UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

måndag 7 oktober 2013

VISHETEN HON


Bedövande vackert!

Det är heliga Birgittas dag idag! Jag flaggar och tackar Gud för denna starka kvinna.
Hon betyder mycket för mig och jag försöker verka i hennes anda.

Kvinnor är ju annars osynliga... Det feminina har förminskats länge nog.
Tänk att 1300-talets Sverige lät en kvinna bryta fram i historien, nämnd vid eget namn och inte bara definierad av sin makes status!

Igår firade vi en fin gudstjänst "för ovana" där vi lyfte fram Visheten.
I Bibel 2000 finns de apokryfa tilläggen med igen - de skrifter som Luther visserligen ansåg som "god läsning" men tog bort, eftersom de inte tillförde något nytt.

I GT finns SALOMOS VISHET som en egen bok.
Det är en fantastisk läsning!

Jag ska nu citera några stycken, bildsätta det så vackert jag kan, samt visa hur Jesus identifierar sig själv med Visheten.

Al vid skogssjö.

Ur Salomos Vishet, kap 7:

I VISHETEN BOR EN ANDE SOM ÄR FÖRNUFTIG OCH HELIG,
ENSAM I SITT SLAG, MÅNGFALDIG TILL FORMEN...

INGENTING ÄR SÅ RÖRLIGT SOM VISHETENS RÖRELSE.

HON TRÄNGER IN I ALLT, I ALLA DESS DELAR.

HON ÄR ETT UTFLÖDE FRÅN GUDS MAKT,
HON STRÖMMAR KRISTALLKLAR FRAM UR ALLHÄRSKARENS HÄRLIGHET.

Vad rör sig under vattenytan?

HON ÄR EN, MEN FÖRMÅR ALLT,
HON FÖRBLIR VAD HON ÄR, MEN GÖR ALLTING NYTT.

I SLÄKTE EFTER SLÄKTE FINNER HON RUM I HELIGA SJÄLAR,
OCH FRAMBRINGAR PROFETER  OCH VÄNNER TILL GUD...

HON ÄR HÄRLIGARE ÄN SOLEN OCH FÖRMER ÄN ALLA STJÄRNBILDER

HENNES STRÅLKRAFT VISAR SIG ÖVERTRÄFFA LJUSETS,
TY LJUSET AVLÖSES AV NATTEN,
MEN VISHETEN KAN INGET ONT FÅ MAKT ÖVER.


Solbelysta sjöbottenstenar.

I den strängt mono-teistiska kulturen i Israel var detta anmärkningsvärt att lyfta fram en del ur Guds väsen, som nästan verkar vara ett eget, självständigt väsen.
Dessutom är det alldeles ljuvligt att läsa om Gud såsom HON.

Det är nödvändigt.

Annars blir den första skapelseberättelsen konstig i 1 Mosebok 1:26-27:

GUD SADE:
- VI SKALL GÖRA MÄNNISKOR SOM ÄR VÅR AVBILD, LIKA OSS.

SOM MAN OCH KVINNA SKAPADE HAN DEM.

Det sägs inget om detta majestätiska "vi" vem den andra parten är.
Men jag tänker själv här på min stol att Gud samarbetar med sig själv och sin vishet!

Det kan ju faktiskt både du och jag också göra!

Vi resonerar "med oss själva":
- Ska jag köpa det där huset? Ska jag plantera om i trädgården? Ska jag satsa lite på klimatfonder?

Vem pratar vi med? Med den vishet som är nedlagd i våra hjärtan, tänker jag.
Vi är inte kluvna, vi är fortfarande "en", eller hur?

Orört. Ingen exploatering.

Hör här så naturvetenskapligt korrekt en annan bibelbok uttrycker det:
JESUS SYRKAS BOK från ca 190 före Kristus, om vad som finns givet hos en människa:
Ur kap 17:

FÖRSTÅND GAV HAN DEM OCH ETT HJÄRTA, SÅ ATT DE KUNDE TÄNKA.

HAN SKÄNKTE DERAS HJÄRTAN SITT EGET ÖGA,
FÖR ATT KUNNA VISA DEM STORHETEN I SINA VERK.

Det är med hjärtat vi "tänker"...!
Jag hörde ett forskningsrön som upptäckt att hjärtat har liksom en hjärna...

Det har Guds ord talat om i flera tusen år...

Vad tänker jag med, egentligen?

Men varför satsar inte alla människor på att söka visheten?

Tillbaka till Salomos Vishet, kap 6:

VISHETEN ÄR LÄTT ATT SE FÖR DEM SOM ÄLSKAR HENNE.

MEN MED DEN TÄRANDE MISSUNNSAMHETEN SKALL JAG INTE SLÅ FÖLJE - DEN HAR INGENTING GEMENSAMT MED VISHETEN.

Från olycklig oseddhet till grining gnällighet och till slut maktfullkomlig girirghet... Här behövs ett fokusbyte!

Över till andra sidan.

Jesus var många gånger trött på alla "klokas" självutnämnda förträfflighet, som till slut blev en enda egoistisk inkrökthet.
Barnen är de som har friskheten i behåll.

Om du vill, slå nu upp MATTEUS kap 11:16-19:

VI SPELADE FÖR ER, MEN NI VILLE INTE DANSA.
VI SJÖNG SORGESÅNGER, MEN NI VILLE INTE KLAGA.

JOHANNES DÖPAREN KOM OCH HAN VARKEN ÄTER ELLER DRICKER, OCH DÅ SÄGER MAN:
- HAN ÄR BESATT.
MÄNSKOSONEN KOM OCH HAN BÅDE ÄTER OCH DRICKER, OCH DÅ SÄGER MAN:
- SE VILKEN FROSSARE OCH DRINKARE HAN ÄR!

MEN VISHETENS GÄRNINGAR HAR GETT VISHETEN RÄTT.


Snubbla inte på fibblan.

Jesus Kristus var inte i första hand en "skäggig man", en könsvarelse.
Nej, han var en sann människa - en Mänskoson - eller varför inte lika gärna:
- En sann Mänskodotter!

Det är nämligen alldeles uppenbart att Jesus identifierar sig med Visheten här.

Jesus är Guds sanna avbild, med både manligt och kvinnligt i en unik helhet, menar jag.

Jesus slogs inte, krigade inte - tvärtom! Han tröstade, läkte och mättade hungriga.
En sann "kvinniska"...!

Jesus visade oss vishetens sätt att leva, i förlåtelse och försoning.
Men världen kallade honom för dåre...

Ja, visheten är en dårskap för denna giriga värld.

Det heter så. Gäddegöl.

Gud, Du livets källa, förlåt mig min okunskap och dumhet.
Hjälp oss vårda och vörda denna värld Du gett oss, så att känslan av paradis är kvar till våra efterkommande släkten...
Tack  för att Du ger dig till känna genom visheten och skapelsens skönhet.

Tack för Jesus Kristus, det starkast lysande prismat vi har skådat!
I Skaparens, Försonaren och Livgiverskans namn.
Amen.

Feminina och birgittinska hälsningar från Sturella,

- alias naturälskaren Helene F Sturefelt, som fotograferade i Blekinges norra skogar, i Gäddegöl i Ronneby kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar