara gift, lagvigd.
Dagens unga generation kan nog aldrig förstå detta.

Sexualitetens helgd är så viktig att till och med lakanen är strukna med pressveck, för där lägger man det allra heligaste - sig själv...

Heliga säng-dukar.

Brunettbella satt med och tittade på TV-gudstjänsten.
Hon hade just iklätt sig sina rödaste julstrumpor, men färgen började även stiga på hennes kinder.

Kameran svepte över de unga männen i herrkören.
De sjöng underbart vackert på latin om Jungfru Maria.

- Jaha, sa hon, då får vi hoppas att deras manliga attityd verkligen är såsom de sjunger!
Att de respekterar varje kvinna såsom helig.
Lek inte med oss!

Det är bara vinden som får leka med oss.

Josef lekte sannerligen inte med Maria!
Han ville inte dra vanära över henne och låta andra tro att han varit framfusig...

Han tillhörde de rättfärdiga i landet och drog sig nu undan Maria en tid.
När han förstod att hon var gravid utan att de varit tillsammans, ville han ge den rätte mannen möjlighet att träda fram och ta sitt ansvar.

Mais Joseph, son époux, qui était juste et ne voulait pas la donner en spéctacle publiquement...

Men Josef, hennes man, var juste och ville inte utlämna henne till ett publikt spektakel...

... Il se proposa de divorcer avec elle en secret.

Han föreslog att skilja sig från henne i hemlighet.

Sköna Madonnan.
Maria, Vadstena klosterkyrka.

Detta är kärlek! Detta är omsorg utifrån de gällande lagarna som fanns då.
Men det fanns inte någon annan man som kunde träda fram...

Hur skulle Josef få veta det?
Ingen kunde ju tala om det för honom.

Du har säkert varit med om att du har drömt starka, egendomliga drömmar som påverkat dig djupt.
Gud kommunicerar med oss i våra drömmar.

NÄR JOSEF BESLUTAT SIG FÖR DET, UPPENBARADE SIG EN HERRENS ÄNGEL FÖR HONOM I EN DRÖM, OCH SADE:

- JOSEF, DAVIDS SON, VAR INTE RÄDD FÖR ATT FÖRA HEM MARIA SOM HUSTRU,
TY BARNET I HENNE HAR BLIVIT TILL GENOM HELIG ANDE.

HON SKALL FÖDA EN SON, OCH DU SKALL GENOM HONOM NAMNET JESUS, 
TY HAN SKALL FRÄLSA SITT FOLK FRÅN DERAS SYNDER.
                                                                        Matt 1:21

Detta gav honom sådan styrka att han inte vek från Marias sida.

Josef, osynlig i Marias skugga.

Brunettbella sa efter TV-predikan:

- Suck, måste Gud vara med i allt? Kan man inte bara tänka själv? - -
Fast å andra sidan, när man tänker på hur dagens manlighet är så förtunnad av egoism, kanske det behövs lite gudligt ingripande, så de blir mänskliga.

Och visar omsorg.

Hon kavlade ned sina röda strumpor och hällde upp en kopp te till.

Palm-valv, Vadstena.

Maria födde ett barn:

Elle enfantera un fils...

Om vi direktöversätter den gamla bibelfranskan, så står det:

Hon barnade en son.

Enfant betyder barn. Av detta substantiv gör franskan ett verb: Enfanter.
Så elegant!

Omgiven av liv, och uppfylld av levande liv ända upp till revbenen, barnade kvinnan ett barn - i sanning en helig handling!

Födelsens sakrament.
Barnablivandets mysterium.
Inkarnationens hemlighet.

Kvinnan som Guds heligaste redskap.

Maria har "barnat".
Gunnar Torhamns målning.

Men Brunettbella surnade till igen.

- Om nu alla dessa katolska människor tycker att Maria är så viktig, varför är det inga kvinnor runt altaret?
De låter ju alla sina böner gå via henne, då ska väl kvinnan stå vid altaret och inte mannen??

Håller med. Det är dags nu.
Och jag tänker:

Varje gång vi dukar nattvardsbordet, så är det vita linnetyget lagt på halm och strå...
När nattvardsbrödet dukas upp, så är det som att återigen lägga Jesusbarnet där...
Men med vin-kalken påminnande om korsets offer, en gång för alla.

Altaret ska dukas.

Josef är den trygga, trofasta mannen i bakgrunden.
Han blev också ett mycket viktigt redskap i Guds hand!

Vad hade annars hänt?

Jo, då hade Maria fallit offer för pöbeln...

NÄR JOSEF VAKNADE, GJORDE HAN SOM HERRENS ÄNGEL HADE BEFALLT, OCH FÖRDE HEM SIN TROLOVADE.

HAN RÖRDE HENNE INTE FÖRRÄN HON HADE FÖTT.

Respekt.

Vänta. Gå inte in. Än.

Men sedan kom en stor syskonskara till världen, genom den alldeles vanliga, normala och underbara sexualiteten.
Matteus berättar lite längre fram om Jesu bröder och systrar:

VARIFRÅN KOMMER DEN MANNENS VISDOM OCH UNDERVERK?

ÄR DET INTE SNICKARENS SON?
HETER INTE HANS MOR MARIA OCH HANS BRÖDER JAKOB, JOSEF, SIMON OCH JUDAS?

OCH BOR INTE ALLA HANS SYSTRAR HÄR HOS OSS?
                                                                      Matteus kap 13:53-58

Många syskonspår.

Det gudomliga gäckar det mänskliga.
Och det mänskliga är bärare av det gudomliga.

För mig är det så att om Gud inte kan frångå de naturlagar Han har skapat, då är det inte Gud vi talar om.
För mig är det en nödvändighet att Gud går in i vår historiska tid och bryter mot alla våra föreställningar.

Varför?
För att vi ska inse att det inte är vi som har kontrollen...
Det är inte vi som sätter upp spelreglerna. Det gör Gud!

Och även om vi försöker tvinga in Gud i våra lagar och paragrafer, så går Gud runt dem... och viskar i vårt öra, i drömmen, hur Han har tänkt att det skall vara...

Det är stort!

Så, till alla tvivlare, intellektuella, biologer, längtare och funderare - låt Gud vara Gud.
Vi kan inte tänka oss fram till välsignelsen.

Den går alltid bakvägen - genom hjärtat - som är den rätta vägen.
Hjärtat, en "fram-väg"!
Enda framkomliga vägen...

Bakväg? Framväg!

Medan jag inväntar Veille de Noël - Julens Afton - pyntar jag trappan med tallris som stormen Sven blåste ned.
Och Brunettbella får skära vitkål, så det blir brunkål till julbordet.

- Jag vill hellre göra rödkål! höres hon ropa från köket.

Jo, det förstår vi, men nu får du underordna dig vitkålen...

Dimma i köket. Vit blir brun.

Jesus kommer "fram-vägen". Gud med oss. Emmanu-El.
Glad 4 Advent!

Önskar bloggaren och julpyntaren
Marie Hélène Francoise Sturefelt,

- som fotograferade i Vadstena förra året, då snön låg vit, som riset bland julkålen.

I Faderns, och Sonens och den helige Andes namn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar