UNDER GUDS BESKYDD

Välkommen att dela mina tankar om Tro och Liv!

onsdag 26 juni 2013

UTVECKLING STEG FÖR STEG


Steg för steg.

Ibland pressar man sig för hårt.
Kraven att ha överblick och kontroll är ibland omänskliga.
Eller, om jag ska knyta an till förra inlägget; "omenskliga..." Man förblöder av det yttre trycket och behöver bara vila.

Naturen har sina vilopauser.
Gud vilade på den sjunde dagen - en sorts gudomlig karensdag då inget nytt får hända.

Allting har sin tid.

Måla om huset har sin tid...

Detta jag nu vill dela med dig handlar om UTVECKLING.
Det är ett missförstått ord och utgör ett stridsvapen mellan ateister och troende.

Finns inte utvecklingen med i Bibeln?
Jovisst!
Inom varje art finns stora möjligheter! Anpassning är nödvändig.
Det gäller även vårt andliga liv.

"Och se det var mycket gott."

Wilfrid Stinissen skriver i sin andaktsbok "DAG FÖR DAG", sid 172:

"Gud har inte skapat världen och människan helt färdiga en gång för alla.
Gud skapar universum i en utveckling.
Gud skapar mänskligheten så att hennes insikt undan för undan växer till och blir klarare.
Bara så småningom kommer hon underfund med vad som är rätt och sant".

Denna utveckling hör till själva skapelsen, den är medräknad av Gud och är den del av Guds plan."

Jag tänker på en blomstervandring vi gjorde i Nunnedalen på Öland för några år sedan.
Biologen Bertil gav hela tiden gliringar mot Bibeln, och jag blev så trött av dessa ständiga missförstånd:

- Snälla du, Bibeln har inget emot anpassning, utan detta att du tror att "utvecklingen i sig" kan pressa fram helt nya arter.

Gulsippor. Anpassning på Öland.

Stinissen får fortsätta. Nu om barnet:

"Gud vill inte att ett barn ska handla och tänka som en vuxen.
Barnet har rätt att vara som ett barn.

Det finns olika faser i både den enskildes och hela mänsklighetens utveckling. Varje fas har sin egen sanning.

Gud kräver inte att du nu skall vara det som Han vill att du en gång skall bli.

Men i varje fas av din utveckling ger Han dig ett visst mått av ljus och insikt för att gå vidare.
Det du har att göra är att du från detta nu, tar de steg Han kallar dig till.
Det gamla är aldrig förspillt och du går framåt enligt det du just nu vet är rätt."

Spill inte bort erfarenheterna.

Jag, Helene, tänker att det är precis så det är med Guds folk i Gamla Testamentet och sedan när Jesus kommer i Nya Testamentet.
Gud kommer alltid på våra villkor.

Då var "öga för öga" en klar förbättring där hämndens spiral bröts.
Jesus tog det vidare och sa "älska dina fiender..."

Det är inte så att "Gud utvecklas", nej Gud är följsam mot oss, det är vi som utvecklas!
På samma sätt gör ju föräldern:
- det lilla barnet tillalas på ett annat sätt än tonåringen. Kraven är olika.

Men i vår tids tycks vi ha blandat ihop allt...

Att vara följsam.

Stinissen skriver vidare:

"Det är orättvist om du bedömer ditt förflutna efter vad du nu vet, men tidigare inte visste.

Och även om du tidigare verkligen handlat mot bättre vetande, inte följt ditt samvete eller insikt, så kan du från och med nu återställa allt, om du gör vad du i denna stund inser är det rätta.

Möjligheten att leva enligt Guds vilja ligger alltid öppen för dig.

Ibland är det kanske hans vilja att du inte vet vad du skall göra för att kunna fortsätta.
Överlämna då din ovisshet till Honom, acceptera att vara i tillfälligt mörker.

Om du är helt uppriktig inför Gud och inför dig själv, kommer du i rätt stund att veta vad du skall göra."

Tillfälligt mörker.

Tack Wilfrid för dina själasörjande ord! Det ger tröst och hopp.

Fasväxlingar är alltid svåra.
Fler karensdagar till livets olika skeden önskas.
Och fler bad i förlåtelsens hav.

Vi vet inte allt. Överblick och kontroll tillhör Gud.
Idag övar jag mig i att inte veta, att vara i ovisshet och det provocerar mig!

Målare överallt!

Men jag tänder ett ljus, inte en spotlight, och tänker på ordet i Psaltaren 119:105

DITT ORD ÄR MINA FÖTTERS LYKTA,
OCH ETT LJUS PÅ MIN STIG.

Stig. Ingen motorvägskörning här!
Vad säger GPS'en?
Smal är den stig som till himlen bär och Highway to hell....

Pyttesmå hälsningar från Helene Sture Stegfelt,
- som inte visste vart hon skulle ta vägen när målarna målade om huset och tittade in överallt...
Överblick?

Överblick. Och inblick!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar